Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 2 de marzo de 2021 Páx. 12685

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 2 de febreiro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser encontrados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES86 00815363200001082709 do Banco Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contardo desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ferrol, 2 de febreiro de 2021

Ángel José Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Aalto Shipping Company Oy

Fra. 202001131

22.4.2020

1.100,95

Poizat ---Óscar

Fra. 202001801

16.6.2020

361,59

Aguirre Duque Dmoninick

Fra. 202001804

16.6.2020

69,24

X8365056W

Fra. 202001809

16.6.2020

361,59

Marin--- Alin

Fra. 202001810

16.6.2020

361,59

Castillo Guedez Jazer Eduardo

Fra. 202001817

16.6.2020

2.649,29

44792254F

Fra. 202002026

25.6.2020

663,64

44792254F

Fra. 202002027

25.6.2020

268,34

Y7502514C

Fra. 202002566

22.9.2020

708,32

Y7502514C

Fra. 202002567

22.9.2020

1.127,79

Cabrera --- Jonathan Emiliano

Fra. 202002569

22.9.2020

82,66

Caceres Liz Perla

Fra. 202002570

22.9.2020

102,74

Y06048959L

Fra. 202002572

22.9.2020

268,34

Ferreira dos Santos Luis

Fra. 202002575

22.9.2020

103,86

32719270E

Fra. 202002578

22.9.2020

442,29

X8365056W

Fra. 202002580

22.9.2020

708,32

Martínez Martínez Roberto

Fra. 202002581

22.9.2020

582,94

32701396L

Fra. 202002582

22.9.2020

58,37

32611746T

Fra. 202002585

22.9.2020

268,34

32915224Q

Fra. 202002586

22.9.2020

361,59

Navarro Bello Dariel

Fra. 202002587

22.9.2020

256,87

Ngoma Moukiettou Belcany Jesica

Fra. 202002590

22.9.2020

1.125,53

Nguema Nsuga Dolores Nchama

Fra. 202002591

22.9.2020

11.252,67

32550666P

Fra. 202002593

22.9.2020

69,24

32550666P

Fra. 202002594

22.9.2020

256,87

76417468Z

Fra. 202002600

22.9.2020

256,87

76417468Z

Fra. 202002601

22.9.2020

268,34

Y01305481S

Fra. 202002603

22.9.2020

361,59

Y01305481S

Fra. 202002604

22.9.2020

256,87

Y01305481S

Fra. 202002605

22.9.2020

361,59

Gonzales Tobar Cesar Armando

Fra. 202002613

23.9.2020

944,53

75791274H

Fra. 202002801

8.10.2020

442,29

Ferreira Bernaschina Katia Cilene

Fra. 202002802

8.10.2020

361,59

García Martínez Aida

Fra. 202002804

8.10.2020

34,62

Insua Pérez Jesús José

Fra. 202002807

8.10.2020

401,94

Kastaun --- Julia

Fra. 202002809

8.10.2020

256,87

Lucas --- Luis Gabriel

Fra. 202002810

8.10.2020

3.799,84

Lucas --- Luis Gabriel

Fra. 202002811

8.10.2020

1.298,88

Marchant-Lane--- Guy

Fra. 202002812

8.10.2020

268,34

X9005739C

Fra. 202002813

8.10.2020

591,47

Y7958035A

Fra. 202002814

8.10.2020

69,24

Osorio Machado Thomas Gabriel

Fra. 202002816

8.10.2020

361,59

Pérez Ojea María Luisa

Fra. 202002817

8.10.2020

256,87

76525496B

Fra. 202002818

8.10.2020

361,59

Y05416795X

Fra. 202002819

8.10.2020

2.064,50

Y6799726C

Fra. 202002821

9.10.2020

256,87

24454976L

Fra. 202002822

9.10.2020

268,34

Butnaru --- Mircea Fanica

Fra. 202002823

9.10.2020

582,94

Martens --- Lasse Thiessen

Fra. 202002824

9.10.2020

582,94

Berberi ---- Feth Allah

Fra. 202002825

9.10.2020

361,59

Carvalho Campos Brito Dannyella

Fra. 202002826

9.10.2020

1.495,20

Cascino --- Francesco

Fra. 202002827

9.10.2020

268,34

Y07407543Q

Fra. 202002828

9.10.2020

361,59

51818373V

Fra. 202002831

9.10.2020

480,21

Mickken --- Paul Michael

Fra. 202002832

9.10.2020

14,52

X09082071S

Fra. 202002833

9.10.2020

442,29

Oliveira --- Leni

Fra. 202002834

9.10.2020

401,94

Pérez Lorente Alberto

Fra. 202002836

9.10.2020

58,37

Pomah Golenkov Roman

Fra. 202002837

9.10.2020

2.124,04

42652120T

Fra. 202002838

9.10.2020

256,87

Sánchez Guijo Tomás Andrés

Fra. 202002839

9.10.2020

582,94

Y07673223T

Fra. 202002842

9.10.2020

582,94

Y7816260T

Fra. 202002843

9.10.2020

268,34

32677928B

Fra. 202002949

22.10.2020

401,94

32677928B

Fra. 202002950

22.10.2020

401,94