Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 27 de xaneiro de 2021 Páx. 5034

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas o abeiro da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES), anualidade 2019 (código de procedemento IN421R).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedente publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude esta dirección,

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES), anualidade 2019 (código de procedemento e IN421R).

2. As axudas recollidas nesta convocatoria de axudas, cando os beneficiarios sexan autónomos, empresas, ou outras entidades que emprendan actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías) publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2021

Paula María Uría Traba
Directora da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES), anualidade 2019.

Aplicacións orzamentarias: o orzamento por partida e anualidade redistribuíuse tendo en conta as solicitudes rexistradas conforme ao establecido no artigo 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia entre as seguintes partidas: 09.A2.733A.782.1; 09.A2.733A.714.1; 09.A2.733A.762.1; 09.A2.733A.700.1; e 09.A2.733A.772.1.

Beneficiarios das axudas concedidas:

I. Actuación 1. Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

I.1. Actuación 1.1. Adquisición de vehículos eléctricos.

Código proxecto

Persoa ou entidade beneficiaria

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de solicitude

IN421R-4

Hidroeléctrica de Laracha, S.L.

17.198,88

5.000,00

17.6.2019 11.51

IN421R-6

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

24.748,02

5.500,00

17.6.2019 14.13

IN421R-7

Eliseo Otero Liñares

40.784,41

5.500,00

17.6.2019 10.06

IN421R-8

José Ángel Castrelo Saavedra

38.339,93

5.500,00

17.6.2019 10.16

IN421R-10

José Ramón Vázquez Montero

34.711,29

5.500,00

17.6.2019 10.21

IN421R-12

Jaime Villares Pernas

29.750,00

2.600,00

17.6.2019 18.18

IN421R-24

Juan José Isorna Potel

31.649,99

5.500,00

18.6.2019 12.59

IN421R-46

Concello de Silleda

41.900,00

5.500,00

18.6.2019 11.07

IN421R-61

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., Sme

948.432,24

180.000,00

20.6.2019 9.54

IN421R-63

Gumersindo Monteagudo Domínguez

34.200,00

5.500,00

19.6.2019 15.38

IN421R-89

Carferlo, S.L.

21.988,87

5.000,00

18.10.2019 17.42

IN421R-91

Montajes Tubacer, S.L.

31.520,75

3.000,00

28.6.2019 23.49

IN421R-95

Jesús Antepazo Gil

34.900,02

5.500,00

3.7.2019 9.17

IN421R-97

José Antonio Martínez Conde

42.665,00

5.500,00

2.7.2019 10.17

IN421R-105

Francisco Barros Casas

33.146,98

5.500,00

27.6.2019 13.27

IN421R-113

Producto de Aldea, S.L.

30.991,75

5.000,00

3.7.2019 17.20

IN421R-128

Jesús Martínez Caramés

31.115,70

5.500,00

17.7.2019 11.49

IN421R-130

José Manuel Meitín Santamaría

37.590,01

2.600,00

21.11.2019 9.37

IN421R-137

Recalvi, S.L.

16.831,60

4.000,00

24.7.2019 10.32

IN421R-156

José María Rodríguez Varela

30.900,00

5.500,00

22.7.2019 12.16

IN421R-159

Manuel Noya Salgado

41.500,99

5.500,00

22.8.2019 11.58

IN421R-166

Carmen Anunciación Posa Grande

37.699,99

2.600,00

29.7.2019 17.17

IN421R-167

María Dolores Castaño Freije

44.597,95

5.500,00

6.8.2019 10.20

IN421R-194

Alfredo Comesaña Paz

28.060,00

2.600,00

8.8.2019 12.25

IN421R-204

Ramón Calo Freire

30.320,00

2.600,00

19.8.2019 18.38

IN421R-209

Francisco Guerreiro Caaveiro

38.510,57

2.600,00

23.8.2019 16.51

IN421R-220

Empresa Monforte, S.A.U.

24.000,00

2.300,00

2.9.2019 12.41

IN421R-228

Ramiro Vidal Daporta

40.610,00

5.500,00

18.9.2019 16.39

IN421R-232

Amador Orjales Pérez

31.617,57

5.500,00

27.9.2019 17.07

IN421R-237

Emilio Álvarez Rojo

32.600,00

5.500,00

25.9.2019 17.09

IN421R-238

Concello de San Cibrao das Viñas

28.639,82

5.500,00

1.10.2019 11.45

IN421R-239

Alberto Rocha Soto

23.309,92

5.500,00

1.10.2019 12.31

IN421R-252

José Manuel Martínez Rodríguez

33.600,01

5.500,00

16.10.2019 16.46

IN421R-260

Alberto Sacido Romero

30.799,99

5.500,00

24.10.2019 10.01

IN421R-264

Álvaro Hermida, S.L.

20.390,00

4.000,00

30.10.2019 19.08

IN421R-265

Ramilo, Amor e Hijos, S.L.

24.531,19

4.000,00

30.10.2019 12.46

IN421R-267

Francisco Cerdeiriña Vázquez

29.381,95

5.500,00

31.10.2019 19.06

IN421R-269

Francisco Regozo Miguens

30.950,00

5.500,00

4.11.2019 12.46

IN421R-277

Juan Carlos Santos Mariño

41.130,20

5.500,00

11.11.2019 16.04

IN421R-278

Óscar Manuel Gómez Sánchez

28.100,00

5.500,00

08.11.2019 12.27

IN421R-289

Víctor Teo Ríos

34.460,00

5.500,00

15.11.2019 17.50

IN421R-294

Francisco José Vázquez Regueira

6.297,49

750,00

19.11.2019 16.33

IN421R-296

Eduardo Diego Senra

30.118,59

5.500,00

20.11.2019 19.25

IN421R-303

José Ramón Parada López

28.600,00

5.500,00

26.11.2019 20.21

IN421R-305

Francisco Javier Rey Gómez

25.910,00

5.500,00

29.11.2019 17.10

IN421R-317

Manuel Bouzas Cerqueiras

27.603,31

6.000,00

05.12.2019 18.04

IN421R-319

María Barreiro Dapena

34.952,96

5.500,00

26.12.2019 17.06

IN421R-325

Mónica Otero Fernández

15.743,00

5.500,00

11.12.2019 9.39

IN421R-329

Eléctrica de Moscoso, S.L.

23.803,54

5.000,00

16.12.2019 12.19

IN421R-341

Julia González Peixoto

29.811,50

5.500,00

19.12.2019 11.58

IN421R-342

Mar Fraga Pérez

17.600,04

5.500,00

19.12.2019 13.04

IN421R-354

Ana María Diez Sánchez

27.832,82

5.500,00

20.12.2019 13.12

IN421R-356

Jorge Fontán Carballo

29.752,07

6.000,00

27.12.2019 17.00

I.2. Actuación 1.2. Adquisición de vehículos de GLP ou gas natural.

Código proxecto

Persoa ou entidade beneficiaria

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de solicitude

IN421R-11

Eurotransviso, S.L.

130.000,00

15.000,00

17.6.2019 10.21

IN421R-17

Lucense de Servicios Logísticos, S.L.

512.000,00

60.000,00

17.6.2019 10.22

IN421R-28

Ttes Díaz Villar 2015, S.L.

129.000,00

15.000,00

17.6.2019 10.24

IN421R-33

Pablo Hervella, S.L.

129.000,00

15.000,00

17.6.2019 10.35

IN421R-77

Logística Vilalba, S.L.

896.000,00

25.000,00

21.6.2019 9.29

II. Actuación 2. Implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos.

II.1. Actuación 2.1. Sistemas de recarga rápida e ultrarrápida.

Código proxecto

Persoa ou entidade beneficiaria

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de solicitude

IN421R-3

Dársena Motor, S.L.

167.316,81

50.195,04

17.6.2019 11.51

IN421R-13

Puntos Bajo Coste, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 9.34

IN421R-16

Puntos Bajo Coste, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 9.44

IN421R-18

Puntos Bajo Coste, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 9.52

IN421R-21

Estación de Servicio Celanova, S.A.

40.110,00

12.033,00

17.6.2019 10.37

IN421R-29

Grupo Neramex, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 10.20

IN421R-31

Servicios Puente Liñares, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 10.29

IN421R-36

Avelino Couselo, S.L.

32.768,00

9.830,40

17.6.2019 11.14

IN421R-102

Turismos Motor, S.A.

26.882,40

8.064,72

1.7.2019 12.11

IN421R-103

Dimonorte Automóviles, S.L.

9.849,00

2.954,70

1.7.2019 12.47

IN421R-110

Automóviles Antamotor, S.L.

3.701,75

1.110,53

1.7.2019 12.58

IN421R-111

Automóviles Dimolk, S.L.

27.260,66

8.178,20

1.7.2019 13.18

IN421R-115

Edp Comercializadora, S.A.U.

36.168,34

10.850,50

5.7.2019 15.03

IN421R-169

Algupibe, S.L.

144.745,83

43.423,75

30.12.2019 22.20

IN421R-181

Gasóleos Ceao, S.L.

65.472,79

19.641,84

1.8.2019 15.42

IN421R-182

Gasóleos Ceao, S.L.

79.210,70

23.763,21

1.8.2019 15.52

IN421R-183

Combustibles Ceao, S.L.

65.536,00

19.660,80

1.8.2019 15.59

IN421R-184

Área de Servicio A Campiña, S.L.U.

64.974,35

19.492,31

1.8.2019 16.05

IN421R-199

Campsa Red Estaciones de Servicio

49.086,12

14.725,84

23.12.2019 13.57

IN421R-246

Gasocorredoiras, S.L.

31.958,10

9.587,43

20.12.2019 10.34

IN421R-279

Estación de Servicio Lapido, S.L.

32.666,47

9.799,94

19.12.2019 18.21

IN421R-302

Campsared

42.380,80

12.714,24

23.12.2019 15.34

IN421R-366

Iberdrola Clientes

68.450,00

20.535,00

23.12.2019 14.38

IN421R-368

Iberdrola Clientes

38.750,00

11.625,00

23.12.2019 15.09

IN421R-369

Campsa Red Estaciones de Servicio

52.801,60

15.840,48

23.12.2019 15.10

IN421R-370

Iberdrola Clientes

60.370,00

18.111,00

23.12.2019 15.28

IN421R-372

Campsa Estaciones de Servicio

43.454,76

13.036,43

23.12.2019 15.53

IN421R-373

Campsa Estaciones de Servicio

45.921,57

13.776,47

23.12.2019 16.23

IN421R-374

Edp Comercializadora, S.A.U.

18.696,80

5.609,04

23.12.2019 19.10

IN421R-402

Iberdrola Clientes

58.300,00

17.490,00

30.12.2019 11.27

IN421R-410

Grupo Easycharger, S.L.

276.849,94

83.054,98

31.12.2019 13.27

II.2. Actuación 2.2. Outros sistemas de recarga de vehículos eléctricos.

Código proxecto

Persoa ou entidade beneficiaria

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de solicitude

IN421R-1

Automóviles Louzao, S.L.U.

25.743,49

7.723,05

17.6.2019 9.34

IN421R-9

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

7.909,03

3.163,61

17.6.2019 14.17

IN421R-14

Manuel Antonio Aparicio Rodríguez

1.734,20

693,68

17.6.2019 17.20

IN421R-15

Automóviles Louzao, Vigo, S.L.U.

24.625,50

7.387,65

17.6.2019 9.51

IN421R-22

Automóviles Louzao Vigo, S.L.U.

24.311,74

7.293,52

17.6.2019 10.03

IN421R-26

Garza Automoción, S.A.

23.207,45

6.962,23

17.6.2019 10.16

IN421R-30

Automóviles Luzao Vigo, S.L.U.

22.333,94

6.700,18

17.6.2019 10.29

IN421R-34

Dársena Motor, S.L.

11.448,70

3.434,61

17.6.2019 12.38

IN421R-35

Automóviles Louzao, S.LU.

19.381,69

5.814,51

17.6.2019 10.43

IN421R-38

Automóviles Louzao, S.L.U.

17.366,08

5.209,82

17.6.2019 10.54

IN421R-39

Nipocar Galicia, S.L.

9.745,00

2.923,50

17.6.2019 11.05

IN421R-40

Comercial Vehículos y Repuestos, S.A.

27.601,02

8.280,31

18.6.2019 17.58

IN421R-43

Citova, S.L.

28.532,00

8.559,60

1.10.2019 16.35

IN421R-48

José Janeiro Cazón

2.824,10

1.129,64

17.10.2019 12.11

IN421R-51

Metalgráfica Gallega, S.A.

10.530,56

3.159,17

18.6.2019 18.23

IN421R-67

Iván Alejandro Fernández Sanmartín

2.444,15

977,66

19.6.2019 12.48

IN421R-74

Concello de Cuntis

12.033,45

4.813,38

21.6.2019 12.27

IN421R-75

Amaya Crespo Romeo

2.352,63

941,05

28.6.2019 17.04

IN421R-79

Francisco Manuel Rosende Codesido

3.535,05

1.414,02

23.6.2019 19.13

IN421R-84

Jorge Pedre Areas

3.173,26

1.269,30

23.6.2019 18.50

IN421R-85

Alberto Mantiñán Rodríguez

3.197,46

1.278,98

23.6.2019 19.32

IN421R-86

Ángel Rúa Santaclara

1.743,91

697,56

24.6.2019 11.11

IN421R-87

Fernando Magdalena Rodríguez

1.743,97

697,59

24.6.2019 17.19

IN421R-88

María Jesús López Mosquera

1.728,79

691,52

26.6.2019 18.06

IN421R-100

C.P. Ramón Maía Aller 6 Garaje

2.411,99

964,80

27.6.2019 12.27

IN421R-109

José Jorge Balado Novoa

7.293,52

2.917,41

4.7.2019 14.04

IN421R-116

Mourente Motor Automoción, S.L.

3.247,28

974,18

23.12.2019 13.23

IN421R-121

Apartamentos Atlántico Playa Montalvo, S.L.

3.110,00

933,00

8.7.2019 11.14

IN421R-131

Regina Viarum, S.L.

4.116,66

1.235,00

11.7.2019 13.16

IN421R-132

Adegas Tollodouro, S.A.

3.912,68

1.173,80

11.7.2019 13.23

IN421R-133

José Luis Chaos Quiroga

3.693,57

1.477,43

19.7.2019 13.01

IN421R-136

Gumersindo Monteagudo Domínguez

2.202,20

880,88

11.7.2019 18.38

IN421R-142

Jordi Camprubi Estebo

1.740,11

696,04

7.8.2019 8.03

IN421R-150

Centro Automotriz Croix, S.L.L.

1.820,00

546,00

30.7.2019 13.23

IN421R-163

Milagros Rodríguez Penin

1.699,19

679,68

29.7.2019 16.47

IN421R-164

Motor Coruña, S.A.

21.329,80

6.398,94

9.8.2019 0.08

IN421R-179

Enrique Andrés Valiño

1.916,41

766,56

29.8.2019 13.02

IN421R-185

Manuel Castro Rodríguez

1.223,29

489,32

7.8.2019 10.53

IN421R-186

Ana Gómez Hormigo

1.687,76

675,10

2.9.2019 12.11

IN421R-187

Noyamotor Concesionario, S.L.U.

4.581,92

1.374,58

9.8.2019 9.55

IN421R-195

Noyamotor Concesionario, S.L.U.

10.401,12

3.120,34

8.8.2019 19.21

IN421R-202

Francisco Ulloa Prado

3.802,91

1.521,16

30.12.2019 21.47

IN421R-212

Severo Álvarez Gómez

1.223,31

489,32

2.9.2019 11.16

IN421R-213

Aelsa, S.A.

13.999,00

4.199,70

28.8.2019 13.08

IN421R-216

Aelsa, S.A.

2.530,00

759,00

28.8.2019 13.36

IN421R-217

Spare Parts For Energy, S.L.

1.266,96

380,09

2.9.2019 13.10

IN421R-218

Diego García Quevedo

1.971,34

788,54

30.8.2019 12.24

IN421R-219

José Luis Lozano Martín

1.933,00

773,20

3.9.2019 9.07

IN421R-222

Maristela Ocampo Durán

1.116,73

446,69

13.9.2019 11.54

IN421R-225

Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.

24.220,09

7.266,03

7.10.2019 9.37

IN421R-226

Gestioón Hotelera Onix Vigo, S.L.

3.453,29

1.035,99

18.9.2019 9.01

IN421R-233

Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.

23.933,56

7.180,07

7.10.2019 9.38

IN421R-236

Manuel Noia Guldrís

1.000,67

400,27

25.9.2019 10.12

IN421R-240

Concello de San Cibrao das Viñas

16.671,74

6.668,70

18.12.2019 11.48

IN421R-241

Gasocorredoiras, S.L.

7.935,86

2.380,76

20.12.2019 10.46

IN421R-243

Gallega de Ayudas Técnicas, S.L.

1.800,00

540,00

15.10.2019 9.50

IN421R-261

Fernando Teijido López

1.413,54

565,42

24.10.2019 14.29

IN421R-263

Martínez de Lugo, S.L.

14.985,16

4.495,55

1.12.2019 13.31

IN421R-272

Daniel Delgado García

1.496,92

598,77

14.11.2019 8.37

IN421R-284

Bétula Cars, S.L.

14.984,97

4.495,49

4.12.2019 19.16

IN421R-297

La Lanzada Cb Sanxenxo

2.430,00

729,00

20.11.2019 17.51

IN421R-299

Ramón Mato Sánchez

3.802,91

1.521,16

30.12.2019 21.50

IN421R-309

Jesús Rodríguez Otero

1.320,52

528,21

3.12.2019 10.32

IN421R-320

Víctor Alberto Salgado Seguín

3.616,91

1.446,76

10.12.2019 21.04

IN421R-326

Villa Cabicastro, S.L.

4.945,35

1.483,61

20.12.2019 16.25

IN421R-327

Punta Cabicastro, S.L.

4.524,75

1.357,42

20.12.2019 16.26

IN421R-328

Bétula Cars, S.L.

1.284,67

385,40

12.12.2019 11.43

IN421R-330

Bétula Cars, S.L.

11.751,59

3.525,48

13.12.2019 11.06

IN421R-331

Bétula Cars, S.L.

1.284,67

385,40

13.12.2019 11.32

IN421R-333

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

4.135,50

1.240,65

15.12.2019 23.02

IN421R-334

Ana María Díez Sánchez

1.387,87

555,15

15.12.2019 23.29

IN421R-335

Jaime Iglesias Bartolomé

2.793,59

1.117,44

18.12.2019 19.20

IN421R-338

Hotel Delfin Azul, S.L.

5.576,25

1.672,88

20.12.2019 18.39

IN421R-340

As Cancelas Siglo XXI, S.L.

54.724,35

16.417,31

20.12.2019 15.57

IN421R-347

Club Náutico Portonovo

8.275,95

2.482,78

20.12.2019 18.38

IN421R-353

Víctor Teo Ríos

999,59

399,84

26.12.2019 8.50

IN421R-360

Mourente Motor Automoción, S.L.

7.932,35

2.379,70

23.12.2019 13.05

IN421R-361

Mourente Motor Automoción, S.L.

3.491,83

1.047,55

23.12.2019 12.10

IN421R-362

Mourente Motor Automoción, S.L.

8.622,00

2.586,60

23.12.2019 12.47

IN421R-364

Hidroeléctrica de Laracha Energía, S.L.

9.442,81

2.832,84

26.12.2019 18.35

IN421R-365

Hidroeléctrica de Laracha Energía, S.L.

9.442,81

2.832,84

26.12.2019 18.45

IN421R-367

Hidroeléctrica de Laracha Energía, S.L.

9.594,05

2.878,22

26.12.2019 18.59

IN421R-375

Jorge Ameijeiras García

1.359,97

543,99

26.12.2019 11.11

IN421R-376

Carsan Río Te, S.L.

7.666,00

2.299,80

31.12.2019 11.04

IN421R-379

Domingo Diz Núñez

2.463,83

985,53

27.12.2019 14.50

IN421R-380

Dalonga, S.A.

24.456,39

7.336,92

30.12.2019 10.45

IN421R-381

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

11.867,34

3.560,20

30.12.2019 19.14

IN421R-383

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

1.919,47

575,84

30.12.2019 19.27

IN421R-384

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

9.882,21

2.964,66

30.12.2019 19.54

IN421R-385

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

1.686,47

505,94

30.12.2019 20.03

IN421R-386

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

12.393,27

3.717,98

30.12.2019 20.47

IN421R-387

Automóviles Pérez Rumbao, S.A.

1.815,76

544,73

30.12.2019 21.00

IN421R-388

Automóviles y Recambios de A Grela, S.A.

17.519,03

5.255,71

30.12.2019 18.26

IN421R-389

Tambo Motor, S.L.U.

11.609,26

3.482,78

30.12.2019 10.41

IN421R-390

Tambo Motor, S.L.U.

1.955,56

586,67

30.12.2019 11.06

IN421R-391

Automoción Pérez Rumbao, S.L.U.

11.203,17

3.360,95

30.12.2019 13.35

IN421R-392

Automoción Pérez Rumbao, S.L.U.

2.714,56

814,37

30.12.2019 13.57

IN421R-393

Coper, S.A.

11.855,22

3.556,57

30.12.2019 12.17

IN421R-394

Coper, S.A.

1.815,76

544,73

30.12.2019 12.42

IN421R-395

Álvaro Hermida, S.L.

10.816,51

3.244,95

30.12.2019 21.35

IN421R-396

Álvaro Hermida, S.L.

1.535,22

460,57

30.12.2019 21.44

IN421R-398

Lugocar, S.L.

14.992,00

4.497,60

28.12.2019 12.52

IN421R-401

Lucuscar, S.L.

10.357,98

3.107,39

30.12.2019 10.21

IN421R-404

José Manuel Meitin Santamaría

1.728,79

691,52

31.12.2019 12.26

IN421R-409

Bonaval Motor, S.A.U.

11.808,52

3.542,56

31.12.2019 10.38

IN421R-411

Bonaval Motor, S.A.U.

1.675,96

502,79

31.12.2019 10.50

IN421R-412

Galicia Distribución de Automóviles, S.A.

11.571,79

3.471,54

31.12.2019 12.07

IN421R-413

Concello de Sober

6.422,45

2.568,98

31.12.2019 13.20

IN421R-414

María José Ulloa Prado

2.396,53

958,61

31.12.2019 16.56

IN421R-415

Joaquín Díaz Gómez

3.923,91

1.569,56

31.12.2019 17.40

III. Actuación 3. Implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas.

Código proxecto

Persoa ou entidade beneficiaria

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de solicitude

IN421R-406

David López Núñez

99.866,06

29.959,82

31.12.2019 18.24

IV. Actuación 4. Implantación de medidas contidas en plans de transporte ao traballo de empresas.

Non se concederon axudas nesta epígrafe.