Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Venres, 27 de novembro de 2020 Páx. 46958

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas, no ano 2020, ao abeiro da Resolución do 6 de marzo de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 6 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract, que figuran no anexo I.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2020 con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00006, dotada con 2.000.000 €.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2020

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Beneficiarios

Obxecto investimento

Investimento subvencionable

Subvención concedida

Puntuación

IN500B-2020-011

Maderas Pérez Giménez, S.L.

1. Pala Volvo L60H

2. Cazo alto volteo para pala Volvo L60H

3. Varredor de 2 metros fronte con rega

4. Equipo de medida táboa a táboa

5. Control de rastrexabilidade de madeira verde

188.807,57 €

94.403,79 €

180

IN500B-2020-034

Tabel Proyectos, S.L.U.

1. Centro mecanizado CNC

2. Instalación eléctrica e rede datos

3. Software avanzado para Rover

4. Software Polyboard

5. Equipo aire comprimido

6. Instalación aspiración

7. Carretiña elevadora

165.312,20 €

82.656,10 €

180

IN500B-2020-015

Timber Frame España, S.L.U.

1. Tinguidora e rolos

2. Compresor

3. Escuadradora

4. Estantess

5. Tic´s

99.065,98 €

49.532,99 €

180

IN500B-2020-005

Madeiras Prada Oímbra, S.L.

1. Secadoiro 9×6×5,2 con caldeira

2. Soleira de formigón de 80 m2 para secadoiro

3. Estrutura metálica 8×8 para caldeira

172.765,00 €

86.382,50 €

150

IN500B-2020-013

Maderas Ganceiros, S.L.

1. Alimentación automática para canteadora

2. Conxunto de clasificado e amoreado

260.400,00 €

130.200,00 €

140

IN500B-2020-031

Logística Trafor, S.L.U.

ERP para dixitalización da empresa

8.475,00 €

4.237,50 €

140

IN500B-2020-028

Otero Transformación

Maderera, S.A.

1. Liña automática de escaneado e canteado

2. Carretiña elevadora

294.000,00 €

147.000,00 €

130

IN500B-2020-001

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Liña automática de canteado

247.000,00 €

123.500,00 €

130

IN500B-2020-038

Hermanos García Rocha, S.L.

1. Fresadora con cargador para fabricar mangos

2. Serra de cinta automática

3. Sistema de recollida de cortiza

131.800,00 €

65.900,00 €

130

IN500B-2020-014

Serrerías del Tea, S.L.

1. Liña de canteado

2. Ampliación nave para liña de canteado

342.565,41 €

171.282,71 €

120

IN500B-2020-025

Madergal, S.L.

1. Transfer auto centrante de saída de peladora

2. Canaleta de recollida de serríaduras

3. Obra civil para instalación transfer

4. Acometida alimentación eléctrica

5. Novo transformador e instalación baixa tensión

141.388,47 €

70.694,24 €

120

IN500B-2020-021

Aquiles Nieto Filgueira, S.L.

1. Carretiña semi industrial

2. Compresor

3. Servomotor para carro existente con kit de cámara

56.014,33 €

28.007,17 €

120

IN500B-2020-027

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Automatización-dixitalización de sistema amoreado de táboa

39.500,00 €

19.750,00 €

120

IN500B-2020-037

Rica Interiors, S.L.L.

1. Consultoría e enxeñaría de software,

2. Mantemento e copias de seguridade

30.000,00 €

15.000,00 €

120

IN500B-2020-043

Tableros Hispanos, S.L.U.

1. Aspiración, equipos e elementos para serra

2. Aspiración para muíños

375.000,00 €

172.675,00 €

115

IN500B-2020-019

Moblessence, S.L.

Liña de máquinas para canteado biesse

413.576,00 €

200.000,00 €

110

IN500B-2020-016

Serafín Senlle Sendón

1. Serra de columna central

2. Transfer e conxunto de desamoreado-amoreado

3. Escaleira hidráulica

375.100,00 €

187.550,00 €

110

IN500B-2020-010

Manuel Varela Carnero

Pa cargadora Volvo L45H

105.000,00 €

52.500,00 €

110

IN500B-2020-044

José Antonio Neira Ribadavia

Envasadora-ensacadora vertical

94.390,00 €

47.195,00 €

110

IN500B-2020-024

Serrerías Maderas López, S.L.

Secadoiro madeira

69.383,00 €

34.691,50 €

110

IN500B-2020-042

Maderas Hermanos

Castro, S.L.

1. Tronzadora de paquetes de madeira

2. Programa de xestión empresarial

33.487,17 €

15.000,00 €

110

IN500B-2020-018

Forestal Martínez 2010, S.L.

Implantación e certificación cadea custodia

2.211,63 €

1.105,82 €

110

IN500B-2020-036

Santos Cocina y Baño, S.L.

1. Equipo de aspiración

2. 2 impresoras de etiquetas

3. Servidor Lenovo

4. 2 portátiles

5. Impresora láser

266.588,17 €

133.294,09 €

100