Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 29 de setembro de 2020 Páx. 37615

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario á que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2020

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola comunidade autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Clave

CIF

Solicitante

Anualidade 2020

Anualidade 2021

Importe
proposto
total

PE209B_2020_001

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

15.300,00 €

0,00 €

15.300,00 €

PE209B_2020_003

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

47.190,00 €

122.741,40 €

169.931,40 €

PE209B_2020_004

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña

5.856,00 €

0,00 €

5.856,00 €

PE209B_2020_005

G15036031

Confraría de pescadores da Coruña

14.162,38 €

0,00 €

14.162,38 €

PE209B_2020_006

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

35.235,00 €

0,00 €

35.235,00 €

PE209B_2020_007

G36012813

Confraría de pescadores de Carril

21.640,00 €

21.000,00 €

42.640,00 €

PE209B_2020_008

G36012813

Confraría de pescadores de Carril

51.110,00 €

19.110,00 €

70.220,00 €

PE209B_2020_010

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

19.700,00 €

14.900,00 €

34.600,00 €

PE209B_2020_011

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

2.968,46 €

8.010,00 €

10.978,46 €

PE209B_2020_013

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

PE209B_2020_014

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

46.311,50 €

55.438,50 €

101.750,00 €

PE209B_2020_015

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas

29.000,00 €

0,00 €

29.000,00 €

PE209B_2020_016

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

4.920,00 €

127.205,00 €

132.125,00 €

PE209B_2020_017

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

4.360,00 €

96.345,00 €

100.705,00 €

PE209B_2020_018

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

1.800,00 €

3.600,00 €

5.400,00 €

PE209B_2020_020

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

19.800,00 €

0,00 €

19.800,00 €

PE209B_2020_021

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

30.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €