Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 40209

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 pola que se comunica o inicio de procedemento de incumprimento do expediente IG100.2014.1.54 e un máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pola presente resolución, ponse en coñecemento dos titulares dos expedientes relacionados no anexo a esta resolución, que o director xeral do Igape acordou iniciar o procedemento de incumprimento das condicións impostas nas resolucións de concesión das axudas outorgadas, co obxecto de determinar o alcance do incumprimento, que podería dar lugar á revogación das axudas concedidas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Concédeselles aos titulares dos expedientes un prazo de quince días hábiles desde a publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado para presentar alegacións co fin de xustificar a non procedencia destes presuntos incumprimentos. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, complexo administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2020

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data da resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG100.2014.1.54

Gestión de Biomasas del Noroeste, S.L.

Axudas para proxectos de investimento para a creación dun novo establecemento, ampliación, diversificación da produción ou cambio no proceso de produción, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Galicia Inviste). Resolución do 5 de decembro de 2013 (DOG nº 238, do 13 de decembro)

3.4.2020

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG107.2015.1.11

Domotecnología y Seguridad, S.L.

Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Galicia Emprende) (Resolución do 19 de decembro de 2014, DOG nº 248, do 29 de decembro)

14.2.2020

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total