Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 250 Luns, 14 de decembro de 2020 Páx. 48811

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 30 de novembro de 2020 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Pola Orde do 1 de xullo de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xullo de 2020) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

No punto terceiro do dito artigo establecíase que as persoas propostas debían presentar obrigatoriamente a súa aceptación expresa por medios electrónicos utilizando para iso o anexo II da orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder os premios de excelencia académica de grao universitario oficial ao alumnado que obtivo as mellores cualificacións no curso 2018/19 que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento do premio farase mediante libramento único e directo na conta bancaria indicada polo alumno/a.

Artigo 3

As persoas beneficiarias deberán devolver o premio no caso de que se probe que foi outorgado indebidamente.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, perante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de premios concedidos

Alumno

DNI

Importe por alumno

Lorenzo Naveiro, Juan Manuel

***2890**

1.500 €

Allegue Criado, María

***4190**

1.500 €

Castro Lema, Lara

***3743**

1.500 €

Comesaña Comesaña, Noemí

***7602**

1.500 €

Juanatey Martínez, Laura

***3525**

1.500 €

Suárez Gunche, Marta

***8698**

1.500 €

Puga Pérez, Ana

***1081**

1.500 €

Fernández Rey, Juan Manuel

***5631**

1.500 €

Tenorio Solla, María

***6261**

1.500 €

Seijo Touceda, Inés

***5862**

1.500 €

Loureiro Piñeiro, Dolores

***9407**

1.500 €

Mora Arcas, Iago

***7646**

1.500 €

Martínez Taboada, Diego

***9546**

1.500 €

Montoto Pintos, David

***9689**

1.500 €

Salvado Vigo, Enrique

***5437**

1.500 €

Sanjuan Casanova, Iria

***3602**

1.500 €

Macía Rivas, Julia

***0612**

1.500 €

Mairena Díaz, Aitor

***6336**

1.500 €

Pérez García, Raquel

***8668**

1.500 €

Piñeiro Rial, Goretti

***6220**

1.500 €

Pichel Rodríguez, Sandra

***9067**

1.500 €

González Bao, Javier

***9195**

1.500 €

Prol Lucio, Francisco

***8694**

1.500 €

Agulleiro Beraza, Amaia

***0960**

1.500 €

Bobillo González, Clara

***2928**

1.500 €

Castro Iglesias, Icia

***9646**

1.500 €

González Carpintero, Nicolás

***6629**

1.500 €

Fernández Rodríguez, Alejandra

***8189**

1.500 €

Bendaña Gómez, Manuel

***0322**

1.500 €

Gayoso Cova, Paula Cecilia

***7109**

1.500 €

Radziunas Salinas, Yago

***4024**

1.500 €

Añón Mallo, María

***5590**

1.500 €

López Rivas, Beatriz

***8799**

1.500 €

Villanueva Montes, Asunción

***0066**

1.500 €

Haselgruber de Francisco, Sofía Mercedes

***9226**

1.500 €

Rúa Chapela, Nerea

***0974**

1.500 €

González Pérez, Ignacio

***8616**

1.500 €

González Pedrouzo, Antonio Adrián

***3522**

1.500 €

Trillo Montero, Sofía

***7243**

1.500 €

Alonso Lorenzo, Daniel

***6542**

1.500 €

Pereira Chamorro, Hugo

***9521**

1.500 €

Rouco Díaz, Carmen

***5508**

1.500 €

Mellid Carballal, Rocío

***1185**

1.500 €

Iglesias López, Ainhoa

***2975**

1.500 €

Crespo Otero, Alfredo

***3153**

1.500 €

Tomé Brandón, Alberto

***0080**

1.500 €

Rioboo Lois, Alexo Breogán

***0962**

1.500 €

Lomba Lomba, Néstor

***1509**

1.500 €

Fernández Díaz, David

***9323**

1.500 €

García Vivero, Gloria

***9081**

1.500 €

Crespo Lago, Borja

***1048**

1.500 €

Monteagudo Lago, Pablo

***9332**

1.500 €

Valencia Equy, Pablo

***4174**

1.500 €

Carrión Longarela, María

***9480**

1.500 €

Trillo López, Andrea

***9928**

1.500 €

Gago Domínguez, Olga

***9794**

1.500 €

Gómez Alonso, Alejandra Fátima

***2051**

1.500 €

Seoane Martínez, Xabier

***5339**

1.500 €

López Fernández, Iago

***6369**

1.500 €

López Amado, Cristina

***0705**

1.500 €

Ferreiro Vilariño, Mariña

***9530**

1.500 €

Arias Rama, María del Pilar

***1383**

1.500 €

Fernández Rubio, Carla

***8398**

1.500 €

Furelos Guitián, Carlos

***9289**

1.500 €

Pazo Vila, Álvaro

***2041**

1.500 €

Castañal Pérez, Miguel

***8056**

1.500 €

Vide Chao, Cristina María

***8664**

1.500 €

Alvite Davila, Ángela

***2023**

1.500 €

López González, Uxía

***9854**

1.500 €

Moraes Vidal, Beatriz

***8092**

1.500 €

Puime Figueroa, Clara

***5854**

1.500 €

Álvarez Pérez, Vanesa

***8609**

1.500 €

Sánchez Alonso, Aarón

***8306**

1.500 €

Galán Santos, Sabela

***5299**

1.500 €

Villanueva Mariz, Carlos

***7071**

1.500 €

Fernández Briones, Ciro

***2461**

1.500 €

Parada Juncal, Samuel

***1235**

1.500 €

Salgado Blanco, Cristina

***3263**

1.500 €

Vázquez Vázquez, Nazaret

***0565**

1.500 €

Álvarez Rodríguez, Matías

***6350**

1.500 €

Cabana Freire, Sergio

***4584**

1.500 €

Abalde Calvo, Alexander

***9770**

1.500 €

Alonso Fernández, Paula

***5622**

1.500 €

López Armesto, Aroa

***7695**

1.500 €

Otero Sande, María

***5819**

1.500 €

Larrán Franco, Belén

***9670**

1.500 €

Pociña Sánchez, Brais

***6331**

1.500 €

Curra Piñeiro, Irene

***1161**

1.500 €

Grande López, María de las Mercedes

***3529**

1.500 €

Arcas Arias, Jaime

***1477**

1.500 €

García Bouza, Alba

***4349**

1.500 €

Albertuz Ribas, Francisco

***1380**

1.500 €

Mato Martínez, Miguel

***9228**

1.500 €

Álvarez Solleiro, André

***3563**

1.500 €

Villaverde Basteiro, Javier

***3153**

1.500 €

Bernabéu Wandosell, Álvaro

***5401**

1.500 €

Gándara Suárez, Tania

***0454**

1.500 €

Trincado Rodríguez, Carla

***3892**

1.500 €

Carro Sánchez, Xoan

***7167**

1.500 €

Castellanos Rodríguez, Óscar

***0789**

1.500 €

Cespón Fernández, Marta

***0779**

1.500 €

Mariñas González, Mauro

***3835**

1.500 €

González Quinzan, Yago

***3093**

1.500 €

Gómez Gallego, Ana

***1494**

1.500 €

Seijo Porto, Iria

***1406**

1.500 €

Ribeiro Casal, Sara

***5698**

1.500 €

Cobelo Parga, Laura

***2600**

1.500 €

García Núñez, Sergio

***1561**

1.500 €

Ollero Cadilla, Iria

***6192**

1.500 €

Recarey Ponte, Lidia

***0843**

1.500 €

Freire Tomé, Sara

***1054**

1.500 €

Goldar Dieste, Álvaro

***8544**

1.500 €

Parrilla Del Río, Lucía

***3675**

1.500 €

Suárez Rodríguez, Manuel

***8472**

1.500 €

Vázquez González, Laura

***8395**

1.500 €

Sálamo Candal, Marta

***5539**

1.500 €

Díaz Abellás, Mauro

***6388**

1.500 €

Nogueira Vázquez, Paloma

***5882**

1.500 €

Velasco Guitián, Silvia

***1806**

1.500 €

González Mayo, Xulia

***9619**

1.500 €

Ansede Vilas, Inés

***5626**

1.500 €

Doval Casas, Alejandro

***6176**

1.500 €

Comesaña Cayetano, Hernán Miguel

***1785**

1.500 €

Pérez Río, Antía

***4533**

1.500 €

Vega Rodríguez, Daniel Sergio

***7705**

1.500 €

Vázquez Candal, Pablo

***1028**

1.500 €

Barros Serodio, María del Carmen

***5759**

1.500 €

González Mohamed, Alexia

***3000**

1.500 €

Fernández Peña, Silvia

***6130**

1.500 €

López Pombo, Diego

***5463**

1.500 €

Pérez Paz, Alejandro

***9390**

1.500 €

Calviño Sanlés, Esther

***9553**

1.500 €

Ares Díaz, Noemí

***8768**

1.500 €

González Abelaira, Sergio

***8596**

1.500 €

Cabanas Mosteyrín, Carmen

***0330**

1.500 €

Vázquez Lorenzo, Silvia

***5041**

1.500 €

Amador Ruiz, Juan Pablo

***9965**

1.500 €

Mata Rivas, Uxía

***6872**

1.500 €

Siaba Casais, Sabela

***3674**

1.500 €

Chaín Fernández, José Luis

***6118**

1.500 €

Naya Rosato, Martín

***8573**

1.500 €

Bocanegra González, Andrea

***7778**

1.500 €

Ibón Fernández, Raquel

***4076**

1.500 €

Barcala Gosende, Elisa

***9336**

1.500 €

Carril Espido, Jorge

***7009**

1.500 €

Lage Rodríguez, Marina

***8104**

1.500 €

Sánchez Fernández, Álvaro

***7511**

1.500 €

Vila Comesaña, Marta

***1281**

1.500 €

Puga Ramos, Ana

***3576**

1.500 €

Facenda López, Diego

***6327**

1.500 €

Varela Vázquez, Ezequiel

***7756**

1.500 €

Soto Penalta, Alexia

***8943**

1.500 €

Fernández García, Rebeca

***2228**

1.500 €

Gabín Brenlla, Jorge Juan

***5534**

1.500 €

Alvite Pazo, Raúl

***5238**

1.500 €

Mosteiro Cagide, Virginia

***0169**

1.500 €

Carro Méndez, Iria

***1528**

1.500 €

Dopico Casal, Carlos

***7200**

1.500 €

Villaverde Caridad, Alberto

***5202**

1.500 €

Vázquez Guerra, Lucía

***8840**

1.500 €

Pequeño Goris, Marcos

***4746**

1.500 €

Fernández Cadórniga, Aitor

***2464**

1.500 €

González Pérez, Violeta

***1279**

1.500 €

Camba Ferreiro, Esteban

***9246**

1.500 €

Iglesias Pereira, Liliana Patricia

***0697**

1.500 €

Rivadulla Costa, Laura

***0374**

1.500 €

Teira Fachado, Andrea

***9115**

1.500 €

Novoa Jorge, Martín

***1139**

1.500 €

Pérez Puga, Carlos

***5432**

1.500 €

Sanmartín Arnoso, Eva

***2470**

1.500 €

Sanabria Fernándes, Stefany María

***4399**

1.500 €

Fiaño Salinas, Carlota

***1650**

1.500 €

Araújo Sánchez, Sara

***4541**

1.500 €

González Soto, Pedro

***1990**

1.500 €

Rodríguez Romero, Manuel

***5591**

1.500 €

Area Iglesias, Pilar

***6325**

1.500 €

Veiga Paredes, Sofía

***8780**

1.500 €

López García, Mercedes

***2325**

1.500 €

López Gurrea, Antía

***8052**

1.500 €

Garrido Martínez, Laura

***3897**

1.500 €

Abad Sánchez, Naiara

***8109**

1.500 €

González González, Sergio

***1537**

1.500 €

Grande García, Olga

***1958**

1.500 €

Quintana Abad, Jonathan

***6074**

1.500 €

Otero Beloso, Teresa Lucía

***4634**

1.500 €

Bonilla Diéguez, Luis

***3540**

1.000 €

Ferreiro García, Sandra

***9482**

1.000 €

Santiso Arias, Andrea

***8030**

1.000 €

Rodríguez Conde, Paloma

***4187**

1.000 €

Piñeiro Aboy, Borja

***6338**

1.000 €

Peña Romero, Raquel

***7818**

1.000 €

Fernández Buján, Iria

***8450**

1.000 €

Pazo Pousa, Sara

***6375**

1.000 €

Lamas Cartelle, Inés

***1735**

1.000 €

Duque Villaverde, Andrés

***5793**

1.000 €

Freire García, Andrea

***1108**

1.000 €

Hobaica García, Bernardo Andrés

***6542**

1.000 €

López Rodríguez, Laura

***8678**

1.000 €

Troncoso Simões, Estela

***6358**

1.000 €

Vázquez Villanueva, David

***9065**

1.000 €

Rehakova Novosadova, Leona

***1012**

1.000 €

Louro Gonçalves, Jéssica

***1526**

1.000 €

Santos López, Víctor

***3660**

1.000 €

Martínez Pérez, Ana

***8459**

1.000 €

González Sanromán, Laura

***9367**

1.000 €

Martínez Sánchez-Gabriel, Lucía

***6368**

1.000 €

Fernández Estévez, Belén

***1330**

1.000 €

Rey Domínguez, Javier

***3444**

1.000 €

Vázquez Díaz, Diego

***8537**

1.000 €

Hortelano Santiago, Matías Miguel

***1415**

1.000 €

Salvado Prieto, Eva

***7766**

1.000 €

Fernández Sande, Cristina

***9894**

1.000 €

Bello Cao, Rosalía

***0188**

1.000 €

Montaña Carballo, María

***5830**

1.000 €

Portela Otero, Daniel

***8481**

1.000 €

Carpente Teijido, Silvia

***4066**

1.000 €

Álvarez Vidal, Noelia

***3744**

1.000 €

Fernández López, Concepción

***1002**

1.000 €

Prieto Arosa, Juan Manuel

***1338**

1.000 €

Vázquez Estévez, Aldara

***8872**

1.000 €

Goti Hermida, Judit

***4467**

1.000 €

Hernández García, Carlota

***6816**

1.000 €

Alonso Sierra, Andrea

***1820**

1.000 €

Rodríguez Martínez, Miriam

***6372**

1.000 €

Ferrer Doporto, María

***4314**

1.000 €

Vázquez Barca, Laura

***2821**

1.000 €

Vidal Fariñas, Noa

***6166**

1.000 €

Rico Fernández, Alberte

***6062**

1.000 €

Rouco Baqueiro, Noa

***1400**

1.000 €

Rodríguez Gonçalves, Patricia

***1973**

1.000 €

Crespo Velando, Miguel Ángel

***9905**

1.000 €

Raindo Vázquez, Aída

***5861**

1.000 €

Ortigueira Piñeiro, Lucía

***3213**

1.000 €

Lema Gómez, Elisa

***0381**

1.000 €

Castiñeira Lampón, Susana

***9181**

1.000 €

Salgado Rodríguez, Marcos

***9835**

1.000 €

Álvarez López, Antía

***8426**

1.000 €

Lourenco García, Paula

***2073**

1.000 €

López Freire, Andrea

***7862**

1.000 €

Díaz Villares, Andrea

***9138**

1.000 €

Vázquez Fernández, Eder

***0952**

1.000 €

Varela Oliva, Alejandra

***1323**

1.000 €

Rivas Sande, Bruno

***5062**

1.000 €

Morado Morgade, Clara Laurén

***1094**

1.000 €

Bascoy Otero, Vicente

***6134**

1.000 €

López Pereira, Lara

***1271**

1.000 €

Rueda Seoane, Alba

***1807**

1.000 €

López Morais, Patricia

***1614**

1.000 €

Grille Atán, Paula

***1001**

1.000 €

Cosmen Cuesta, María

***5287**

1.000 €

García Gendra, Alejandro

***9792**

1.000 €

Parga Fuentes, Laura

***2131**

1.000 €

Vidal Freire, Noemí

***1835**

1.000 €

Blanco Suárez, Manuela Ángela

***0856**

1.000 €

Mourelle Díaz, Virginia

***0745**

1.000 €

Martínez Domínguez, Diana

***1709**

1.000 €

Lamas Gómez, Marta

***5946**

1.000 €

Gómez Costas, Aida

***9033**

1.000 €

Andión Rosende, Alejandro

***8183**

1.000 €

Lamas Fernández, Claudia

***2166**

1.000 €

Blanco Fernández, Jessica

***7449**

1.000 €

López Girón, Mireia

***1858**

1.000 €

Gantes Seoane, María

***5528**

1.000 €

Argüelles Blanco, Ana

***8791**

1.000 €

Iglesias Balsa, Candela

***6174**

1.000 €

Barboza Acuña, Nicole de los Ángeles

***8331**

1.000 €

Suárez Vázquez, Uxía

***2857**

1.000 €

Soto Jaramillo, Andrés Felipe

***1482**

1.000 €

Ferreiros Méndez, Ana

***7985**

1.000 €

García Alonso, Carlos

***9974**

1.000 €

Fernández Pérez, Diana

***9670**

1.000 €

Calvo Riveiro, Andrea

***9322**

1.000 €

Fernández Vázquez, Sergio

***1019**

1.000 €

Fernández Fernández, Pablo

***6212**

1.000 €

García Carabelos, Giselle

***8306**

1.000 €

Fernández Álvarez, Verónica

***3662**

1.000 €

Pou Moure, Ana

***9226**

1.000 €

Lomba Hermo, Diego

***2839**

1.000 €

Correa Amoedo, Alba

***5497**

1.000 €

Virgós Soto, Alejandro

***5893**

1.000 €

Rodríguez López, María Elena

***8524**

1.000 €

Buján Bravo, Sergio

***2788**

1.000 €

Saavedra Mariño, Coral

***5799**

1.000 €

González Blanco, Martín

***6295**

1.000 €

Rey Fernández, Andrés

***7967**

1.000 €

Núñez Casás, Iria

***9296**

1.000 €

De Prada Corral, Manuel

***8792**

1.000 €

Vázquez Fernández, Julia

***7978**

1.000 €

Remuiñán Pose, Patricia

***4131**

1.000 €

Moar García, Lucía

***2540**

1.000 €

Gallego García, Laura

***9196**

1.000 €

Monje de la Peña, Luis

***9227**

1.000 €

Serantes Pérez, Andrea

***1995**

1.000 €

Mosquera Belfort, María Alejandra

***6411**

1.000 €

Lamela Oujo, Paula

***9696**

1.000 €

Ameijeiras Lois, Belén

***9228**

1.000 €

Fontán Fernández, Andrea

***9918**

1.000 €

Pernas Cagigal, Alba

***8403**

1.000 €

Rodríguez Oreiro, Ángeles Antonieta

***5658**

1.000 €

García Mato, Andrea

***9235**

1.000 €

Pino González, Manuel

***6371**

1.000 €

Ramos Colmenero, Yaiza

***4507**

1.000 €

Leirós Vilas, Ana

***8379**

1.000 €

Valiño Marcote, Marta

***4562**

1.000 €

Álvarez Fernández, Sara

***9487**

1.000 €

Barreiro Blanco, Carla

***5527**

1.000 €

Monserrat Cabrera, Diana

***1881**

1.000 €

Pérez Pérez, Alba

***5977**

1.000 €

Rodríguez González de Araújo, Ana

***9382**

1.000 €

Maneiro Búa, María Elena

***8465**

1.000 €

Domínguez Rama, Noa

***9295**

1.000 €

Rendo González, Sofía

***9435**

1.000 €

López Díaz, Iñaki

***0470**

1.000 €

Quibén Figueroa, Raúl

***1780**

1.000 €

Dona Fernández, Zoe

***0842**

1.000 €

Díaz-Varela López, Ramón

***7227**

1.000 €

Domínguez Vázquez, Vanesa

***2340**

1.000 €

Montenegro Vázquez, Iván

***9258**

1.000 €

Fernández Núñez, Diego

***5662**

1.000 €

Calvo Rojo, Xandro

***1957**

1.000 €

Díaz Canosa, Saray

***2067**

1.000 €

Nistal Alcázar, Miriam

***3447**

1.000 €

Béjar Castro, Raquel

***4616**

1.000 €

Viñas Cid, José Manuel

***9910**

1.000 €

Benéitez Trillo, Sofía

***5969**

1.000 €

Costa Otero, Susana Luisa

***7577**

1.000 €

Iglesias Lander, José Antonio

***1983**

1.000 €

Sueiro García, Sergio

***2856**

1.000 €

Couselo Barrio, David de María

***2566**

1.000 €

Espasandín Varela, Alex

***0886**

1.000 €

Pérez Alonso, Paula

***1969**

1.000 €

Díaz Longueira, Antonio Javier

***3813**

1.000 €

Fraga Villaverde, Anais Cristina

***3548**

1.000 €

Garrido Vila, Carmelo

***8512**

1.000 €

Suárez Fernández, Gabriel Eduardo

***0474**

1.000 €

Castaño Bermúdez, Juliana

***1742**

1.000 €

Luaces Pérez, Andrea

***6610**

1.000 €

Mouriño Avión, Alba

***6477**

1.000 €

Amboage Lemos, Marta

***2841**

1.000 €

Sánchez Fernández, Natalia

***0722**

1.000 €

Castro Celeiro, Elena

***5003**

1.000 €

Alonso López, Iván

***3592**

1.000 €

Durán García, Avelino

***2982**

1.000 €

Coloret Portela, Patricia

***3603**

1.000 €

Alvarellos Canosa, Martín

***3539**

1.000 €

Vidal Horta, Sarah

***6000**

1.000 €

Paz Ferreiro, Helena

***0029**

1.000 €

González Rodríguez, Iria

***2520**

1.000 €

Rodríguez Fernández, Juan Christian

***3078**

1.000 €

Otero Lombán, Laura

***2423**

1.000 €

Geremías Taboada, María

***0345**

1.000 €

Gómez Anido, Valeria

***5758**

1.000 €

Vázquez Casar, Leire

***7556**

1.000 €

Teijido Redondo, Cristina

***1211**

1.000 €

Pereira Bertoa, Marta

***4161**

1.000 €

González Quintas, Paula

***9523**

1.000 €

Suárez Allegue, Lorena

***4136**

1.000 €

Neagoe, Florín Sebastian

***7428**

1.000 €

Suárez Rodríguez, Berta

***1260**

1.000 €

Martínez Pérez, Rosalía

***4190**

1.000 €

Gómez Barral, Gonzalo

***3002**

1.000 €

Castro Fontao, Mariña

***8406**

1.000 €

Pereira Argiz, Álvaro

***6158**

1.000 €

Miranda Rodríguez, Tamara

***8517**

1.000 €

Barreiro García, César

***9911**

1.000 €

Sáez Cabrera, Sergio

***6672**

1.000 €

Pérez Acuña, Santiago

***8453**

1.000 €

Pérez de Mendiguren Martínez, Itziar

***7653**

1.000 €

Fernández Ocampo, Israel

***3388**

1.000 €

González Montes, Carla

***5969**

1.000 €

Álvarez González, Anais Noela

***6007**

1.000 €

Carnero Pérez, Avelino

***3050**

1.000 €

Fernández Abraldes, Pablo Marino

***4648**

1.000 €

García Suárez, María

***3930**

1.000 €

Domínguez Montaña, María Antonia

***1354**

1.000 €

Martínez Buján, Raúl

***2879**

1.000 €

Copete Hernández, María Fernanda

***9951**

1.000 €

Díaz Rodríguez, Sara

***6446**

1.000 €

Vila Veiga, Alba

***1820**

1.000 €

Combo López, Cristina

***2927**

1.000 €

Rodríguez Ramos, David

***2999**

1.000 €

Sequeiros Mosquera, Eva

***5979**

1.000 €

Márquez Barreiro, Marielena

***6409**

1.000 €

Nóvoa Vázquez, Uxía

***9179**

1.000 €

Montalvo Galán, Clara Isabel

***8867**

1.000 €

Romero Díaz, Nerea

***8097**

1.000 €

Castro Fernández, Sara

***6841**

1.000 €

Lorenzo Gómez, Rocío

***5663**

1.000 €

Vaamonde Villaverde, Damián

***9427**

1.000 €

García López, Sandra

***6508**

1.000 €

Guedes Tavares, Isaac

***2269**

1.000 €

Horro Varela, Jorge

***8990**

1.000 €

Cerviño Vidal, Celestino

***4062**

1.000 €

López Calvo, Ismael

***8025**

1.000 €

Lioir Cáceres, Ayelén Antía

***5239**

1.000 €

Pérez Porto, Alba

***1981**

1.000 €