Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 12 de febreiro de 2021 Páx. 9164

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (24/2020).

ETX. Execución de títulos xudiciais 24/2020

Procedemento de orixe: PO procedemento ordinario 669/2018

Sobre ordinario

Demandante: Cristina Costa Espiñeira

Avogada: Fátima Insua Canosa

Demandados: Adolfo Fragoso Gómez y Otros, S.C., Juan Manuel Fragoso Gómez , Adolfo Fragoso Gómez, Fogasa

Abogado/a: letrado/a do Fogasa

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 24/2020 deste xulgado do social, seguido por instancia de Cristina Costa Espiñeira contra Adolfo Fragoso Gómez y Otros, S.C., Juan Manuel Fragoso Gómez, Adolfo Fragoso Gómez e Fogasa, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:

«Decreto:

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 21de xaneiro de 2021.

Parte dispositiva:

Acordo:

1. Alzar a suspensión da presente execución, acordada polo Decreto con data do 30 de xuño de 2020.

2. Continuar a mesma e en cumprimento do requisito que se contén no artigo 276.3 e previo á estimación na presente executoria da pervivencia da declaración de insolvencia da parte executada Adolfo Fragoso Gómez y Otros, S.C., Adolfo Fragoso Gómez, e Juan Manuel Fragoso Gómez, dar audiencia previa á parte demandante Cristina Costa Espiñeira e ao Fondo de Garantía Salarial, por termo de 15 días para que poidan sinalar a existencia de novos bens, e do seu resultado acordarase o procedente.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes ao da súa notificación con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 da Lei reguladora da xurisdición social. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, na conta nº 0049 3569 9200 0500 1274, no Banco Santander, S.A., debendo indicar no campo concepto “recurso”, seguido do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso”, seguida do “31 Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de xustiza”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución impugnada utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma a Adolfo Fragoso Gómez y Otros, S.C., Juan Manuel Fragoso Gómez y Adolfo Fragoso Gómez, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese os destinatarios de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2021

A letrada da Administración de xustiza