Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2021 Páx. 5260

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2020.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón a cada consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia, dentro dos vinte primeiros días dos meses de xaneiro, maio e setembro de cada ano, unha relación dos convenios de colaboración subscritos referida ao cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para darlle cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) no terceiro cuadrimestre do ano 2020 que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2021

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos polo Instituto Galego da Vivenda
e Solo no terceiro cuadrimestre do ano 2020

Convenio

Importe achegado
polo IGVS

Data de
sinatura

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Bande para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

8.945,78 €

30.10.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Bande para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

9.736,00 €

30.10.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Bande para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

8.951,00 €

30.10.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Outeiro de Rei para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

44.563,27 €

30.10.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Barreiros para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

513.235,85 €

3.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Barreiros para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

200.592,15 €

3.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Catoira para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

236.143,60 €

4.11.2020

Addenda para a modificación do convenio de colaboración entre o IGVS e a Universidade de Santiago de Compostela para o asesoramento aos concellos na preparación da solicitude do Plan de dinamización das áreas Rexurbe

0,00 €

6.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Betanzos e a súa zona de protección, 12ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

17.430,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana núcleo histórico de Corcubión, 10ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

17.430,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana núcleo histórico de Noia, 14ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana de Rianxo, Rianxiño e A Fincheira, 8ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

11.752,79 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Santiago de Compostela, 17ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

17.325,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana dos grupos de vivendas Compostela e Cardeal Quiroga Palacios do barrio de Pontepedriña, 7ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

17.325,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana de barrio de Vite, 3ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

23.100,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do casco antigo de Lourenzá e zonas de respecto, en Lourenzá, 10ª fase (Lugo). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Mondoñedo e dos barrios históricos de San Lázaro e Os Muíños, 17ª fase (Lugo). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

33.056,02 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico e das zonas de respecto no concello de Monforte de Lemos, 12ª fase (Lugo). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

17.430,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana e rural do concello rural de Sober, 6ª fase (Lugo). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do centro histórico de Castro Caldelas, 10ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Ourense, 17ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

22.550,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo de Seixalbo, 12ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

35.200,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Ribadavia, 17ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

21.550,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo antigo de San Cristovo de Ribadavia, 7ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

5.750,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana e rural do núcleo de Vilar de Santos, 5ª fase (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Pontevedra, 4ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

48.093,73 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo de Estribela, 9ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

9.656,27 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Tui, 14ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.400,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo vello de Vigo, 18ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

27.030,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo histórico de Bouzas, en Vigo, 13ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

6.240,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana das rúas Bueu-Moaña, polígono de Coia, en Vigo, 5ª fase, (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

22.260,00 €

10.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do grupo de casas Santa Clara, Cabral, en Vigo, 4ª fase (Pontevedra). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

2.220,00 €

10.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Sada para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

80.000,00 €

11.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Sada para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

80.000,00 €

11.11.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 29 de outubro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos da Magdalena e Ferrol Vello, 14ª fase (A Coruña). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

57.750,00 €

12.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Rubiá para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

48.000,00 €

18.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Calvos de Randín para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

200.000,00 €

26.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Val do Dubra para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

60.000,00 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Val do Dubra para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

34.664,05 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Ponteareas para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

250.000,00 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Ponteareas para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

149.894,94 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Baños de Molgas para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

20.000,00 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Baños de Molgas para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

30.000,00 €

27.11.2020

Convenio de colaboración entre o IGVS e o Consello da Avogacía Galega para prestar un servizo de asesoramento en materia de ocupación ilegal de vivenda

27.000,00 €

4.12.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 2 de decembro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana e rural denominada Camiños de Santiago, 7ª fase, nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2021

300.000,00 €

9.12.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 2 de decembro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana e rural do Parque Nacional das Illas Atlánticas, 3ª fase. Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2020

8.000,00 €

9.12.2020

Acordo da Comisión Bilateral do 2 de decembro de 2020, relativo á área de rexeneración e renovación urbana e rural da Ribeira Sacra, 2ª fase. Comunidade Autónoma de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021. Anualidade 2021

137.193,00 €

9.12.2020

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Gondomar para o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

300.000,00 €

14.12.2020

Addenda para a cuarta prórroga do Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. para a cesión de vivenda destinada ao alugamento alcanzable

71.100,00 €

15.12.2020