Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 25 de setembro de 2020 Páx. 37315

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, por promoción interna e cambio de categoría, nas categorías 14 (bombeiro/a forestal), 14A (bombeiro/a forestal condutor), 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais) e 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais), correspondentes ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade á relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Na sesión que tivo lugar o día 17 de setembro de 2020 o tribunal nomeado mediante a Orde do 17 de decembro de 2018 (DOG núm. 4, do 7 de xaneiro), modificada polas ordes do 7 de febreiro de 2019 (DOG núm. 33, do 15 de febreiro), do 1 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo), e do 8 de abril de 2019 (DOG núm. 75, do 17 de abril), e de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base IV.2 da convocatoria e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas aspirantes que figuran nela.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2020

Ángel Romero Baleirón
Presidente do tribunal

ANEXO

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais), correspondente ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

Fase concurso

Total

1

***1198**

Domínguez Brenlla, Martín

36,66

15,19

51,85

2

***7950**

Castiñeira Guimarey, José Manuel

36,00

14,93

50,93

3

***8433**

Pérez Álvarez, Ignacio

35,33

13,19

48,52

4

***1429**

Vilaboa Gandoy, María Carmen

29,33

18,58

47,91

5

***7041**

Porta Alfonsín, María Amparo

34,00

11,30

45,30

6

***2306**

Blanco Fajín, Alberto

30,66

14,53

45,19

7

***9422**

Gómez Fernández, Pedro

34,00

10,80

44,80

8

***6152**

Calvelo Camino, José Manuel

30,66

13,87

44,53

9

***7429**

López Pérez, José Manuel

28,66

15,61

44,27

10

***2301**

Castiñeiras Míguez, Begoña

28,00

16,06

44,06

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais), correspondente ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***1198**

Domínguez Brenlla, Martín

34,66

Apto

15,19

49,85

2

***7950**

Castiñeira Guimarey, José Manuel

34,00

Apto

14,93

48,93

3

***8433**

Pérez Álvarez, Ignacio

34,00

Apto

13,19

47,19

4

***1077**

Pinza Vidueira, Jorge

32,00

Apto

15,05

47,05

5

***9722**

Sestayo Cambeiro, Manuel Pedro

33,33

Apto

13,38

46,71

6

***9149**

Miniño Mariño, Manuel Roberto

32,00

Apto

13,27

45,27

7

***3539**

Díaz Otero, Antonio

34,00

Apto

10,99

44,99

8

***6174**

Penela Teira, Ignacio José

30,66

Apto

13,58

44,24

9

***1477**

Domínguez de Andrade, Marco Antonio

34,66

Apto

  8,71

43,37

10

***2609**

Martínez Llamas, Manuel Ángel

29,33

Apto

12,20

41,53

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 14A (bombeiro/a forestal condutor), correspondente ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***5494**

Novo Álvarez, Juan Antonio

35,33

Apto

14,19

49,52

2

***8433**

Pérez Álvarez, Ignacio

33,33

Apto

13,19

46,52

3

***2530**

Liste Otero, Miguel Ángel

35,33

Apto

9,67

45,00

4

***3539**

Díaz Otero, Antonio

34,00

Apto

10,99

44,99

5

***8515**

González Pérez, Ángel

30,66

Apto

12,65

43,31

6

***2609**

Martínez Llamas, Manuel Ángel

30,66

Apto

12,20

42,86

7

***7710**

Lino Gallego, Antonio Rafael

28,66

Apto

13,94

42,60

8

***2386**

Lamas Florencio, Ricardo

30,66

Apto

11,41

42,07

9

***8717**

Garrido Bouzo, José

30,66

Apto

10,87

41,53

10

***5613**

Fernández Gómez, José Luís

34,66

Apto

6,79

41,45

11

***1375**

Martínez Barja, Javier

28,66

Apto

11,15

39,81

12

***3042**

Cid Álvarez, Néstor

33,33

Apto

6,16

39,49

13

***3609**

Barrio Calderón, Manuel

25,33

Apto

13,67

39,00

14

***7470**

Prados Espeso, Marcos Antonio

25,33

Apto

13,61

38,94

15

***1690**

Fernández Franco, Hugo

32,00

Apto

6,65

38,65

16

***0250**

González González, Gustavo

27,33

Apto

10,28

37,61

17

***4101**

Rocha Arrue, José Carlos

22,00

Apto

15,45

37,45

18

***7587**

Doval Herranz, Pablo Vicente

27,33

Apto

9,55

36,88

19

***2696**

Lago Figueroa, Xabier Manuel

26,66

Apto

10,21

36,87

20

***8326**

Torres Abal, Manuel

28,66

Apto

7,37

36,03

21

***2606**

García Rodríguez, Benigno

24,00

Apto

11,72

35,72

22

***9228**

Martínez de la Torre, José Luís

22,00

Apto

12,26

34,26

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 14 (bombeiro/a forestal), correspondente ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***6310**

Fernández Rodríguez, Rafael

30,66

Apto

15,65

46,31

2

***3539**

Díaz Otero, Antonio

34,00

Apto

10,99

44,99

3

***8433**

Pérez Álvarez, Ignacio

31,33

Apto

13,19

44,52

4

***8515**

González Pérez, Ángel

31,33

Apto

12,65

43,98

5

***2306**

Blanco Fajín, Alberto

28,00

Apto

14,53

42,53

6

***2609**

Martínez Llamas, Manuel Ángel

27,33

Apto

12,20

39,53

7

***8326**

Torres Abal, Manuel

28,66

Apto

7,37

36,03

8

***1690**

Fernández Franco, Hugo

29,33

Apto

6,65

35,98

9

***6509**

Castro Canosa, José Ángel

26,66

Apto

6,52

33,18

10

***9974**

Fernández Bellas, Ignacio

24,00

Apto

8,03

32,03

11

***6706**

Pereira Fresco, Alfredo

24,66

Apto

6,73

31,39

12

***4213**

Maceiras Suárez, Manuel

24,66

Apto

6,61

31,27

13

***7459**

Poncelas Méndez, Eduardo

24,66

Apto

6,01

30,67