Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 10 de febreiro de 2021 Páx. 8550

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A), e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2021

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas.

– Partida orzamentaria: 14.04.713D.770.0, financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Nome

NIF

Axuda concedida (€)

Rubén Moure Fernández

***7100**

6.240,00

José Antonio da Silva Pereira

***3322**

48.976,80

Fausto Rivero Pardo

***6854**

9.840,40

Guillermo Martínez Pintos

***5329**

24.232,83

Francisco Fernández Sousa

***9956**

10.566,52

Pago de los Capellanes, S.A.

A09222340

135.446,38

Adegas Moure, S. A.

A27045632

15.223,32

Bodegas Campante, S.A.

A32011843

32.588,04

Joaquín Rebolledo, S.A.

A32102576

69.281,09

Rectoral do Umia, S.A.U.

A32390304

28.418,40

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

240.400,00

Adega Condes de Albarei, S.A.U.

A36054443

264.509,20

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

80.334,14

Pazo de Barrantes, S.A.

A78093135

16.424,28

Vía Atlántica Adegas e Viñedos, S.L.

B27351212

321.427,76

Bodegas Godeval, S.L.

B32022477

56.145,60

Bodegas Ruchel, S. L.

B32109373

24.390,00

Bodegas Cunqueiro, S.L.

B32150187

79.852,21

Adegas Valdavia, S.L.

B32320160

14.454,34

Adega Pazo das Tapias, S.L.

B32361941

20.955,96

Bodega Alanís, S.L.U.

B32382723

31.733,28

Señorío del Sobral, S.L.

B36028967

139.578,38

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

21.870,66

Viña Cartin, S.L.

B36290641

68.202,80

Eido da Fonte, S.L.

B94059326

56.223,60

Adega Terra de Asorei, S.L.

B94126646

212.497,14

Veiga Naum, S.L.

B94127735

11.564,00

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

55.786,83

Adega A Coroa, S.A.T.

F32281263

12.277,14

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

128.931,83

Tierra Trabajo y Tradición 3T, S.A.T.

V94088234

80.438,14