Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 25 de setembro de 2020 Páx. 37312

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade á relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Na sesión que tivo lugar o día 17 de setembro de 2020, o tribunal nomeado pola Orde do 17 de decembro de 2018 (DOG núm. 4, do 7 de xaneiro), modificada polas ordes do 7 de febreiro de 2019 (DOG núm. 33, do 15 de febreiro), do 1 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo), e do 8 de abril de 2019 (DOG núm. 75, do 17 de abril), e de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base IV.2 da convocatoria e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas aspirantes que figuran nela.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2020

Ángel Romero Baleirón
Presidente do tribunal

ANEXO

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***0984**

Martínez Méndez, Manuel

33,80

Apto

15,58

49,38

2

***4076**

Aneiros Chao, José Carlos

33,80

Apto

14,30

48,10

3

***7710**

Lino Gallego, Antonio Rafael

32,85

Apto

13,94

46,79

4

***5494**

Novo Álvarez, Juan Antonio

32,38

Apto

14,19

46,57

5

***2320**

Parada López, Francisco Javier

30,47

Apto

15,91

46,38

6

***2306**

Blanco Fajín, Alberto

30,95

Apto

14,53

45,48

7

***6310**

Fernández Rodríguez, Rafael

29,52

Apto

15,65

45,17

8

***1198**

Domínguez Brenlla, Martín

29,52

Apto

15,19

44,71

9

***1382**

Gómez Botana, Jesús-Manuel

29,04

Apto

15,39

44,43

10

***1932**

Lorenzo Martínez, Cándido

32,85

Apto

11,44

44,29

11

***7429**

López Pérez, José Manuel

28,57

Apto

15,61

44,18

12

***9422**

Gómez Fernández, Pedro

33,33

Apto

10,80

44,13

13

***1629**

Piornedo Piornedo, Santos

31,42

Apto

11,92

43,34

14

***2386**

Lamas Florencio, Ricardo

31,90

Apto

11,41

43,31

15

***9650**

Fernández Álvarez, Julio

32,85

Apto

10,36

43,21

16

***9812**

Salvado Botana, Alejandro

29,04

Apto

13,36

42,40

17

***8717**

Garrido Bouzo, José

31,42

Apto

10,87

42,29

18

***9745**

Rúa Pandelo, Manuel

29,52

Apto

12,76

42,28

19

***2478**

Rodríguez Díaz, Antonio

32,38

Apto

 9,37

41,75

20

***7748**

Vila Oujo, Francisco José

27,14

Apto

14,25

41,39

21

***5766**

Acea Freire, Fernando Luís

31,42

Apto

 9,78

41,20

22

***2696**

Lago Figueroa, Xabier Manuel

30,95

Apto

10,21

41,16

23

***6295**

Hernández Fernández, Sebastián

34,28

Apto

 6,78

41,06

24

***9255**

Lomba Domínguez, Antonio

30,95

Apto

 9,88

40,83

25

***3609**

Barrio Calderón, Manuel

27,14

Apto

13,67

40,81

26

***5782**

Acea Freire, Manuel Ángel

30,47

Apto

 9,71

40,18

27

***2530**

Liste Otero, Miguel Ángel

30,47

Apto

 9,67

40,14

28

***1917**

Rúa Vázquez, Miguel

27,14

Apto

12,83

39,97

29

***9691**

García Bouza, Borja

30,47

Apto

 9,04

39,51

30

***3135**

Rodríguez Varela, José Manuel

28,09

Apto

11,41

39,50