Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 11 de febreiro de 2021 Páx. 8756

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas pola Consellería do Mar, aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 31 de xaneiro).

A Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 22, do 31 de xaneiro de 2019) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o artigo 34 da referida orde reguladora dispón: «A Consellería do Mar publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as axudas concedidas con suxeición a esta orde, indicando o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención».

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas, na convocatoria de 2020, con cargo ás aplicacións orzamentarias 15.03.723C.780.0 e 15.03.723C.770.0 para o financiamento de proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), cofinanciadas nun 85 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2021

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Proxectos non produtivos.

Aplicación 15.03.723C.780.0.

Proxecto

Beneficiario/a

Total (€)

GALP1-141 Mellora dos medios e das condicións de traballo na cadea de produción das mariscadoras do Barqueiro

Confraría de Pescadores do Barqueiro-Bares

28.390,00

GALP1-154 Innovacións en hixiene, seguridade e protección dos recursos marisqueiros

Confraría de Pescadores de Ribadeo

7.184,23

GALP1-155 Creación Aula do Mar A Mariña

Asoc. de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

78.988,83

GALP1-158 Consolidación do Centro de Coñecemento en Patrimonio Cultural Pesqueiro II

Fundación Expomar

12.026,57

GALP1-159 XXVII Xornadas Técnicas e XXI Encontro Empresarial

Fundación Expomar

14.701,55

GALP1-161 Implantación de melloras na conservación dos recursos marisqueiros

Confraría de Pescadores de Celeiro

24.495,85

GALP1-164 Mariñeiros por un día: o mar nun clic

Confraría de Pescadores de Celeiro

27.914,09

GALP1-165 Confraría de Pescadores de Foz

Confraría de Pescadores de Foz

6.058,00

GALP1-170 Cedeixura: visibilización da calidade diferencial da pesca de baixura e do marisqueo en Cedeira

Confraría de Pescadores de Cedeira

99.420,11

Concello de Cedeira

8.884,54

GALP1-172 Programa participativo de desenvolvemento pesqueiro e turístico de Cedeira: impulso da gobernanza do sector pesqueiro e turístico no desenvolvemento socioeconómico da vila de Cedeira

Concello de Cedeira

83.490,00

GALP1-173 Valorización da actividade marisqueira e dos seus espazos extractivos no litoral de Valdoviño

Concello de Valdoviño

100.732,50

GALP2-117 Ares ultramarino

Concello de Ares

32.476,40

GALP2-123 Mellora da accesibilidade e posta en valor da contorna da praia de Raso

Concello de Ares

19.386,33

GALP2-125 Acondicionamento e mellora tecnolóxica do punto de venda do Pedrido

Confraría de Pescadores de Miño

2.843,70

GALP2-126 Centro de interpretación do medio mariño-CIMM Cabanas

Concello de Cabanas

84.337,00

GALP2-129 Festa exaltación da ameixa de Mugardos

Confraría de Pescadores de Mugardos

5.500,00

GALP2-130 Remolcares

Confraría de Pescadores de Ares

9.698,00

GALP2-132 Furgón e equipamentos informáticos para comercialización

Confraría de Pescadores de Ferrol

28.069,59

GALP2-133 Fene mar vivo plus

Concello de Fene

29.330,40

GALP2-134 Actuación ambiental de protección marismas do Baxoi e Lambre

Concello de Miño

33.649,66

Club Náutico de Miño

9.289,76

GALP2-149 Remolque para embarcacións da confraría de Barallobre

Confraría de Pescadores de Barallobre

1.818,19

GALP2-150 Narón produtos da ría

Concello de Narón

67.566,40

GALP2-154 Narón aberto ao mar

Concello de Narón

19.737,52

GALP2-155 Fábrica de xeo

Confraría de Pescadores de Ares

28.921,85

GALP2-156 Mellora da actividade da lonxa de Barallobre

Confraría de Pescadores de Barallobre

8.499,00

GALP2-157 Modernización dos recursos tecnolóxicos para a mellora da xestión e comercialización dos recursos pesqueiros

Confraría de Pescadores de Pontedeume

1.830,95

GALP3-060 Mellora e optimización da conservación ambiental e control do recurso

Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas

16.552,98

GALP3-061 Actividades formativas para capacitación e ampliación de competencias do sector pesqueiro

Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas

19.103,99

GALP4-087 Mariña tradicional de Muros: Mar de Velas

Concello de Muros

5.207,21

Asociación Cultural Canle de Lira

231,45

Asociación de Veciños A Ostreira

231,45

Asociación Cultural Mar de Muros

231,45

GALP4-090 Adecuación e acondicionamento da contorna do estaleiro de ribeira Ciprián

Concello de Outes

200.000,00

GALP4-091 Proxecto para a recuperación e posta en valor dos fondos históricos

Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son

60.472,57

GALP4-092 Andar ao Mar

Concello de Carnota

200.000,00

GALP4-094 Voga-Voga, pola redución dos residuos plásticos no medio mariño

A Misela (Asoc. Pers. Disc. Comar. Noia-Muros)

37.602,80

GALP4-095 Aplicación de novas tecnoloxías ao sector do marisqueo na Ría de Noia

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

23.621,64

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Muros

9.820,70

Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son

7.076,61

Confraría de Pescadores San Andrés de Portosín

5.514,71

GALP4-096 Noia. A voz do mar

Concello de Noia

183.515,65

GALP5-203 Adquisición de máquinas clasificadoras de bivalvos

Confraría de Pescadores San Martín O Grove

26.000,00

GALP5-208 Mellora na problemática da explotación dos produtos pesqueiros

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Cabo de Cruz

164.790,59

GALP5-211 Construción plataforma flotante e informatización control FL

Confraría de Pescadores Virxe do Carme Rianxo

12.750,00

GALP5-214 Dixitalización dos controis de rañeir@s mediante Xesmar

Asociación de Rañeir@s Ría de Arousa

16.594,00

GALP5-221 Proxecto coador: atopando a ruta do lixo no mar de Arousa

Asociación Autismo Bata

37.641,36

GALP5-222 Dixitalización e mellora ambiental dos procedementos administrativos

Confraría de Pescadores A Pastoriza Vilanova de Arosua

10.176,00

GALP5-227 Promoción do turismo mariñeiro no contorno de Carril e Cortegada

Concello de Vilagarcía de Arousa

6.461,40

GALP6-142 Reparación da estrutura e reparación do mastro do galeón Luisa

Club Mariño A Reiboa

3.921,61

GALP6-145 Embarcación vixilancia interior da ría de Pontevedra

Confraría de Pescadores San Andrés de Lourizán

55.382,30

GALP6-146 Divulgación e promoción da actividade da praza de abastos

Concello de Marín

14.503,29

GALP6-147 Implantación da plataforma Xesmar na lonxa de Campelo

Lonxa de Campelo AIE

33.494,00

GALP6-151 Portos sostibles: actuación prevención e concienciación en ambiente mariño

Club Náutico Portonovo

17.782,89

GALP6-158 Descubrindo o Colón galego a través da ría de Pontevedra

Concello de Pontevedra

14.229,60

GALP6-163 Compra ordenador deseño

Asociación Cultural Rías de Vida

3.037,97

GALP6-164 Marketplace Bueu

Confraría de Pescadores de Bueu

92.380,40

GALP7-107 Recuperando o litoral: accións de mellora patrimonial e ambiental

Concello de Nigrán

45.451,23

GALP7-115 Modernización do sistema de retirada de algas

Confraría de Pescadores de Vilaboa

82.650,00

GALP7-121 Os mares da baixura: unha web para formar e informar

Asociación Mar Seguro de Galicia

36.579,29

GALP7-123 San Xerome co mar: competitividade, emprego, inclusión, circular

Asociación San Xerome Emiliani

44.933,50

GALP7-124 Dinamización da enseada de Cesantes para práctica do kitesurf

TM Kite Club Cesantes

38.649,99

GALP8-062 Maridar: II Encontro gastronomía, ocio e turismo Sabor das Mariñas

Federación de Asociacións Empresariais das Mariñas

59.441,88

GALP8-063 Ecoturismo no Golfo Ártabro

Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

25.895,50

GALP8-064 Desenvolvemento do Club Náutico Recreativo de Sada 2019

Club Náutico Recreativo de Sada 2019

6.713,81

GALP8-068 Turismo e náutica

Club Náutico de Sada

129.520,00

GALP8-075 Instalación dun fabriquín de xeo para a mellora da capacidade

Confraría de Pescadores de Sada

101.155,21

Proxectos produtivos.

Aplicación 15.03.723C.770.0.

Proxecto

Beneficiario/a

Total (€)

GALP1-143 Vehículo isotérmico

Carlos Alberto Martínez Rodríguez

21.765,28

GALP1-144 Pescados e Mariscos As Barreiras

José Ángel González Rego

21.765,28

GALP1-145 Implantación de melloras no programa de xestión e no sistema de rastrexabilidade

Hijos de Maciñeira, S.L.

4.480,78

GALP1-146 Melloras na distribución da pesca costeira artesanal

Jaime Rico Díaz

15.372,89

GALP1-147 Mariscos Cubelas

Roi Santalla Fonte

18.799,63

GALP1-148 O Mar de Rinlo

Diego Rocha García

18.799,63

GALP1-149 Remolque isotermo e remolque de embarcacións para mellora da actividade laboral

Javier Aneiros Méndez

4.844,00

GALP1-150 Melloras na loxística para a distribución da pesca artesanal dende a embarcación

María Pilar Paz Teijeira

18.865,49

GALP1-152 Centro de dinamización da cultura mariñeira Xanelas do Atlántico

Rubén Fernández Conde

200.000,00

GALP1-153 Modernización do sistema de xestión, rastrexabilidade e etiquetaxe

Transportes y Pescados Nelo, S.L.

11.580,17

GALP1-156 Automatización da pesaxe e etiquetaxe

Pescados Orol, S.L.

16.706,42

GALP1-157 Posicionamento no mercado e sistema de control de vendas en Conservas Faro de Burela

Rodil Lozano, S.L.

2.585,99

GALP1-160 Otelec enerxía limpa para o futuro

Otelec Costa Norte, S.L.

191.000,00

GALP1-162 Artesanal 2020

Juan José Pena Candia

2.800,00

GALP1-163 Remolque isotermo para mellora da actividade laboral

José Ramón Grandal Freire

3.440,00

GALP1-168 Pesqueiras Novo

Pesqueras Novo, S.L.

44.521,61

GALP1-169 Implantación de melloras na rede de distribución dos produtos pesqueiros da empresa Iria Fernández Yáñez

Iria Fernández Yáñez

14.990,09

GALP1-171 Mellora na loxística da pesca artesanal

Jorge Jesús Bouza Freire

14.919,56

GALP2-111 Reforma de local destinado a cafetaría-mariscaría

Brasería Nuevo Minuetto, S.L.

54.887,90

GALP2-122 Compra de remolque isotérmico

Alberto Pardo Díaz

4.132,23

GALP2-128 Peixaría mares na túa casa

José Ramón García Bello

12.260,75

GALP2-131 Distribución mediante autovenda Carlos Cabarcos

Carlos Cabarcos Díaz

14.610,00

GALP2-136 Posto alimentación mercado municipal Pontedeume

Purificación Olimpia Painceiras Martínez

10.346,36

GALP2-138 Vehículo isotermo para venda ambulante de pescados e mariscos

Gerardo Barros Tenreiro

8.380,41

GALP2-139 Posto venda mercado municipal Pontedeume

Salvador Piñeiro Montero

8.445,00

GALP2-142 Subministración de equipamento de protección catódica e subministración AIS

Félix Cudilleiro Vázquez

4.240,00

GALP2-143 Conservas Curuxeiras

Esmeralda Prieto Pita

38.292,46

GALP2-147 Nova liña de infusións ecolóxicas con algas

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

58.730,58

GALP3-055 Campamento e centro de degustación Praia de Nemiña

Varena Vanesa Baamil Santos

189.203,69

GALP3-056 Devalar do Mar: espazo multiexperiencia

ST Praia Area da Vila, S.L.

200.000,00

GALP3-057 Restaurante Material: Ó Abrigo do Nordés en Malpica

Nordés Material, S.L.

77.901,67

GALP3-058 Albergue de Surf Razo

Albergue de Surf Razo, S.L.

106.312,34

GALP3-059 Pantocazo

Pantocazo Orons e Iglesias, S.L.

8.483,05

GALP3-062 Cabanas da Fonte

Ricardo Antelo Parga

71.973,84

GALP3-063 Centro de Investigación, Formación e Coidado de Persoas Maiores

Sergeras Bardaio, S.L.

200.000,00

GALP4-083 SeadFood Market Mama Celia. Nova industria de transformación e comercialización de pescados e mariscos

Manuel Guillermo Cartamil Obelleiro

194.154,13

GALP4-084 Entre auga e sal: centro de interpretación do sal

Castiñeira Rodríguez, S.L.

200.000,00

GALP4-086 Melloras na loxística e na eficiencia enerxética para a comercialización do produto procedente da pesca artesanal costeira na costa sur de Fisterra

Gabriel Lestón Romero

19.217,80

GALP4-093 Incremento da competitividade no procesado de polbo procedente da pesca artesanal costeira baixo a marca Polbo de Lonxa: ampliación da capacidade produtiva e mellora da eficiencia a través do aforro enerxético

Confraría de Pescadores de Lira

272.264,44

GALP5-201 Pincheiro AT

Pincheiro Apartamentos Turísticos, S.L.

200.000,00

GALP5-204 Construción de edificio multiusos

Club Náutico de Barraña

63.287,90

GALP5-205 Rehabilitación de naves para uso de reparación de embarcacións

Javasan Boiro, S.L.

63.529,00

GALP5-206 Fabricación de novos envases de malla biodegradable para o envasado de marisco

Ecoplas Barbanza, S.L.

25.000,00

GALP5-209 Centro mergullo O Grove

María Campos Vázquez

8.459,92

GALP5-217 Marina Cordelia

Grovelar Asesoría Inmobiliaria, S.L.

200.000,00

GALP5-218 Proposta turística Demar

Inversiones Jocri O Grove, S.L.

71.747,82

GALP5-220 Chiringuito Mar de Arousa

Leidiz, S.L.

24.775,00

GALP5-223 Proxecto de acondicionamento de estrutura existente para hotel e restaurante

Eventos y Hospederías de Galicia, S.L.

200.000,00

GALP5-225 Construción. Nave: invernaxe, reparación e mantemento de embarcacións

Outros Adaxes, S.L.

130.134,68

GALP5-226 Apartamentos turísticos singulares no Porto de Corrubedo

Relento, S.L.

200.000,00

GALP6-141 Restaurante gastrocultural O Bruño

Roberto Pérez Estévez

200.000,00

GALP6-143 Construción dunha nave que permita a implantación dunha nova liña de negocio cara un mar seguro e sostible

Alinox Morrazo, S.L.U.

200.000,00

GALP6-144 Centro de valorización dos produtos pesqueiros

S. Coop. Gallega del Mar San Miguel

12.522,50

GALP6-152 Novo proceso produtivo «lombos e filetes de peixe afumado»

El Percebeiro, S.L.

122.235,75

GALP6-153 Instalación de minicetárea

Sirvopeixe Galicia, S.L.U.

4.410,00

GALP6-162 Restauración de construción tradicional para almacén e taller

Horta Agrelo, S.L.

18.530,41

GALP7-104 Algas comestibles

HQ Seaweed, S.L.

56.710,61

GALP7-106 Proxecto innovador: mellora procesos, novos produtos

Frigoríficos de Vigo, S.A.

77.215,57

GALP7-108 Glamping do mar

Glampling do Mar, S.L.

149.173,74

GALP7-116 Albergue mariñeiro «A dársena do francés»

Jose Jacinto Acuña Sotelino

16.995,77

GALP7-119 BikeSeaWay: a ría ao teu ritmo

Meseybuco, S.L.

34.045,00

GALP7-120 Pescaturismo na contorna do arquipélago de Cíes

Francisco Javier Costa García

3.239,12

GALP8-061 Implementación variador no compresor nº 2. Melloras enerxéticas-sala máquinas da Lonxa da Coruña

Lonja de La Coruña, S.A.

35.476,71

GALP8-066 Proxecto de mellora das portas de acceso á lonxa da Coruña

Lonja de La Coruña, S.A.

38.287,50

GALP8-067 Divulgación e difusión do turismo náutico sustentabale e accesible con embarcación de vela

Altavela Servicios Náuticos, S.L.

68.211,73

GALP8-069 Valorización de plásticos

Recuperamos, S.L.

71.250,00

GALP8-071 Instalación de forno industrial e páxina web para elaboración e venda de empanadas con produtos do mar

Antonia López Carballeira

9.675,00

GALP8-073 La Espina, ocio mariño e deportes náuticos

Equiges Consultoría Integral, S.L.

15.139,57