Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 11 de febreiro de 2021 Páx. 8762

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario, da cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (DOG núm. 92, do 13 de maio).

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2021

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Clave

CIF

Solicitante

2020

2021

Total

PE209C-2020F-001

G15035363

Confraría de Pescadores de Fisterra

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2020F-002

G15036742

Confraría de Pescadores de Pontedeume

26.496,00

25.920,00

52.416,00

PE209C-2020F-003

G15034648

Confraría de Pescadores de Espasante

17.196,95

17.992,74

35.189,69

PE209C-2020F-004

G15047806

Confraría de Pescadores do Barqueiro-Bares

18.963,00

18.660,00

37.623,00

PE209C2020F-005

G36020261

Confraría de Pescadores de Raxo

7.411,50

7.411,50

14.823,00

PE209C-2020F-006

G36012813

Confraría de Pescadores do Carril

47.700,00

47.700,00

95.400,00

PE209C-2020F-007

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2020F-008

G36015212

Confraría de Pescadores de Moaña

22.407,45

20.262,00

42.669,45

PE209C-2020F-009

G15034945

Confraría de Pescadores de Porto do Son

26.496,00

25.920,00

52.416,00

PE209C-2020F-010

G15036031

Confraría de Pescadores da Coruña

41.602,00

40.440,00

82.042,00

PE209C-2020F-011

G36014389

Confraría de Pescadores de Cangas

34.029,00

33.180,00

67.209,00

PE209C-2020F-012

G15033913

Confraría de Pescadores de Muxía

7.260,00

7.260,00

14.520,00

PE209C-2020F-013

G27011659

Confraría de Pescadores de Ribadeo

26.281,02

25.705,02

51.986,04

PE209C-2020F-014

G27008820

Confraría de Pescadores de Celeiro

26.496,00

25.920,00

52.416,00

PE209C-2020F-015

G36618510

Confraría de Pescadores de Baiona

62.014,00

59.800,00

121.814,00

PE209C-2020F-016

G36007714

Confraría de Pescadores de Aldán-Hío

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2020F-017

G15033186

Confraría de Pescadores de Barallobre

10.096,50

10.096,50

20.193,00

PE209C-2020F-018

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

41.562,00

40.440,00

82.002,00

PE209C-2020F-019

G15035116

Confraría de Pescadores de Ferrol

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2020F-020

G15035306

Confraría de Pescadores de Miño

26.496,00

25.920,00

52.416,00

PE209C-2020F-021

G36015253

Confraría de Pescadores de Lourizán

22.621,50

21.780,00

44.401,50

PE209C-2020F-022

F15210180

Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa (Abanqueiro)

33.735,00

33.180,00

66.915,00

PE209C-2020F-023

G15027220

Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño

41.562,00

40.440,00

82.002,00

PE209C-2020F-024

G15030844

Confraría de Pescadores de Noia

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2020F-025

V36362879

Agrupación da Lonxa de Campelo (AIE)

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2020F-026

G27008515

Confraría de Pescadores de Burela

13.263,00

12.960,00

26.223,00

PE209C-2020F-026B

G27008788

Confraría de Pescadores de San Cibrao

13.263,00

12.960,00

26.223,00

PE209C-2020F-027

G15046832

Confraría de Pescadores de Caión

7.845,00

10.800,00

18.645,00

PE209C-2020F-028

G36012854

Confraría de Pescadores de Vilaxoán

30.985,80

30.136,80

61.122,60

PE209C-2020F-029

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

49.086,43

47.700,00

96.786,43

PE209C-2020F-030

G15031503

Confraría de Pescadores de Corme

26.565,00

25.920,00

52.485,00

PE209C-2020F-031

G15070360

Confraría de Pescadores de Laxe

17.080,38

16.757,88

33.838,26

PE209C-2020F-032

V36016962

Confraría de Pescadores de Pontevedra

29.040,00

29.040,00

58.080,00

PE209C-2020F-033

G15495997

Asociación de Baldaio (Asoc. de Mariscadoras Fonte de Santa Helena)

6.808,16

10.212,24

17.020,40

G15046832

Confraría de Pescadores de Caión

PE209C-2020F-034

G36293272

Confraría de Pescadores de Vilaboa

20.730,14

20.312,64

41.042,78

PE209C-2020F-035

G15033087

Confraría de Pescadores de Ribeira

32.706,66

31.857,66

64.564,32

PE209C-2020F-036

G36619252

Confraría de Pescadores de Vigo

18.963,00

18.660,00

37.623,00

PE209C-2020F-037

G15033103

Confraría de Pescadores de Camariñas

42.476,46

41.018,82

83.495,28

PE209C-2020F-038

G36049161

Organización de Produtores de Mariscos e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra 0PP 20

60.357,25

58.420,00

118.777,25

PE209C-2020F-039

G36013688

Confraría de Pescadores de Marín

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2020F-040

G36013712

Confraría de Pescadores de Bueu

19.284,15

18.660,00

37.944,15

PE209C-2020F-041

G70569256

Asociación de Rañeiros da Ría de Arousa

29.429,00

28.580,00

58.009,00

PE209C-2020F-042

G36014744

Confraría de Pescadores do Grove

70.590,00

69.480,00

140.070,00

PE209C-2020F-043

G15043953

Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz

56.070,00

54.960,00

111.030,00

PE209C-2020F-044

G15234727

Agrupación do Río Anllóns (agrupación de mariscadores)

26.242,50

25.920,00

52.162,50

PE209C-2020F-045

G15338593

Confraría de Pescadores de Camelle

15.165,00

14.520,00

29.685,00

PE209C-2020F-046

G36014173

Confraría de Pescadores da Guarda

34.029,00

33.180,00

67.209,00

PE209C-2020F-047

G15037401

Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal

44.810,00

44.070,00

88.880,00

PE209C-2020F-048

F36010916

Confraría de Pescadores de Redondela

33.744,00

33.465,00

67.209,00

PE209C-2020F-049

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

41.016,00

40.440,00

81.456,00

PE209C-2020F-050

G36012821

Confraría de Pescadores de Arcade

24.179,85

23.762,35

47.942,20

PE209C-2020F-051

G36012847

Confraría de Pescadores de Cambados

63.342,00

62.220,00

125.562,00

PE209C-2020F-052

G15035108

Confraría de Pescadores de Mugardos

26.496,00

25.920,00

52.416,00

PE209C-2020F-053

G15031511

Confraría de Pescadores de Malpica

28.153,62

27.304,62

55.458,24

PE209C-2020F-054

G94126034

Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo

57.943,00

50.820,00

108.763,00

PE209C-2020F-055

G36013597

Confraría de Pescadores de Vilanova

56.623,70

54.960,00

111.583,70