Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 630

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1.3.2018 (DOG núm. 48, do 8 de marzo), con correccións de erros do DOG núm. 50, do 12 de marzo, e do DOG núm. 55, do 19 de marzo; modificada pola Orde do 13.3.2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo) e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 27.11.2020 (DOG núm. 245, do 4 de decembro), esta xonsellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Elección de destino provisional do corpo auxiliar da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Subgrupo

Niv.

Formación

Observ.

1

***0771**

Valero Fernández, Martín

118

Provisional

PEC991000036560020

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

2

***7053**

Carrera Carrera, Mª Teresa

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

3

***9170**

Crespo Arias, Alfredo

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

4

***4428**

González Muíños, Raquel

93

Provisional

SAC991010215350013

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

C2

12

 

 

5

***7297**

Fernández Figueroa, María de la Paz

72

Provisional

PEC991000036560018

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

6

***0455**

García Fernández, Fernando Ramón

165

Provisional

IVC991000336001014

Xefatura de negociado I

IV

Servizo de Mobilidade (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

7

***5998**

Santos Ageitos, Raúl Manuel

24

Provisional

EDC994030215720002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Leliadoura (Ribeira)

Servizos periféricos

Ribeira

C2

14

 

 

8

***2943**

Antelo Santos, María Dolores

8

Provisional

ED2010000015770025

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

9

***9161**

Varela Alonso, Eva María

129

Provisional

EDC991000032001164

Xefatura de negociado II

ED

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

10

***0037**

Mejías Sacaluga, Luisa

26

Provisional

EDC994040336560001

Auxiliar administrativo/a

ED

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

11

***5594**

Fernández Bello, Xoán Manuel

175

Provisional

PRC020000615770042

Xefatura do Negociado de Rexistro e Información XIII

PR

SX de Coordinación do Rexistro e Atención á Cidadanía

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

Horario especial

12

***1262**

Penela Novais, Manuel

123

Provisional

CU5010000015770008

Xefatura do Negociado de Rexistro e Tramitación Admtva.

CU

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

13

***0113**

García Boquete, Lorena

98

Provisional

MRC992003115090014

Xefatura de grupo (Betanzos)

MR

Oficina de Betanzos

Servizos periféricos

Betanzos

C1, C2

14

 

 

14

***3620**

Montenegro Ballesteros, Juan Diego Manuel

164

Provisional

IVC991000036001086

Xefatura de negociado III

IV

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

15

***9207**

Fernández Rodríguez, Óscar

49

Provisional

MAO110000315770005

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

16

***1033**

Pérez Croas, Ana

75

Provisional

PRV391000027001008

Posto base subgrupo C2

PR

Gabinete Territorial de Lugo

Gabinetes xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Lugo

C2

12

 

 

17

***2458**

Aguirre Fernández, Óscar

161

Provisional

IVA100000215770119

Xefatura de negociado II

IV

Área de Planificación e Proxectos

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

18

***2771**

Piñeiro Blanco, Amalia

102

Provisional

EDC991000027001092

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

19

***1782**

Macías García, Francisco

114

Provisional

EIC991000036001002

Axudante administración

EI

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

16

 

 

20

***7413**

Ferreiro Pardo, Isabel

65

Provisional

MRC992008327160016

Posto base subgrupo C2 (Chantada)

MR

Oficina de Chantada

Servizos periféricos

Chantada

C2

12

 

 

21

***9774**

Hernández Álvarez, María Avelina

179

Provisional

SAC991010132001013

Xefatura de negociado VII

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

22

***6568**

Mourille Díaz, Rubén

44

Provisional

MAC991000032001032

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

23

***7893**

Díaz Gómez, Silvia

80

Provisional

PSC991000036560063

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

24

***8780**

Mosquera Rodríguez, Eva

107

Provisional

ED6010000415770016

Xefatura de grupo

ED

SX de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

25

***2489**

Correa González, Marta María

31

Provisional

EIC991000036560051

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

26

***9451**

Pazos Porto, Carlos Manuel

99

Provisional

MRC992003215310012

Xefatura de grupo (Teixeiro)

MR

Oficina de Teixeiro

Servizos periféricos

Curtis

C1, C2

14

 

 

27

***7781**

Yebra Brea, Ana María

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

28

***3729**

Pérez Gippini, María Eugenia

135

Provisional

EI5010000315770050

Xefatura de negociado IV

EI

SX de Economía Social

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

29

***0901**

Aguiar Doce, Pilar Sara

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

30

***2748**

Iglesias Santos, Eva

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

31

***6641**

Viñas Diz, Lucía

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

32

***8972**

Rey Silva, María del Carmen

132

Provisional

EI5010000215770026

Xefatura de negociado III

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

33

***5433**

Santos Paz, José Ramón

59

Provisional

MRC991000015001055

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

34

***4968**

Ónega Quintela, Carmen

178

Provisional

PXA291000027001005

Xefatura do Negociado Turismo I

CU

Área Provincial de Lugo

Axencia Turismo de Galicia (Servizos periféricos)

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

35

***4004**

Buján González, Ana María

134

Provisional

EI5010000215770042

Xefatura de negociado V

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

36

***7192**

Rodríguez Fachal, Miguel Ángel

141

Provisional

EIC992090115001011

Xefatura de negociado

EI

Oficina de Emprego A Coruña-Monelos

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

37

***6993**

Calvete González, Ana Isabel

47

Provisional

MAK191000015001040

Auxiliar administrativo/a

MA

Servizo Provincial da Axencia na Coruña

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/servizos provinciais

A Coruña

C2

12

 

 

38

***9457**

Río Cambeiro, Concepción del

58

Provisional

MRC020000015770025

Posto base subgrupo C2

MR

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

Para persoal doutra Administración, curso de Iniciación de galego (RI)

 

39

***9458**

Otero Otero, María del Carmen

181

Provisional

SAC991010215770003

Xefatura de de negociado II

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

40

***4824**

Varela Rodríguez, David Pablo

130

Provisional

EDC994030215740006

Xefatura de negociado

ED

IES O Mosteirón (Sada)

Servizos periféricos

Sada

A2, C1, C2

18

 

 

41

***9543**

Alonso Lojo, José Luis

120

Provisional

EDC994010136235001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP da Torre-Illa (A Illa de Arousa)

Servizos periféricos

A Illa de Arousa

C2

14

 

 

42

***4851**

Paradela Cuñarro, María de los Ángeles

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

43

***5985**

Pérez Vázquez, Patricia Jesús

27

Provisional

EDC994080136560007

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Residencial Docente (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

44

***7343**

Gardón Sotelino, Susana Beatriz

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

45

***7538**

Abelenda Pose, Jorge Manuel

21

Provisional

EDC994010936001001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

 

46

***6694**

Fernández Márquez, Manuel Alfredo

55

Provisional

MAO191000032001007

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Ourense

IGVS/áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

47

***3889**

Pereira Almuíña, María Paula

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

48

***7946**

Núñez Castelo, Rosa del Carmen

25

Provisional

EDC994030515001004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

 

 

49

***9516**

Santiso Lareo, Manuela

108

Provisional

EDC991000036001176

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

50

***3420**

Reverter Gil, Luis

155

Provisional

FCC030003032001023

Xefatura de negociado III

FC

Intervención Territorial de Ourense

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

51

***1052**

Cruz Soage, Elena

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

52

***0902**

Soto Barreira, Vanessa

152

Provisional

FCC030000315770025

Xefatura de negociado

FC

SX de Auditoría de Fondos Comunitarios e Subvencións

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

53

***1366**

Lema Lema, José Manuel

104

Provisional

MAO191000027001019

Xefatura de grupo

MA

Área Provincial de Lugo

IGVS/áreas provinciais

Lugo

C1, C2

14

 

 

54

***4257**

Gallego Rouco, Marina

169

Provisional

MR3010030636001012

Xefatura de negociado

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

Xornada especial

55

***6625**

Noya Fraga, Estrella Concepción

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

56

***4047**

Faro Cendón, Silvana Beatriz

34

Provisional

EIO291010136440031

Posto base subgrupo C2

EI

Centro Territorial do Issga en Pontevedra

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Redondela

C2

12

 

 

57

***4807**

Gil Rodríguez, Manuel

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público