Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 25 de febreiro de 2021 Páx. 11804

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, resólvese proceder á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo a esta resolución.

Finalidade da subvención: o obxecto é a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou redución da xornada, así como axudar ás empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR820F).

Norma reguladora: Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F) (Diario Oficial de Galicia núm. 129, do 1 de xullo).

Aplicación orzamentaria:

Axudas ás persoas traballadoras: 09.40.324A.480.0.

Axudas ás empresas: 09.40.324A.474.2.

Crédito orzamentario: 4.000.000 €, que se distribúen en:

Axudas ás persoas traballadoras: 3.400.000 €.

Axudas ás empresas: 600.000 €.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021

Elena Mancha Montero de Espinosa
Directora xeral de Relacións Laborais

ANEXO

Persoa beneficiaria

NIF

Contía

Paula Rey Silva

***2104**

564,00 €

Sandra Cornes Fariña

***3502**

705,00 €

Rocío Santiso Mata

***3361**

705,00 €

Vanesa Montes Carballido

***4082**

652,50 €

Esther Leal de Ferreiro

***5740**

652,50 €

Giovanni Alessandro Mangano Castro

***8638**

844,50 €

Estrella Gil Martínez

***3643**

922,50 €

María de los Ángeles da Costa Cerzón

***1572**

1.612,50 €

María Josefa García Bouzas

***4595**

902,70 €

Sandra Esperante Paramos

***3766**

1.380,00 €

Alexandre Bahamonde Fernández

***5340**

472,50 €

Fernando Silveiro César

***8627**

340,20 €

José Luis Vázquez Vázquez

***4754**

313,20 €

Francisco Rozas Gaudeoso

***4712**

312,00 €

José Ignacio Prol Bao

***4358**

354,00 €

María Isabel Otero Brea

***4093**

522,00 €

Salvador Lois Rodríguez

***1602**

313,20 €

Guillermo Gómez Rial

***7965**

469,80 €

Julio Fresnillo Montero

***2531**

659,85 €

María Begoña Devesa Botana

***8134**

680,40 €

Esther Codesido Martínez

****1411**

742,20 €

Raquel Brea Botana

***9593**

534,00 €

Paula Brea Botana

***1133**

742,35 €

José Luis Pampín Pena

***0437**

913,50 €

Manuel Santiago García

***5613**

480,00 €

Antonio Pedrouso Couselo

***3253**

336,00 €

Francisco Parente Nieto

***4849**

465,00 €

Jesús Gómez Tarrío

***7718**

465,00 €

Sebio José Domínguez Pereira

***9648**

528,00 €

Juan Calvelo Míguez

***6857**

468,00 €

Manuel Ángel Brea Suárez

***1261**

615,00 €

Ángel Bascoy Raposo

***8948**

372,00 €

Silvia Fernández Pérez

***7556**

954,15 €

David Torrado Longo

***7565**

809,40 €

Rubén Melchor Gago Martínez

***7518**

1.035,00 €

Ana Mª Fernández Bermúdez

***9676**

618,00 €

David Martínez Arcos

***3340**

409,50 €

Palmira Lema Rodríguez

***0429**

618,00 €

Lucía Calviño Queijeiro

***1106**

1.278,00 €

María Amalia Bolaño Cruz

***4373**

618,00 €

Begoña Mayo Agrafojo

***2041**

1.845,00 €

Susana da Costa Cerzón

***0411**

922,50 €

Begoña Domínguez Rodríguez

***7476**

1.845,00 €

Raquel Sobrino Martínez

***0873**

456,00 €

Lucía Hernández Loureiro

***9434**

456,00 €

Lucía Vázquez Orgeira

***1747**

1.080,00 €

Lucas Barros Gómez

***0012**

1.260,15 €

Nahum Rodríguez Seijas

***9224**

1.845,00 €

Julio Ortega Pérez

***8092**

1.845,00 €

Carla Villar Vázquez

***5833**

1.380,00 €

Jaime Seage Forján

***2103**

654,00 €

José García Senra

***8781**

431,25 €

Thiago Sebastiao Rodrigues Silva

***2777**

615,00 €

Patricia García Crespo

***0077**

615,00 €

Alejandra María Barciela Millos

***5408**

615,00 €

María Soledad Guerrero González

***7106**

615,00 €

Patricia Varela Pérez

***7441**

615,00 €

María Luisa Prada Fernández

***1814**

615,00 €

Vanessa López Piñeiro

***7661**

431,25 €

María Elena Álvarez Dos-Santos

***4582**

525,00 €

Purificación Fernández Rojo

***4744**

431,25 €

María del Carmen Fabre Ramonet

***8992**

469,95 €

Ricardo Pérez Pérez

***8657**

720,00 €

Ana García Senra

***8780**

431,25 €

Marta Fernández Ponce

***6938**

431,25 €

María del Carmen Cabaleiro Martínez

***4935**

720,00 €

María Lorenzo Vicente

***4974**

431,25 €

María del Pilar Couñago Miguez

***8660**

720,00 €

María Isabel Fernández Lameiro

***2070**

432,00 €

Bruno Álvarez Castro

***6318**

530,25 €

Rodrigo Lago Manteiga

***1373**

424,20 €

Diana Doniz Castro

***1465**

806,25 €

Nélida Fernández Fernández

***7355**

615,00 €