Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13463

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Moaña (expediente IN407A 2020/175-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: LMT CII808 e cambio de CTI a CTC Caeagua.

Situación: Moaña.

Características técnicas: LMT subterránea a 20 kV, con condutor RHZ1, de 390 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-4500/22 e final no empalme coa LMTS CII8081568, facendo entrada e saída no CTC proxectado Caeagua. LMT subterránea a 20 kV, con condutor RHZ1, de 249 metros de lonxitude, con orixe no CT Latón II e final no apoio proxectado C-2000/16. LMT aérea a 20 kV, con condutor LA-110, de 262 metros de lonxitude, con orixe no apoio existente C-3000/16 e final no apoio proxectado C-4500/22. Centro de transformación compacto, a 250 kVA, con r.t. 20 kV/400 V. A instalación está situada en Isamil, Meira, concello de Moaña.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000, anteriormente citado.

Pontevedra, 12 de febreiro de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

– Predio 1.

Municipio: Moaña; lugar: Lourido; referencia catastral: 36029A040300090000II; titular: descoñecido; afección: 1,69 m² para o apoio 1.

– Predio 2.

Municipio: Moaña; lugar: Fanequeira; referencia catastral: 36029A041000580000IJ; titular: descoñecido; afección: 1,69 m² para o apoio 2.

– Predio 3.

Municipio: Moaña; lugar: Fanequeira; referencia catastral: 36055A024002220000UI; titular: descoñecido; afección: 15,18 m² para o apoio 3, 19,35 m² para o centro de transformación e 29,6 m² para 10 metros de liña subterránea.

– Predio 4.

Municipio: Moaña; lugar: Ribeira; referencia catastral: 36029A065000180001OD; titular: descoñecido; afección: 14,9 m² para o apoio 4.