Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 9 de outubro de 2020 Páx. 39514

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 21 de setembro de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados nesta área sanitaria.

Por medio desta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081 5363 20 0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ás persoas interesadas, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, e a eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 21 de setembro de 2020

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

DNI/NIE/Nome

Concepto

Período

Débeda

035668515T

Fra. 201907994

9.10.2019

69,24

Y06162945V

Fra. 202002388

7.4.2020

58,37

000267291P

Fra. 202004218

2.7.2020

970,04

035470873C

Fra. 202004480

16.7.2020

268,34

077480575S

Fra. 202004484

16.7.2020

361,59

044805799M

Fra. 202004488

16.7.2020

256,87

033544875L

Fra. 202004489

16.7.2020

401,94

077544697J

Fra. 202004491

16.7.2020

442,29

021700611L

Fra. 202004526

20.7.2020

844,23

X04617864Q

Fra. 202031015

28.7.2020

595,05

X04617864Q

Fra. 202031016

28.7.2020

361,59

053864814X

Fra. 202031020

28.7.2020

361,59

035478961N

Fra. 202031022

31.7.2020

1.084,77

Y05640399P

Fra. 202031024

31.7.2020

442,29

Santos Maia, Patrocinia

Fra. 202031025

31.7.2020

442,29