Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 13 de xaneiro de 2021 Páx. 1694

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela

EDICTO (PO 31/2020).

Eu, Marina Pilar García de Evan, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de David Rosua Pomares contra Ambulancias Transa, S.L.U., Benito Mirazo e Hijos, S.L., Ambunova Servicios Sanitarios, S.L.U. e Ambuiberica, S.L. en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 31/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Ambulancias Transa, S.L.U., en ignorado paradoiro, a fin de que compareza o día 16 de setembro de 2021, ás 9.30 horas, na planta baixa, sala de vistas, edificio Xulgados, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán pola falta inxustificada de asistencia.

Advírtese á destinataria que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistida de avogado ou representada tecnicamente por graduado social colexiado, ou representada por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Ambulancias Transa, S.L.U., expídese o presente edicto para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2020

La letrada da Administración de xustiza