Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 12 de febreiro de 2021 Páx. 9202

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción da mellora da seguridade viaria (MSV) e mellora da accesibilidade na PO-330, de clave PO/19/158.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

Antecedentes:

Por resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas de 20.1.2021 aprobouse provisionalmente o contido do documento para información pública do proxecto de trazado da mellora da seguridade viaria (MSV) e mellora da accesibilidade na PO-330, de clave PO/19/158.06.

O presente proxecto ten por obxecto a mellora da seguridade viaria na estrada PO-330, en especial, no treito comprendido entre os puntos quilométricos (p.q.) 5+700 e 6+800, identificado como treito de concentración de accidentes (TCA); mediante a mellora das interseccións, dos pasos de peóns e da accesibilidade existente, así como a urbanización dos primeiros 450 m da estrada en Pereiró.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESUELVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado documento sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avda. Mª Victoria Moreno, 43-1º, 36071 Pontevedra) e no Concello de Vigo (Praza do Rei, 1, 36202 Vigo-Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados o proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2021

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Título: mellora da seguridade viaria (MSV) e mellora da accesibilidade na PO-330.

Clave: PO/19/158.06.

Concello de Vigo (Pontevedra).

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Titular

DNI

Sup. catastral total (m2)

Uso principal

Sup. solo exprop. (m2)

Bens afectados

Clase

Sit. básica solo

1

2332104NG2723S0001BA

Benavides Acuña Balbina

143,00

Industrial

62,46

27 ml muro

1 entrada peonil

1 entrada vehículo

Urbano

Urbanizado

2

2331825NG2723S0001JA

Benavides García Juan (hros.)

***3426**

267,00

Residencial

49,37

21 ml muro

1 entrada peonil

1 entrada vehículo

1 contador

Urbano

Urbanizado

3

2331812NG2723S0001LA

Fernández Alonso María Dolores

***2128**

1.201,00

Sen edificar

62,92

24 ml muro

1 árbore

Urbano

Urbanizado

4

2429948NG2722N0001PO

Fonte de Alvite S. Coop. Galega

F27765742

382,00

Ocio/hostalería

72,19

22 ml muro

Urbano

Urbanizado

5

2429951NG2722N0001PO

Costas González María Luz Otero Casal Rosendo

***8032** ***9826**

143,00

Residencial

36,15

2 uds. plantación ornamental

Urbano

Urbanizado

6

2429950NG2722N0001QO

Martínez Sulleiro Elena (hros.)

Sánchez Martínez José (hros.)

***2769** ***2781**

286,00

Residencial

64,34

4 árbores

Urbano

Urbanizado

7

2427501NG2722N0001FO

Alonso Villa Eulogio Pérez Martínez Corona

***1897** ***5266**

825,00

Residencial

59,91

22 ml muro

59,91 m2 cultivos

Urbano

Urbanizado

8

2427534NG2722N001MO

de Francisco Alonso Eloy

***2060**

116,00

Sen edificar

68,49

Urbano

Urbanizado

9

2427533NG2722N0001FO

de Francisco Antes Teodoro

***3530**

59,00

Sen edificar

37,70

Urbano

Urbanizado

10

2427532NG2722N0001TO

de Francisco Alonso Eloy Antes Estévez Elvira

***2060** ***2071**

67,00

Sen edificar

45,61

Urbano

Urbanizado

11

2427540NG2722N0001RO

Comesaña Alonso José Juan

***1928**

92,00

Sen edificar

61,49

3 uds. plantación ornamental

Urbano

Urbanizado

12

2427537NG2722N0001RO

Comesaña Alonso José Juan Paz Hermida Silveira

***1928** ***4131**

502,00

Residencial

16,72

Urbano

Urbanizado

13

2427531NG2722N 0001LO

Alonso Villar Ángel Sánchez Pereira María Dolores

***3092** ***0677**

277,00

Residencial

73,04

Urbano

Urbanizado

14

2427541NG2722N0001DO

Alonso Sánchez María Isabel

***7917**

914,00

Residencial

2,27

Urbano

Urbanizado

15

2995820NG2629N0001HI

Figueroa Piñeiro Amalia

***4146**

824,00

Sen edificar

99,79

14 ml muro contención

Urbano

Urbanizado

16

2995821NG2629N0001WI

Piñeiro Sabino

882,00

Sen edificar

695,47

15 ml. muro contención

Urbano

Urbanizado

17

2995822NG2629N0001AI

Vila Barros Antonina Iglesias Vila Antonio

***2262** ***6703**

534,00

Sen edificar

146,63

Urbano

Urbanizado

18

2995827NG2629N0001PI

Diocese de Tui Vigo

R3600056J

3.542,00

Sen edificar

673

12 ml muro contención

13 árbores

Urbano

Urbanizado

19

54057A208002720000YS

208

272

Alonso Piñeiro Carlos

***8550**

1.355,00

Agrario

57,94

Rústico

Rural

20

54057A208002900000YT 54057A208002900001UY

208

290

Ayuntamiento de Vigo

P3605700H

14.166,00

Agrario/Deportivo

76,79

Rústico/Urbano

Urbanizado

21

54057A208003350000YZ

208

335

En Investigación

300,00

Agrario

120,30

Rústico

Rural

22

54057A208002710000YE

208

271

Piñeiro Figueroa Francisco José

***3191**

779,00

Agrario

218,94

Rústico

Rural

23

54057A208002700000YJ

208

270

Piñeiro Barreiro Justo (hros.)

***2079**

372,00

Agrario

89,85

Rústico

Rural

24

2894701NG2629S0001DH

Arrentalia Inversiones, S.L.

B27792100

1.585,00

Sen edificar

62,50

Urbano

Urbanizado

25

2891409NG2629S0001SH

Arrentalia Inversiones, S.L.

B27792100

299,00

Sen edificar

89,93

Urbano

Urbanizado

26

3282309NG2638S0001HE

Abalde Couñago Cándido

***2772**

271,00

Residencial

66,48

Urbano

Urbanizado

27

3282329NG2638S0001RE

Freiría Figueiras María Lila Garabatos Fernández José Manuel

599,00

Residencial

45,93

21,50 ml muro

1 entrada peonil

1 entrada vehículo

3 contadores

5,22 m2 estrutura

3 uds. plantación ornamental

Urbano

Urbanizado

28

3282330NG2638S0001OE

Garabatos Freiría Iván

***3426**

565,00

Sen edificar

13,29

10,50 ml muro

3 uds. plantación ornamental

Urbano

Urbanizado

29

3383810NG2638S0001GE

Rodríguez Alonso Rogelio (hros.)

Rodríguez Figueiras Alicia

***2128**

429,00

Sen edificar

261,9

20 ml muro

261,9 m2 vides

Urbano

Urbanizado

30

3383801NG2638S0001UE

Figueiras Fernández Ofelia (hros.)

F27765742

618,00

Residencial

71,53

15 ml muro

Urbano

Urbanizado

31

3383802NG2638S0001HE

Alonso Comesaña Santiago (hros.)

***8032** ***9826**

1.079,00

Residencial

4,20

Urbano

Urbanizado