Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 21 de outubro de 2020 Páx. 41906

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2020 e 2021 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro de 2020).

En cumprimento do disposto no artigo 4.1 da Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2020 e 2021 (DOG núm. 14, do 22 de xaneiro de 2020), resolvo que se proceda á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo, cun importe total de 631.553,42 euros, con cargo ás aplicacións 09.40.324C.444.0, 09.40.324C.445.0, 09.40.324C.460.0 e 09.40.324C.481.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2020 e 2021.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2020

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Aplicación 09.40.324C.444.0.

Entidade beneficiaria

2020

2021

Contía total

Universidade de Vigo

0,00

37.808,80

37.808,80

Universidade de Santiago de Compostela

34.800,00

13.200,00

48.000,00

Aplicación 09.40.324C.445.0.

Entidade beneficiaria

2020

2021

Contía total

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela

5.250,00

12.000,00

17.250,00

Aplicación 09.40.324C.460.0.

Entidade beneficiaria

2020

2021

Contía total

Concello de Cangas

10.000,00

9.850,00

19.850,00

Concello de Narón

8.040,00

0,00

8.040,00

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

5.280,00

11.168,00

16.448,00

Aplicación 09.40.324C.481.1.

Entidade beneficiaria

2020

2021

Contía total

Unión de Cooperativas Espazocoop

49.400,00

105.600,00

155.000,00

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias-Agaca

9.900,00

57.300,00

67.200,00

Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal)

24.568,60

4.300,00

28.868,60

Confederación Empresarial de Ourense

14.576,00

14.576,00

29.152,00

Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia-Reas Galicia

18.821,02

24.019,04

42.840,06

Fundación Cel Iniciativas por Lugo

2.400,13

5.600,13

8.000,26

Fundación Ronsel

6.000,00

6.000,00

12.000,00

Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar)

1.197,58

19.282,02

20.479,60

Confraría de Pescadores de Vigo

2.337,70

19.886,40

22.224,10

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

4.000,00

6.692,00

10.692,00

Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia)

12.000,00

12.000,00

24.000,00

Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (Ape Galicia)

9.600,00

7.200,00

16.800,00

Ecos do Sur

6.720,00

40.180,00

46.900,00