Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 27 de xaneiro de 2021 Páx. 5051

IV. Oposicións e concursos

Consello de Contas de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno, do 15 de xaneiro de 2021, polo que se aproban as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

A Comisión de Goberno, na súa reunión do 15 de xaneiro de 2021, acordou aprobar e facer públicas as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

En cumprimento do disposto neste acordo ordeno a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2021

José Antonio Redondo López
Conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia

Acordo da Comisión de Goberno, do 15 de xaneiro de 2021, polo que se aproban as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2), no Consello de Contas de Galicia.

De conformidade co establecido na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado por Acordo do 13 de xullo de 2020 (DOG núm. 148, do 24 de xullo), esta Comisión de Goberno

ACORDA:

Aprobar e facer públicas as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo http://www.ccontasgalicia.es/gl/content/taboleiro-de-novas-de-procesos-selectivos.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

DNI

Motivo da exclusión

Aller Coucheiro, María Silvia

***2195**

02, 03

Buján Salgado, Susana

***8583**

02

Conde Lomba, Ana María

***7885**

06

Estévez Dopico, Ana

***4102**

06

Fernández Pérez, María Nelly

***6485**

06

García Rodríguez, Antía

***8563**

06

González Fuentes, Lidia

***1431**

01

González Sieiro, Cristina de la Merced

***7771**

03

Mato Rivera, Belén

***6163**

06

Permuy Quiñoá, Isabel

***4037**

06

Redondo Prego, Laura

***6765**

06

Rozados Pereira, Sofía

***2978**

06

Villar Cueto, Iago

***2018**

02

Acceso xeral.

Apelidos e nome

DNI

Motivo da exclusión

Arcos Labaen, Inmaculada

***9795**

03

Barbeito Fernández, Silvia

***5551**

02

Barreiro López, Mª Elena

***2798**

13

Barrero Fábregas, Juan Yago

***5848**

02, 03, 16

Blanco Costa, María Jesús

***4023**

02

Blanco Otero, Ana Mar

***2181**

13

Calvo Vieito, Cristina

***9235**

02

Campos Servín, Manuel

***4729**

01, 10

Carbajales Pernas, Romina

***8118**

03

Casal Nogueiras, José Manuel

***7926**

02

Cazorla Pena, Mónica María

***6933**

04

Cendán Rojo, María

***7539**

02

Chao Martínez, María

***9329**

01

Codesido Basteiro, José Ramón

***6856**

10, 14

Coira López, María José

***8594**

02

Fernández Díez, María Belén

***6068**

01

Figueiras Rodríguez, Sabela

***4525**

02

Fontenla Cerviño, Lara

***2583**

10

Fortes González, Diego

***7277**

03

Fraga Fontoira, Lydia

***3775**

02

Fraga Pedreira, Rocío

***9728**

14, 16

García Castiñeira, Alba

***3126**

02, 03, 16

Gestal Rodríguez, Noelia

***0283**

02

Gil Costas, Alexandra

***4455**

02

Gil Martínez, Margarita Olga

***1134**

03, 10

Gontá Pereiro, Romina

***5003**

02, 03, 16

González Bugarín, Laura

***1701**

17

González Varela, Sandra

***6747**

16

Izquierdo García, Ismael

***5300**

02, 12, 13, 16

Juncal Vilariño, Ana María

***1025**

13

López Gómez, Araceli

***2359**

02, 03, 16

López Piñeiro, Jaime

***9689**

06

Mariño Laíño, Silvia

***3717**

11

Martínez Amoedo, Vanesa

***1702**

02

Miguel Balseiro, Carmen

***1711**

02

Moya Queimaño, María Jesús

***9471**

10

Novo Gómez, Alejandra

***8580**

10

Ortiz Bellas, Ana María

***8533**

02

Otero Barroso, Yolanda

***7458**

17

Pérez Pérez, Mateo

***1425**

16

Portela Leiro, Bruno

***2949**

02

Pumar Rosende, Lorena

***4897**

02

Ramil Avendaño, Cristina

***8541**

02, 10

Recouso Padín, Elena

***6409**

03

Redondo López, Vanessa

***3563**

02

Rey Carballo, Eva

***3540**

02

Rey Rodríguez, Claudia

***0432**

10

Rial Barroso, Zoraida

***4977**

02

Rodríguez Fernández, David

***5184**

02

Suárez Rodríguez, Lydia

***2970**

02

Taboada Gago, Cristina

***0642**

11

Taboada Saavedra, Eva

***8310**

02, 03, 16

Tallón Carreira, Manuel

***3229**

02

Touriño Eirín, Irene

***2701**

10, 14

Trastoy Vázquez, Javier

***5326**

02, 03, 16

Varela Paz, María Esther

***4191**

13

Vázquez González, Marta

***1080**

02

Vila Melero, Eva

***5005**

10

Villar Filgueiras, Francisco Javier

***6159**

02

Códigos.

Cód.

Causas da exclusión

01

Presentación solicitude fóra de prazo

02

Solicitude incompleta ou con erros

03

DNI non presentado

04

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non presentado

05

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non válido

06

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non cotexado

07

Documento xustificativo discapacidade non presentado

08

Documento xustificativo discapacidade non válido

09

Documento xustificativo discapacidade non cotexado

10

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non presentado

11

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non válido

12

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non cotexado

13

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non presentado

14

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non válido

15

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non cotexado

16

Taxas non aboadas

17

Importe taxas ingresadas inferior ao estipulado

18

Taxas aboadas fóra de prazo

19

Desistencia da solicitude