Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 25 de febreiro de 2021 Páx. 11810

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2020 (código de procedemento TR852A).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 25.6 da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria no exercicio de 2020, procédese á publicación das subvencións concedidas en virtude da devandita orde para o ano 2020.

Obxecto da axuda: as axudas teñen como obxecto subvencionar as accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia recollidas no artigo 3 da orde de referencia que establece como actuacións subvencionables as seguintes:

Na liña 1: cun importe total de 800.000 euros, accións formativas e actividades de asesoramento e sensibilización en relación coa normativa de prevención de riscos laborais por parte dos gabinetes técnicos de seguridade e saúde laboral, de carácter intersectorial.

Na liña 2: cun importe total de 690.000 euros, cursos de formación sectoriais e a realización de xornadas de sensibilización de carácter sectorial, así como estudos de carácter tamén sectorial.

Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 10, do 16 de xaneiro de 2020).

Crédito orzamentario: 1.490.000 € (un millón catrocentos noventa mil euros) recollido na aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.1 código de proxecto 2015 00507, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021

Elena Mancha Montero de Espinosa
Directora xeral de Relacións Laborais

ANEXO

Beneficiarias liña 1

Nº expte.

Entidade

NIF

Importe

concedido (€)

1/2020

Asociación de Empresarios Polígono de San Cibrao

G32008765

15.720,00

13/2020

CSIF-Galicia

G79514378

5.441,76

18/2020

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

136.097,15

22/2020

UGT Galicia

G15383011

157.500,00

24/2020

Federación Galega de Parques Empresariais-Fegape

V15650369

20.000,00

25/2020

Sindicato Nacional de CC.OO.

G15103112

98.816,18

30/2020

Confederación de Empresarios de Galicia-CEG

G15080476

367.280,00

Total

800.855,09

Beneficiarias liña 2

Nº expte.

Entidade

NIF

Importe

concedido (€)

03/2020

Aecalpo-Asociación de Empresas do Cerramento de Galicia

G36274306

24.890,00

04/2020

Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Lugo

G27010081

15.000,00

05/2020

Centro Empresarial da Construción do Barbanza

G15799604

10.472,00

06/2020

Federación Empresarial de Productores de Pesca

Fegapesca

G27780360

30.000,00

07/2020

Fundación para la Pesca y Marisqueo

G27745397

30.000,00

08/2020

Unións Agrarias-UPA

G15115322

30.000,00

10/2020

Federación Galega de Comercio

G27170158

20.150,00

12/2020

Asociación de Empresarios de Deza

G36187169

3.200,00

13/2020

Central Sindical Independiente de Funcionarios de Galicia-CSIF

G79514378

22.400,00

14/2020

Sindicato Labrego Galego

G27023951

30.000,00

15/2020

Instalectra

G36640845

6.144,00

16/2020

Asociación de Comerciantes, Empresarios e Profesionais CCA Compostela (Compostela Monumental)

G15382468

14.304,00

17/2020

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

G32012742

29.998,00

18/2020

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

23.090,82

19/2020

Confederación de Empresarios de A Coruña

G15029960

23.600,00

20/2020

FeSP UGT Galicia

G78085149

23.040,00

21/2020

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra

G36615219

21.000,00

23/2020

Asociación Galega de Áridos
Arigal

G36345718

1.500,00

25/2020

Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia

G15103112

9.570,00

26/2020

Asociación Mulleres Autónomas Rurais de Galicia

G70507488

28.500,00

29/2020

Fundación Laboral de la Construcción

G80468416

30.000,00

30/2020

Confederación de Empresarios de Galicia
CEG

G15080476

22.000,00

31/2020

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia
Asime

G36614774

30.000,00

32/2020

Federación Nacional Servizos, Mobilidade e Consumo de UGT Galicia FESMC UGT

G87589909

30.000,00

33/2020

Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia)

G36550630

18.200,00

34/2020

Federación Galega de Transporte de Mercancías
Fegatramer

G15086358

10.473,00

35/2020

Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense (ACO Ourense)

G32015828

29.950,00

38/2020

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo

G27021005

17.696,00

39/2020

Federación Galega de Empresas e Profesionais de Transporte
Fegatrans

G32400293

29.403,20

41/2020

Asociación Clúster del Granito

G36644961

30.000,00

42/2020

Asociación Provincial de Empresarios 1ª Transformación Madera de Lugo

G27030915

15.413,00

43/2020

UGT Fica Galicia

G87582524

29.150,00

Total

689.144,02