Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 624

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1.3.2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo), con corrección de erros do DOG núm. 50, do 12 de marzo, modificada pola Orde do 13.3.2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 27.11.2020 (DOG núm. 245, do 4 de decembro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Elección de destino provisional do corpo auxiliar da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Subgrupo

Niv.

Formación

Observ.

1

***2532**

Pazo Costas, Montserrat

122

Provisional

EDC994030536560003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

2

***8611**

Miguélez Canal, Luisa

115

Provisional

EDC991000036001160

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

3

***9132**

Rodríguez Manteiga, Luis

142

Provisional

EIC992090115770025

Xefatura de negociado II

EI

Oficina de Emprego de Santiago-centro

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

4

***7362**

Lorenzo Fernández, Elina

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

5

***5936**

Añel González, Yéssica

157

Provisional

FCC030003132001010

Xefatura de negociado

FC

Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras-Servizo de Auditoría

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

6

***4797**

Cendán Vázquez, Eva

51

Provisional

MAO110000515770010

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

7

***7957**

Areal Almeida, Natalia

36

Provisional

FCA291000036001036

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

 

8

***7734**

Domínguez Castro, María del Carmen

90

Provisional

SAC991000536001007

Xefatura de grupo

SA

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

9

***3192**

Teijeiro Dorado, Juan José

103

Provisional

EDC991000027001186

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

10

***8767**

Fernández Vispo, Lara

121

Provisional

EDC994010132260010

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Antonio Faílde (Coles)

Servizos periféricos

Coles

C2

14

 

 

11

***4495**

Rodríguez Fernández, Sergio

19

Provisional

EDC991000036001161

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

12

***5577**

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

1

Provisional

CUC991000032001016

Posto base subgrupo C2

CU

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

13

***5761**

Salgueiro Rial, Patricia

33

Provisional

EIC992090236560012

Posto base subgrupo C2

EI

Oficina de Emprego de Sanjurjo Badía (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

14

***1926**

Colón Leira, Cristóbal

106

Provisional

SAC991010115001051

Xefatura de grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C1, C2

14

 

 

15

***8514**

Cendón Vázquez, Iván

13

Provisional

EDC991000032001006

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

16

***8908**

Cernadas Soto, Jesús Javier

10

Provisional

EDC991000015001005

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

17

***8039**

Rodríguez Ponte, Mónica María

144

Provisional

FCA200000015770008

Xefatura de negociado

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

18

***0351**

Vázquez Castro, María Almudena

67

Provisional

MRC995018136440005

Posto base subgrupo C2

MR

Comarca Forestal: Vigo

Servizos periféricos

Redondela

C2

12

 

 

19

***0876**

Varela Betolaza, Paula

124

Provisional

CU5010000115770017

Xefatura de negociado II

CU

SX de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

20

***5071**

Iglesias Fernández, Camelia

177

Provisional

PSC991000027001131

Xefatura do Negociado Administrativo

PS

Xefatura de Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

21

***4707**

Rodríguez Pérez, María

22

Provisional

EDC994020336001006

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

Para persoal doutra Administración, curso de Iniciación de galego (RI)

 

22

***1622**

Rey Fernández, Marco

74

Provisional

PRO100000015770005

Posto base subgrupo C2

PR

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

23

***8963**

Carbia Blanco, Martín

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

24

***7959**

García Rañales, José Manuel

70

Provisional

PEC991000015001023

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

25

***3911**

Bernárdez Barreiro, Iván

117

Provisional

PEC040000015770029

Posto base subgrupo C2

PE

DX de Desenvolvemento Pesqueiro

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

26

***3210**

Arraña Castro, Iria

11

Provisional

EDC991000015001015

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

27

***7290**

Vázquez Martínez, María

153

Provisional

FCC030001015770018

Xefatura de negociado

FC

Intervención Delegada da Presidencia, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

28

***4224**

Núñez Fernández, Sabela

146

Provisional

FCA200000215770022

Xefatura de negociado

FC

Área de Xestión Tributaria

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

29

***9654**

Lorenzo Cea, Elena María

5

Provisional

CUC995020115001020

Posto base subgrupo C2

CU

Museo de Belas Artes da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

Xornada mañá ou tarde

30

***8387**

Lemos Cid, María José

41

Provisional

IVC991000032001049

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

31

***5406**

Míguez Iglesias, Ana María

91

Provisional

SAC991010115001078

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

32

***8094**

Fernández Limeres, Isabel

23

Provisional

EDC994030127001004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Lucus Augusti (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

33

***7494**

Santos López, Francisco Manuel

68

Provisional

MRC995019036001014

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XIX-Caldas-O Salnés

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

34

***2399**

Salgado Iglesias, Jónathan

171

Provisional

MRC992010332240014

Xefatura de negociado (Celanova)

MR

Oficina de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

A2, C1, C2

18

 

 

35

***0777**

Fernández Matías, Antonio

110

Provisional

PX2010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PX

SX de Enxeñaría e Planificación de Radio, Televisión e Multimedia

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

36

***2108**

Luque Romero, Elísabet Ana

48

Provisional

MAO110000115770018

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

37

***3005**

Domínguez Fariñas, Ana

14

Provisional

EDC991000036001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

38

***1808**

Lamela Gil, David

163

Provisional

IVC040000015770032

Xefatura do Negociado Administrativo I

IV

Xurado de Expropiación de Galicia

Xurado de Expropiación de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

39

***3388**

Rodríguez Retorta, Saúl

84

Provisional

PX2010000015770009

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

40

***3514**

Eijo Otero, Sara

101

Provisional

MRC992007227190005

Xefatura de grupo (Foz)

MR

Oficina de Foz

Servizos periféricos

Foz

C1, C2

14

 

 

41

***5319**

Suárez Vázquez, Nerea

12

Provisional

EDC991000027001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

42

***7109**

Túñez Pérez, Carlos

28

Provisional

EIA110000015770011

Posto base subgrupo C2

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

43

***9727**

Rodríguez López, Ana

145

Provisional

FCA200000015770009

Xefatura de negociado

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

44

***6178**

Cordo Coto, Mónica

95

Provisional

SAC991010236001017

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

45

***8001**

Costas Fernández, José Manuel

15

Provisional

EDC991000036001005

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

46

***4056**

Cortón Iglesias, Noelia

54

Provisional

MAO191000027001010

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Lugo

IGVS/áreas provinciais

Lugo

C2

12

 

 

47

***9446**

González Silva, Micael

56

Provisional

MAO191000032001008

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Ourense

IGVS/áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

48

***7726**

Fandiño Pazos, Sandra

62

Provisional

MRC992002415170010

Posto base subgrupo C2 (Cambre)

MR

Oficina de Cambre

Servizos periféricos

Cambre

C2

12

 

 

49

***5428**

Blanco González, Martín

40

Provisional

IVA191000036001027

Posto base subgrupo C2

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

 

50

***0594**

Lago Antolín, Diana María

16

Provisional

EDC991000036001010

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12