Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Martes, 22 de setembro de 2020 Páx. 36991

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 27 de agosto de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES86 00815363200001082709 do Banco Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ferrol, 27 de agosto de 2020

Ángel José Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Barsby --- Chistopher Paul

Fra. 202000106

9.1.2020

69,24

Van Hasselt --- Hugo Fabio

Fra. 202000121

10.1.2020

401,94

Zamfir --- Ionut-Circiumaru

Fra. 202000124

10.1.2020

723,18

Zhuikova --- Alena

Fra. 202000125

10.1.2020

256,87

Salazar Castañeda Carolina

Fra. 202000373

13.2.2020

401,94

32712571Q

Fra. 202000583

20.2.2020

361,59

Albugami --- Naif

Fra. 202000584

21.2.2020

256,87

Alvariño Carrodeguas María Guillermina

Fra. 202000587

21.2.2020

69,24

Anderle --- Christoph

Fra. 202000588

21.2.2020

256,87

Y3887399E

Fra. 202000589

21.2.2020

401,94

32929445T

Fra. 202000591

21.2.2020

361,59

32927795Y

Fra. 202000592

21.2.2020

69,24

Bourguignon --- Lea

Fra. 202000593

21.2.2020

256,87

Buchwieser --- Johann

Fra. 202000595

21.2.2020

256,87

Buchwieser --- Johann

Fra. 202000596

21.2.2020

460,31

72402749Z

Fra. 202000598

21.2.2020

361,59

Berenguel Maceiras Gisela

Fra. 202000599

21.2.2020

1.511,11

Campos Martínez Willi J.

Fra. 202000600

21.2.2020

263,66

Campos Martínez Willi J.

Fra. 202000601

21.2.2020

582,94

32659847P

Fra. 202000603

21.2.2020

582,94

32659847P

Fra. 202000604

21.2.2020

638,94

Ferreira dos Santos Luis

Fra. 202000606

21.2.2020

401,94

Fleury --- Emilien

Fra. 202000607

21.2.2020

401,94

García Martínez Aida

Fra. 202000608

21.2.2020

268,34

García Martínez Aida

Fra. 202000609

21.2.2020

1.543,73

García Martínez Aida

Fra. 202000610

21.2.2020

82,66

Gauvin --- Fanette Nicole

Fra. 202000611

21.2.2020

256,87

Gheorghe --- Manuela

Fra. 202000612

21.2.2020

755,76

Gonçalves Chainho Rui Filipe

Fra. 202000615

25.2.2020

7.225,54

Gheno --- Lucie Maeva

Fra. 202000616

25.2.2020

69,24

Jarman --- Thomas Digby Robert

Fra. 202000617

25.2.2020

256,87

Jarman --- Thomas Digby Robert

Fra. 202000618

25.2.2020

3.141,33

Katashev --- Oleksandr

Fra. 202000620

25.2.2020

256,87

X7310972P

Fra. 202000621

25.2.2020

268,34

51818373V

Fra. 202000622

25.2.2020

256,87

X8365056W

Fra. 202000623

25.2.2020

708,32

X6998603W

Fra. 202000625

25.2.2020

582,94

X6998603W

Fra. 202000626

25.2.2020

361,59

Y7387756D

Fra. 202000627

25.2.2020

361,59

Y01035120L

Fra. 202000629

25.2.2020

525,21

Y01035120L

Fra. 202000630

25.2.2020

361,59

X9005739C

Fra. 202000631

25.2.2020

361,59

Navarro Bello Dariel

Fra. 202000632

25.2.2020

1.092,77

Naveiras Díaz Daniel

Fra. 202000633

25.2.2020

256,87

32916059T

Fra. 202000634

25.2.2020

268,34

Y7130317D

Fra. 202000636

25.2.2020

97,18

Rizea --- Georgiana Alexandra

Fra. 202000637

25.2.2020

361,59

Saada --- Laurent Bengt

Fra. 202000639

25.2.2020

309,68

Y01305481S

Fra. 202000640

25.2.2020

723,18

Y01305481S

Fra. 202000641

25.2.2020

723,18

Y5883201E

Fra. 202000642

25.2.2020

361,59

Unnett --- James Willian

Fra. 202000644

26.2.2020

256,87

Villadoniga --- Sofía Carmen

Fra. 202000645

26.2.2020

138,48

X9005730B

Fra. 202000646

26.2.2020

361,59

De Andrade Marcelino Joseli

Fra. 202000647

27.2.2020

69,24

Slankard --- Kathleen Jenice

Fra. 202000648

27.2.2020

361,59

López Vigo José Manuel

Fra. 202000649

27.2.2020

34,62

Larsson --- Lars Gustaf

Fra. 202000656

27.2.2020

268,34

Larsson --- Lars Gustaf

Fra. 202000657

27.2.2020

14,52

Iundt --- Leo

Fra. 202000658

27.2.2020

361,59

Kegels --- Katrien

Fra. 202000661

27.2.2020

256,87

Y2697769K

Fra. 202000663

27.2.2020

361,59

Aalto Shipping Company Oy

Fra. 202001130

22.4.2020

268,34