Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 9 de outubro de 2020 Páx. 39410

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2020 e 2021.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2020-2021, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2020

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria:

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2020-2021.

Aplicación orzamentaria:

Para o ano 2020: 14.04.713E.470.0, dotada para esta finalidade con 949.850 euros.

Para o ano 2021: 14.04.713E.470.0, dotada para esta finalidade con 1.200.150 euros.

Finalidade: programas de planificación zoosanitaria.

1. ADSG beneficiarias e subvención:

NIF

Nome agrupación

Axuda total adxudicada

Axuda 1ª Liña: Persoal veterinario

Axuda 2ª Liña: Material funxible

G27441278

ADSG A LAGOA

29.103,78 €

28.500,00 €

603,78 €

G27427384

ADSG A MARIÑA

24.446,81 €

23.800,00 €

646,81 €

G27300953

ADSG A PASTORIZA

41.444,13 €

40.400,00 €

1.044,13 €

G32360018

ADSG ACIVO

39.982,50 €

39.982,50 €

0,00 €

G32368219

ADSG ÁGAMO

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

G15084601

ADSG AGAVI

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

F27317593

ADSG AIRA SOC. COOP. GALEGA

20.875,78 €

20.200,00 €

675,78 €

G32291668

ADSG ASOCIACIÓN AGROGANDEIRA A VEIGA

23.129,00 €

22.600,00 €

529,00 €

V36366060

ADSG AVICULTURA DE RECRÍA E POSTA

10.329,35 €

10.329,35 €

0,00 €

G27290774

ADSG BECERREÁ

20.666,04 €

20.200,00 €

466,04 €

G27315084

ADSG BUBELA

29.038,32 €

28.500,00 €

538,32 €

G27301704

ADSG CASTELO VERDE

41.629,58 €

40.400,00 €

1.229,58 €

G27314947

ADSG CASTRO DE REI

61.717,26 €

60.600,00 €

1.117,26 €

F70509096

ADSG CLUN S.C.G.

17.728,90 €

16.600,00 €

1.128,90 €

G32141657

ADSG COLABORADORES DE SAPROGAL

8.257,00 €

7.800,00 €

457,00 €

F70305032

ADSG COREBER S.C.G.

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

V15469034

ADSG CORUÑA CENTRO

20.200,00 €

20.200,00 €

0,00 €

G15477284

ADSG CORUÑA COSTA

21.895,48 €

20.200,00 €

1.695,48 €

G15961956

ADSG CORUÑA OESTE

4.719,60 €

4.719,60 €

0,00 €

G15524945

ADSG CORUÑA SUR

22.000,00 €

20.200,00 €

1.800,00 €

G70172085

ADSG COSTA DA MORTE

62.968,00 €

61.700,00 €

1.268,00 €

G15914708

ADSG CURTIS

41.800,00 €

40.400,00 €

1.400,00 €

G32285579

ADSG DE AVICULTORES OURENSE

28.911,95 €

28.500,00 €

411,95 €

V36037851

ADSG DE GANDO PORCINO DE SILLEDA

43.902,00 €

40.400,00 €

3.502,00 €

G15932379

ADSG DO GANDO VACÚN DE BOIMORTO

20.628,98 €

20.200,00 €

428,98 €

G15920739

ADSG DO GANDO VACÚN DE MESÍA

29.165,82 €

28.500,00 €

665,82 €

G15941669

ADSG DO GANDO VACÚN DE TOURO

20.704,00 €

20.200,00 €

504,00 €

G15932387

ADSG DO GANDO VACÚN TERRAS DO QUEIXO

27.270,00 €

26.550,00 €

720,00 €

G15972714

ADSG ENCORO DO EUME

13.046,53 €

12.800,00 €

246,53 €

G27302835

ADSG FONSEGA

29.067,86 €

28.500,00 €

567,86 €

G27414465

ADSG GALICIA CENTRO

141.115,80 €

138.716,00 €

2.399,80 €

G27317569

ADSG GANDEIROS DE POL

20.850,00 €

20.200,00 €

650,00 €

G27302728

ADSG GANDEIROS DO CORGO

20.200,00 €

20.200,00 €

0,00 €

G70391206

ADSG GANDO VACÚN DE FRADES

29.341,00 €

28.500,00 €

841,00 €

G15927163

ADSG GANDOSÁN

7.776,85 €

7.776,85 €

0,00 €

F27013739

ADSG LEMOS S.C.G.

54.458,28 €

53.400,00 €

1.058,28 €

G32347015

ADSG MACIZO CENTRAL OURENSÁN

22.565,94 €

22.565,94 €

0,00 €

G15975220

ADSG MANDEUME

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

G15975238

ADSG MAZARICOS

66.800,00 €

65.300,00 €

1.500,00 €

G27430354

ADSG MIÑO EO

20.683,08 €

20.200,00 €

483,08 €

G27426394

ADSG MONTAÑA LUCENSE

57.200,00 €

55.800,00 €

1.400,00 €

G15970023

ADSG NICRARIA BARCALESA

37.464,42 €

36.800,00 €

664,42 €

G70323282

ADSG O CRUCEIRO

54.465,43 €

53.400,00 €

1.065,43 €

G27302439

ADSG O PÁRAMO

29.039,46 €

28.500,00 €

539,46 €

G70278148

ADSG ORTEGAL

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

G27301936

ADSG PARADELA

20.200,00 €

20.200,00 €

0,00 €

G70024401

ADSG PICO SACRO ULLA

20.670,59 €

20.200,00 €

470,59 €

V36219582

ADSG PORCINO DEL DEZA

21.550,00 €

20.200,00 €

1.350,00 €

V27282938

ADSG PORCINO LUGO CENTRO-NORTE

44.400,00 €

40.400,00 €

4.000,00 €

G27283043

ADSG PORCINO LUGO SUR

20.500,00 €

19.500,00 €

1.000,00 €

G32285595

ADSG PRODUCTORES DE PAVOS OURENSE

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

G32308843

ADSG PRODUCTORES DE PORCINO DE OURENSE

44.623,87 €

41.500,00 €

3.123,87 €

G27355304

ADSG RÍO NARLA

37.592,00 €

36.872,00 €

720,00 €

G27442748

ADSG RÍO NEIRA

54.547,00 €

53.400,00 €

1.147,00 €

G32332819

ADSG SAN MAMEDE DE MACEDA

17.848,32 €

17.500,42 €

347,90 €

G70320759

ADSG SANDOGÁN

76.450,00 €

74.700,00 €

1.750,00 €

G15966617

ADSG SANTA COMBA

21.200,11 €

20.200,00 €

1.000,11 €

G27286855

ADSG SANTA ISABEL

22.500,00 €

22.200,00 €

300,00 €

G27495522

ADSG SARRIA

44.924,21 €

43.800,00 €

1.124,21 €

F36559003

ADSG SERVICIOS DE GESTIÓN CUNÍCULA-SERCUNI S. COOP. GALEGA

15.005,25 €

15.005,25 €

0,00 €

G27383777

ADSG SUARNA

5.835,15 €

5.835,15 €

0,00 €

G27465459

ADSG TERRAS DA ULLOA-PALLARES

58.449,00 €

57.000,00 €

1.449,00 €

G27290170

ADSG TRIMAZ

31.159,00 €

30.559,00 €

600,00 €

G27293406

ADSG VACASÁN

42.315,58 €

40.400,00 €

1.915,58 €

G27371954

ADSG VILAM

38.441,00 €

37.767,00 €

674,00 €

V36455921

ADSG XUNDEVA

145.400,00 €

141.400,00 €

4.000,00 €

2. ADSG coa solicitude de axuda desestimada:

NIF

Nome agrupación

Motivo

V32362154

ADSG BAIXA LIMIA

Solicitude fóra de prazo