Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 10 de febreiro de 2021 Páx. 8621

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 114, do 12 de xuño), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (DOG núm. 44, do 4 de marzo).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre estas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolveralles o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de maneira definitiva, ou ben que non figuren en ningunha das listaxes, que así o soliciten no prazo de dous (2) meses a partir do día seguinte ao da publicación no DOG das listas definitivas de admitidos e excluídos.

Para iso será necesaria a presentación dun escrito que solicite a devolución e no cal fagan constar o número de conta (24 díxitos), a entidade financeira e a súa localidade ou ben presenten un certificado expedido pola entidade financeira en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública. A presentación deste escrito sen os datos indicados ou fóra de prazo suporá a perda do dereito á devolución do importe ingresado.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2021

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Fernández Bellas, Ignacio

***9974**

57

Gómez Sánchez, Elena

***9597**

57, 84, 86, 87

Torres Cabañas, Alejandro

***6185**

57, 65, 66, 67

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Agrasar Ferro, Xosé Carlos

***0974**

86

Alcalde Gregores, Brais

***8640**

86, 87

Alen López, José

***5542**

86, 87

Alfaro Fernández, Juan

***1760**

83

Álvarez Creo, Jaime Rubén

***9540**

66, 67

Álvarez Estévez, Alejandro

***7835**

66, 67

Álvarez González, Javier

***6414**

86

Amezcua de Miguel, Olga

***0965**

86, 87

Amorín Martín, Manuel

***7979**

66, 67

Ares Patiño, Jorge

***5388**

84

Arévalo Marco, José Fernando

***9700**

66, 67

Arias López, José Antonio

***2947**

65

Arias López, Sonia

***4150**

86

Arza Páez, Gemma

***7109**

86, 87

Barbosa Álvarez, Francisco

***9458**

84

Barreiro López, Rafael

***1096**

43

Barros Carneiro, Daniel

***8140**

66, 67

Belay Maril, Cristóbal Mateo

***1543**

83

Bistilleiro Buezas, David

***9042**

83

Blanco Costa, Diego

***7399**

66, 67

Blanco Gestido, José Manuel

***1655**

65, 66, 67

Blanes Rosselló, Luis

***0930**

66, 67

Boullosa Calvar, Lucas

***9938**

86

Bouzas Muíños, Andrés

***1742**

86

Bustabad Santalla, José Luis

***8031**

66, 67

Cabanelas Rodríguez, Miguel Ángel

***2690**

86

Casares Lamas, Ramón

***1378**

63

Castanedo Gantes, Juan

***0826**

83

Colmenero Jardón, Yeray

***3434**

66, 67

Conde Fernández, Noelia

***7871**

66, 67

Cristóbal Limes, Iago

***2684**

86, 87

De la Puente Agulló, Yago

***7479**

22, 66, 67

Díaz Álvarez, Raúl

***7425**

66, 67

Díaz Díaz, Jesús

***3019**

66, 67

Domínguez Feijoo, Daniel

***7923**

66, 67

Enríquez Rivas, José Raúl

***4016**

65

Estévez Rodríguez, Ivar

***3207**

86

Faro del Pico, Sergio

***6051**

86, 87

Farto Vilanova, Jorge

***9890**

86

Feijoo Torres, Alba

***9434**

84

Fernández Asenjo, Manuel

***8010**

63

Fernández Fernández, Alfonso

***4069**

43

Fernández González, Bernardino

***4176**

65

Fernández González, Juan Raimundo

***7416**

85, 86, 87

Fernández Macías, Andrés

***8703**

86

Fernández Peaguda, Julio César

***2851**

86, 87

Fernández Piñón, Alberto José

***7364**

86

Fernández-Baldor Añibarro, Pablo

***5970**

86

Ferraz Castiñeiras, Rodrigo

***9485**

63, 66, 67

Ferreiro Justo, José María

***2913**

22

Filgueiras Vidal, Jorge

***8722**

65

Filipe Agostinho, Mauro Iraquiano

***3015**

66, 67

Fontán Omil, Francisco Javier

***5981**

22

Froján Corral, Álvaro

***2762**

63

Gallego Conde, Antonio

***8304**

86, 87

García Astray, Víctor

***7372**

22

García Carnicero, Juvenal

***9888**

22, 66, 67

García García, Daniel

***9484**

66, 67

García Muíños, Adrián

***1149**

66, 67

Gil Cerviño, Paio

***5342**

86, 87

Gómez Muíña, Héctor

***8216**

66, 67

Gómez Rivas, Marcos

***6393**

86, 87

González Álvarez, Carlos

***3751**

66, 67

González España, Eduardo

***1527**

66, 67

González Pérez, José

***5759**

85

González Val, Pablo

***7333**

66, 67

González Wisniowski, Víctor

***2149**

86

Grandal Rodríguez, Adrián

***6257**

66, 67

Guijarro Infante, Marta

***8162**

87

Gutiérrez Páez, Francisco

***6480**

65

Iglesias Ogando, Emilio

***0083**

83

Irimia Andrade, Sonia

***3456**

86

Serrano Remuíñas, José Antonio

***1263**

86

Lema Lago, José Manuel

***1828**

63

Limia Fernández, Cristian

***9557**

22

López Follana, Antía

***8935**

63

López López, Sergio

***8519**

86, 87

Macías García, Roberto

***2966**

86, 87

Martínez Cuquejo, José Juan

***8775**

86, 87

Martínez García, Andrés

***3820**

86

Martínez Guimarey, Miguel

***6747**

86, 87

Mato López, Roberto

***2955**

43

Méndez Díaz, Ayeik

***5261**

66, 67

Meno Peña, Cesáreo José

***2256**

85

Meno Sarmiento, Iván

***3120**

66, 67

Moledo Froján, José Antonio

***6576**

87

Montaña Eiranova, Miguel

***8374**

66, 67

Novo Roca, Adrián

***6086**

86, 87

Novoa Novoa, Daniel

***8915**

86, 87

Obregón Valencia, Sebastián

***5884**

66, 67

Ortega Martín, Miguel

***2485**

66, 67

Otero Pereira, César

***9233**

83

Pacho Tomé, Raúl

***8717**

66, 67

Pardo Álvarez, Iris María

***3893**

86

Paz Paz, Javier

***4868**

86

Peña Martínez, Víctor

***6998**

66, 67

Perdiz Davila, Andrés

***8503**

66, 67

Pérez Alfonso, José Manuel

***3788**

86, 87

Pérez Álvarez, Adolfo

***7806**

85

Pérez Digón, Santiago

***8331**

86, 87

Pérez Rodríguez, Antonio Javier

***8235**

86, 87

Porta Carballo, Alex

***8250**

85

Portals Torres, Jaime

***4849**

86

Porto Núñez, Roberto

***3286**

66, 67

Prieto Candal, Xosé Manuel

***3541**

66, 67

Redondo Campo, Diego

***5187**

66, 67

Redondo Rafales, Miguel

***1743**

86, 87

Rey Mancebo, Andrés Laureano

***5077**

66, 67

Riveiro Casas, Diego

***1451**

86

Rodríguez Follana, Luis

***4827**

66, 67

Rodríguez González, Yago

***9984**

66, 67

Rodríguez López, Adrián

***9462**

66, 67

Román Figueroa, Óscar

***9859**

66, 67

Sánchez López, Julio Rubén

***8365**

22

Sánchez Méndez, Ramón

***0550**

83, 85

Sanles Bacelo, Tomás

***5374**

86

Serantes Gómez, José Luis

***8029**

86, 87

Silvar Rey, Noelia

***1182**

85

Souto Cambre, Javier

***0496**

66, 67

Suárez Cayetano, Robert

***8878**

22

Taboada Colmenero, Miguel

***9102**

86

Taboada Gago, Cristina

***0642**

43

Taracido Pedre, Adrián

***1465**

86

Torres Labandeira, Francisco Javier

***1449**

83

Torres Pousada, Diego

***2761**

22

Troitiño Iglesias, Roberto

***1030**

63

Veres Castro, Jesús I

***0069**

66, 67

Vérez Folgueira, Antonio

***7160**

85

Vilaboy Ledo, Fernando

***1350**

66, 67

Vilela López, Bruno

***2829**

63, 66, 67

Villanueva Rodríguez, Ricardo

***9265**

66, 67

Villar Prieto, Rubén

***2995**

86

Cód.

Causa da exclusión

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

57

Non pertence ao corpo ou á escala do grupo correspondente

63

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de familia numerosa xeral

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego