Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 2 de marzo de 2021 Páx. 12688

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 11 de febreiro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser encontrados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 11 de febreiro de 2021

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

X08070109F

Fra. 202001744

27.2.2020

139,07

X08070109F

Fra. 202001755

27.2.2020

5.876,23

046898469C

Fra. 202002689

21.4.2020

268,34

0X3019394T

Fra. 202007061

27.8.2020

268,34

PX373123

Fra. 202007951

30.9.2020

256,87

032808294J

Fra. 202007952

30.9.2020

256,87

032282514J

Fra. 202007969

30.9.2020

69,24

032282514J

Fra. 202007970

30.9.2020

268,34

032704267S

Fra. 202008611

26.10.2020

268,34

X07715087J

Fra. 202009030

12.11.2020

442,29

X07715087J

Fra. 202009031

12.11.2020

256,87

025343880L

Fra. 202009082

16.11.2020

69,24

B-86848058

Fra. 202009234

19.11.2020

69,24

033555028Y

Fra. 202009275

20.11.2020

7.090,73

058023720X

Fra. 202100072

7.1.2021

256,87