Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 29 de setembro de 2020 Páx. 37613

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas con cargo á Orde do 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2020

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1 proxecto contable 201600293.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Clave

NIF

Solicitante

Importe 2020

PE209H_2020_001

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña

10.815,53 €

PE209H_2020_002

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

1.200,00 €

PE209H_2020_003

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados

14.200,00 €

PE209H_2020_004

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

14.994,80 €

PE209H_2020_005

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume

9.568,45 €

PE209H_2020_006

G15029192

Confraría de pescadores de Cedeira

1.350,00 €

PE209H_2020_007

G36012813

Confraría de pescadores do Carril

15.000,00 €

PE209H_2020_008

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

13.500,00 €

PE209H_2020_009

G15033087

Confraría de pescadores de Ribeira

10.125,00 €

PE209H_2020_010

G15495997

Asociación de mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio

4.623,08 €

PE209H_2020_011

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

11.830,00 €

PE209H_2020_012

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

15.000,00 €

PE209H_2020_013

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

10.800,00 €

PE209H_2020_014

G94126034

Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo

15.000,00 €

PE209H_2020_015

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

14.995,00 €

PE209H_2020_016

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

6.837,14 €

PE209H_2020_018

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre

13.200,00 €

PE209H_2020_019

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

15.000,00 €

PE209H_2020_021

G36013597

Confraría de pescadores de Vilanova

15.000,00 €