Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Mércores, 30 de setembro de 2020 Páx. 37937

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Mediante a Resolución do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 139, do 14 de xullo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (DOG núm. 211, do 6 de novembro).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas aspirantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Álvarez Castro, Juan Manuel

***4809**

57

Calvelo Cores, Carolina

***1028**

57

López Beiras, Carmen

***4056**

20, 55

Pereda Salgado, Diana María

***0519**

55, 57

Pérez Pérez, Beatriz

***9524**

55

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Gil Rodríguez, Beatriz

***6688**

85

Noche Moure, María Elena

***6926**

55

Pérez Rial, Xiana

***8956**

55

Rodríguez Comedeiro, María Montserrat

***9212**

55

Rodríguez Vázquez, María Jesús

***7594**

55

Tomé Astray, María Asunción

***9341**

55, 65

Utrilla Mellinas, María Victoria

***5357**

85

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Acosta Hernández, Valentina

***7357**

55

Acuña Criado, Cristina

***7034**

55, 86, 87

Ageitos Pereira, María

***5393**

55, 83

Aguirre Sánchez, Noemí

***6975**

20, 55

Algarin Fernández, Yolanda

***9694**

20, 55, 86, 87

Álvarez Castañón, Javier

***6101**

20, 55

Álvarez Del Real, Irene Cecilia

***2281**

55

Amenedo Otero, María

***4982**

55

Andrade García, Marta

***6852**

55

Antelo Guerra, Diego

***4216**

20

Arias Rivas, Silvia

***2028**

20

Arias Rodríguez, Marcos

***9275**

55

Arufe Miguéns, Juan Ramón

***7932**

20, 55

Arufe Vázquez, María Teresa

***9429**

55

Bargiela Rodríguez, Vanesa

***8497**

55, 83

Barranco Miranda, Laura

***8905**

20, 55, 83

Beade Quiroga, Samanta

***3679**

20, 55

Bello Díaz, María Teresa

***1612**

20, 55

Blanco Barbeito, Lara

***0834**

86, 87

Bouzada Pérez, Patricia

***7737**

55

Bouzón García, Daniel

***9048**

55

Bustabad Hermida, Vanesa

***9864**

20, 55

Calvar Sotelo, Ana

***1194**

55

Canalejo Sánchez, Jesús

***0536**

20, 55

Canosa Sanjurjo, Xunqueira

***5432**

55

Castro Gerpe, Lorena

***5931**

20, 55

Cebreiro Balboa, María Teresa

***6003**

20, 55

Cernadas Agraso, Vanesa

***6815**

55

Ciorraga Souto, Yvonne

***4885**

20, 55

Conde Formoso, María Isabel

***7244**

55, 86

Corral Núñez, María Concepción

***4442**

20

Cousillas Figueiras, Malaika

***3783**

55

Crespo Bernárdez, Berta

***8139**

20

Criado Fernández, Ángela

***3919**

86

Da Silva Vecino, Jonatan

***6854**

55

De la Iglesia González, Ana María

***1318**

55

De León Valverde, Marina

***3402**

84

Del Río Bóveda, Olaya

***8380**

20, 55

Enríquez da Palma, Raquel

***9551**

55

Estévez Sixto, María Ángeles

***4725**

20

Expósito López, Fátima María

***3155**

20, 55

Fernández Arias, Celina

***7487**

20, 55

Fernández Brage, Nuria Manuela

***9886**

86

Fernández Conde, Pilar

***5876**

55

Fernández Lazara, Noemí

***7045**

20, 86

Fernández López, Pablo

***0819**

55

Fernández Martínez, Almudena

***6157**

20, 55

Fernández Pérez, Martín

***7581**

55

Fernández Valado, Marisol

***8332**

55

Ferreiro Fuentes, Esmeralda María

***3358**

20

Ferro Ruiz, Laura

***3670**

20, 55

Figueiras González, Antía

***0655**

55

Fojo Vázquez, Sandra

***1604**

20, 55

Galán Piñeiro, Rosa María

***0593**

20, 55

Gamero Gamero, Cristóbal

***1632**

87

García Bustelo, Carlos Javier

***9105**

55

García Campo, José María

***7935**

20, 55

García Díaz, María Pilar

***3053**

55

García García, María Graciela

***1398**

20, 55

García Graña, Leticia

***0783**

55

García Rodríguez, Fátima

***1758**

20, 55

Garrido Rúa, Tamara

***2888**

86

Giráldez Bermúdez, Antón

***5897**

20, 55

Giráldez Ojea, Inés

***5948**

20

Gómez Simón, Olalla

***9677**

55

González Comesaña, Tania

***5376**

86

González Gómez, Paula

***8604**

55

González Martínez, Yolanda Julia

***7371**

20

González Ramos, Estefanía Asunción

***3031**

86

González Rodríguez, María del Pilar

***6445**

55

González Rodríguez, Xeila

***7559**

83

González Seoane, María Tania

***9297**

20

Grandío Mosteiro, Beatriz

***5962**

55

Guenaga Vaqueiro, Iker

***8416**

55

Iglesias Pedrosa, Ángela

***0902**

55

Iglesias Rodríguez, Catalina

***1519**

20, 55

Juesas Celorio, Rebeca de las Mercedes

***3290**

20, 55

Lamelas Peino, Yasmina

***9205**

20

Lara Rosado, Benito

***5458**

55

Leal Rey, Ana María

***8309**

83

Leal Sardiña, Carmen

***0174**

20

Lema Carballo, María Soraya

***0445**

55

Llorente Blach, Purificación

***2690**

20, 55

Lobato Pérez, Araceli

***0817**

86

López Briones, Andoni

***2531**

86

López Lima, Carolina

***8398**

86

López López, Carla

***4000**

20, 55

López Valladares, María de la Concepción

***5953**

20

López Yáñez, María Fe

***1419**

55

Lorenzo López, Tania

***8253**

20

Luque Martin, Ana María

***7101**

20, 55

Macía Fernández, María del Carmen

***5864**

86

Macías Iglesias, Marta

***3068**

20, 55

Magaña Terrón, Luz Antonia

***4436**

55

Manzano Méndez, María

***4814**

55

Marino Lugaresi, Fernando Daniel

***2170**

20

Martínez Rego, María del Rosario

***5338**

55

Molinos Lago, Sara

***1112**

86

Montero Cardenas, Sarely

***4192**

55

Morales Vaquero, Raquel

***8065**

86

Moreau Castro, Noelia

***7381**

20, 55

Moreiras González, Diego

***5797**

55

Moreno Esteso, Noelia

***4910**

86, 87

Mosconi Cadillo, Ana

***8109**

20

Mothes Sánchez, Gissel Magdiel

***3156**

20, 55

Nogueira Rodríguez, Basilisa

***7618**

55

Novoa Fernández, María del Carmen

***6644**

20, 55

Núñez González, Ana María

***7739**

20

Núñez López, Laura

***7945**

20

Otero Ramas, Marta

***0208**

20, 55

Pais García, María Soledad

***5991**

55

Pájaro Pajón, Fabiola

***9044**

20, 55

Pastoriza Fernández, David

***3194**

20

Patiño Fontenla, Nerea

***9274**

20, 55

Paz Albor, María Erica

***6945**

20, 55

Paz Quinteiro, María Teresa

***5737**

55

Penas Morales, Guillermo

***5294**

86

Penín Fernández, Lourdes

***7275**

86

Pereira Gómez, Carmen

***9290**

55

Pereira Ríos, Florinda

***4447**

86

Pérez Abelenda, Tania

***0932**

86

Pérez Fernández, Beatriz

***7618**

86, 87

Piñeiro Cameron, Alejandra

***6039**

55

Piñeiro Couto, José Manuel

***5061**

55

Queiruga Santamaría, Olaya

***8691**

20

Recarey Regueira, María del Pilar

***5506**

20

Rey Paris, Rubén

***7709**

55

Rey Seoane, Lucia

***6196**

55

Rio Paredes, Marta

***8336**

86

Rivadulla Galán, Christian

***1292**

83

Rivas Nogueira, Graciela

***4646**

55

Rivera Otero, Laura

***8355**

55

Robleda Fernández, María Mar

***4731**

20, 55

Rodríguez Álvarez, Pablo

***0575**

20, 55

Rodríguez Fernández, Yolanda

***5731**

55

Rodríguez López, Laura

***7605**

86

Rodríguez Pelayo, Isaac

***2665**

20

Rodríguez Rivas, Escarlata

***5819**

20

Sampedro Dios, Laura

***8055**

86

Sanz Rebolo, Lucía

***4019**

20

Seijas Rey, Luz María

***0317**

55

Sequeiros Penedo, Thalia

***5675**

55

Sieiro Chedas, Rubén

***9883**

20, 55

Silva Lodeiro, Jacobo

***3224**

86

Sío Ovalle, David

***2588**

86

Soto Lucas, Bárbara Ruth

***7180**

86

Souto Val, Marta

***9024**

20

Suárez Álvarez, Silvia

***8913**

43

Taboada Soto, Tania

***2858**

20, 55

Teijeiro Yáñez, Ana Isabel

***6055**

55

Valverde Costa, Sergio

***6341**

55

Valverde Esteiro, Patricia

***7033**

55

Vázquez Basanta, Luis Belarmino

***9746**

20, 55

Vázquez Blanco, Lucía

***1567**

86

Vázquez Constantino, Erika

***8839**

55

Vázquez López, Ilazki

***9924**

20, 55

Vázquez Touceda, Paula

***6568**

20, 55

Vázquez Vázquez, Robustiano

***6191**

20, 55

Veiga Cancela, José Manuel

***6174**

20

Villastrigo Fernández, Laura

***0305**

55

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pagamento

43

Desistencia da solicitude

55

Non cumprir ou acreditar requisito da titulación

57

Non pertencer ao corpo ou escala do grupo correspondente

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego