Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2021 Páx. 2492

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas durante o segundo semestre de 2020, ao abeiro da convocatoria para o ano 2020 para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

O artigo 7.2 da Resolución do 23 de abril de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea Horizon 2020 (DOG núm. 90, do 11 de maio) establece que de xeito semestral publicaranse no DOG as axudas concedidas e notificadas durante este período.

De conformidade co anterior, co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas durante o segundo semestre de 2020 pola Axencia Galega de Innovación ao abeiro da convocatoria para o ano 2020 para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020).

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2020

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

a) Normas reguladoras da convocatoria:

Resolución da directora da Axencia Galega de Innovación do 31 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 131, do 11 de xullo de 2019).

Resolución da directora da Axencia Galega de Innovación do 23 de abril de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG núm. 90, do 11 de maio de 2020).

b) O artigo 2 da convocatoria de axudas establecía o financiamento da mesma coa distribución de fondos entre aplicacións orzamentarias, entre anualidades e entre tipoloxías de entidades beneficiarias. Pola Resolución da Axencia Galega de Innovación do 4 de decembro de 2020, reaxustouse do seguinte xeito a devandita distribución de fondos de acordo co número de proxectos que se conceden por tipo de entidade beneficiaria e coa duración dos mesmos:

Beneficiarios

Aplicación

2020

2021

2022

Total

Empresas pemes

09.A3.561A.770.0 (CP:2016-9)

246.653,20 €

1.106.855,79 €

1.256.977,89 €

2.610.486,88 €

Organismos de investigación públicos

09.A3.561A.743.0 (CP:2018-1)

12.000,00 €

0.00 €

0.00 €

12.000,00 €

Organismos de investigación privados

09.A3.561A.781.0 (CP:2016-10)

136.541,20 €

0.00 €

0.00 €

136.541,20 €

Total

395.194,40 €

1.106.855,79 €

1.256.977,89 €

2.759.028,08 €

Tal e como se recolle nas súas bases, as axudas da presente convocatoria fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, o cal conta cunha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante.

c) A finalidade destas axudas defínese en tres liñas de apoio:

Liña 1: apoio á preparación de propostas de calidade ao Programa Marco (código de procedemento IN607F).

Liñas 2.1 e 2.2: financiamento do desenvolvemento dunha proposta individual presentada á fase 1 (liña 2.1-procedemento IN607G) ou á fase 2 (liña 2.2-procedemento IN607H) do instrumento peme.

O importe total de axudas concedido ao abeiro da convocatoria de axudas foi de 2.660.927,44 euros. Indícanse a continuación as subvencións que foron concedidas no segundo semestre de 2020:

Entidade beneficiaria

NIF

Código expediente

Subvención concedida 2020

Subvención concedida 2021

Subvención concedida 2022

Subvención concedida total

3d Interactives Solutions

B66818972

IN607H 2020/06

47,82 €

382.644,16 €

417.308,02 €

800.000,00 €

Aimen

G36606291

IN607F 2020/17

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

Aimen

G36606291

IN607F 2020/18

1.533,30 €

0,00 €

0,00 €

1.533,30 €

Aimen

G36606291

IN607F 2020/19

1.660,50 €

0,00 €

0,00 €

1.660,50 €

Bahía Software S.L.U.

B15682594

IN607F 2020/23

6.926,70 €

0,00 €

0,00 €

6.926,70 €

Citious Team, S.L.

B27814474

IN607G 2020/02

50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

Ctag

G36871424

IN607F 2020/08

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Ctag

G36871424

IN607F 2020/21

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Edafotec Suelos a la Carta, S. L.

B27701028

IN607F 2020/14

17.248,00 €

0,00 €

0,00 €

17.248,00 €

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

B15682594

IN607H 2020/02

11.374,69 €

136.651,33 €

97.979,95 €

246.005,97 €

Energylab

G27719913

IN607F 2020/09

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Fundacion Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

IN607F 2020/07

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Fundacion Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

IN607F 2020/12

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Fundacion Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

IN607F 2020/13

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Fundacion Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

IN607F 2020/15

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Fundacion Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

IN607F 2020/24

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Fundacion Juana de Vega

G15050602

IN607F 2020/22

5.663,20 €

0,00 €

0,00 €

5.663,20 €

Hidronav Technologies, S.L.

B36775179

IN607F 2020/29

21.000,00 €

0,00 €

0,00 €

21.000,00 €

I-Grape Laboratory, S.L.

B70421797

IN607H 2020/05

14.785,99 €

319.858,37 €

299.421,16 €

634.065,52 €

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

IN607F 2020/31

20.040,00 €

0,00 €

0,00 €

20.040,00 €

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

IN607H 2020/04

6.577,76 €

179.599,07 €

399.999,15 €

586.175,98 €

Lincbiotech, S.L.

B32485302

IN607F 2020/25

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

Magallanes Renovables, S.L.

B94015963

IN607F 2020/27

15.793,00 €

0,00 €

0,00 €

15.793,00 €

Proyestegal S.L.

B27159730

IN607F 2020/32

9.028,00 €

0,00 €

0,00 €

9.028,00 €

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

B84751270

IN607F 2020/16

21.000,00 €

0,00 €

0,00 €

21.000,00 €

Think Tank Engineering, S.L.

B27861681

IN607F 2020/33

19.536,00 €

0,00 €

0,00 €

19.536,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

IN607F 2020/26

9.811,07 €

0,00 €

0,00 €

9.811,07 €