Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Venres, 27 de novembro de 2020 Páx. 46961

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade dun encargo de execución ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

– Obxecto: prestar apoio técnico e administrativo na tramitación das axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais (medida 8.61).

– Natureza e alcance da xestión encomendada: este encargo ten natureza intersubxectiva, ao ter Tragsatec a consideración de medio propio instrumental da Administración, segundo o disposto na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia: desde o 27 de febreiro de 2020 ata o 31 de xullo de 2021. Este prazo poderá ser prorrogado por acordo expreso das partes ata a finalización dos traballos.

– Orzamento: 152.902,83 €.

– Financiamento: este encargo tramítase con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.640.0 e código de proxecto 2019 00003 do orzamento de gastos da Axencia Galega da Industria Forestal para os exercicios 2020 e 2021.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2020

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal