Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 9 de outubro de 2020 Páx. 39516

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 23 de setembro de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, e a eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

A Coruña, 23 de setembro de 2020

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

PO8723373

Fra. 201702450

13.3.2017

401,94

FR302558

Fra. 201705686

6.6.2017

256,87

130992100843

Fra. 201707987

9.8.2017

401,94

095531078

Fra. 201802643

28.2.2018

361,59

X08023134K

Fra. 201806151

20.6.2018

482,64

X08023134K

Fra. 201806157

20.6.2018

256,87

Volyraki --- Despoina

Fra. 201902343

26.3.2019

401,94

XDC909250

Fra. 201908530

23.9.2019

1.038,95

049333563N

Fra. 201909927

22.10.2019

271,39

034890550X

Fra. 202000409

14.1.2020

126,22

GG396512

Fra. 202000410

14.1.2020

256,87

032836483G

Fra. 202002293

16.3.2020

268,34

032450101E

Fra. 202002294

16.3.2020

361,59

X07585134X

Fra. 202002296

16.3.2020

361,59

Y05300027J

Fra. 202002686

21.4.2020

268,34

Y05300027J

Fra. 202002690

21.4.2020

442,29

044825168P

Fra. 202003495

14.5.2020

268,34

032791196G

Fra. 202003497

14.5.2020

442,29

X08346396H

Fra. 202004409

4.6.2020

256,87

056480260

Fra. 202004718

10.6.2020

256,87

DD830964

Fra. 202004722

10.6.2020

256,87

PG5609122

Fra. 202004723

10.6.2020

361,59

Y07118933X

Fra. 202004778

11.6.2020

361,59

499YBO4016

Fra. 202004783

11.6.2020

268,34

YBO265159

Fra. 202004784

11.6.2020

401,94

Ricardo Maceiras Lía María

Fra. 202004785

11.6.2020

256,87

VN450559

Fra. 202004834

12.6.2020

361,59

048119765Q

Fra. 202004990

16.6.2020

256,87

Y06114675R

Fra. 202004993

16.6.2020

256,87

047377406M

Fra. 202004994

16.6.2020

361,59

045954545Q

Fra. 202004996

16.6.2020

361,59

053162775T

Fra. 202005051

17.6.2020

361,59

GG344191

Fra. 202006180

17.7.2020

361,59