Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 256 Martes, 22 de decembro de 2020 Páx. 50194

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade dun encargo ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), para executar durante o ano 2021.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade ao seguinte encargo a medios propios coas seguintes características:

– Resolución do 29 de outubro de 2020, do director do Fogga, pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), a prestación do servizo de apoio técnico para a colaboración instrumental co Fogga na xestión de axudas do programa de actuacións para a aplicación da PAC en Galicia no exercicio 2021.

– Actividade: realización dos traballos de reforzo vinculados á colaboración instrumental na xestión de axudas do programa de actuacións para a aplicación da PAC no exercicio 2021, referentes aos labores de apoio en servizos auxiliares, relativos á xestión de expedientes ou de asistencia nos controis a que está sometido o organismo pagador.

– Natureza e alcance do encargo: encargo a medio propio, ao ter a Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e o número 2 da disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do ano 2021.

– Financiamento: tramitouse con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, aplicación orzamentaria 14.80.713F.640.1 e código de proxecto 2013 0002.

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2020

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director do Fondo Galego de Garantía Agraria