Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 10 de marzo de 2021 Páx. 13972

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador, e a data, a hora e o lugar de realización das probas (PR471A).

De conformidade co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de abril de 2010 pola que se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (DOG núm. 78, do 21 de abril), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas pola Resolución do 26 de outubro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (códigos de procedemento PR471A e PR4742A). (DOG núm. 225, do 6 de novembro).

A listaxe definitiva de aspirantes admitidos poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública, http://agasp.xunta.gal

A listaxe definitiva de aspirantes excluídos, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

Composición do tribunal cualificador.

O tribunal cualificador das probas correspondentes a esta convocatoria está formado polos seguintes membros:

Tribunal titular:

Presidenta: Mónica María Castro Pérez

Secretario: Roberto Pérez Fonte

Vogais:

Ana Purificación Otero Ferreiro

Jesús Lata Buceta

Constantino Grandío Rivas

Tribunal suplente:

Presidente: Luís Castedo Balsa

Secretario: Ramón Freire Priegue

Vogais:

Beatriz García de Francisco

María del Carmen Botana Cebeiro

Marco Antonio Freire Serén

O réxime xurídico aplicable ao tribunal cualificador será o que establece para os órganos colexiados a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Desenvolvemento das probas:

Convócanse os/as aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o próximo día 26 de marzo de 2021, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na avda. da Cultura, s/n, A Estrada.

Proba de coñecementos: ás 10.00 horas.

Proba psicolóxica: ás 12.30 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

A Estrada, 1 de marzo de 2021

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública.

ANEXO

Apelidos

Nome

Clave da exclusión

Abelleira Seoane

Jorge

1 e 2

Abraira Folgueira

Pablo

1

Aceituno Muñoz

Ana Izabel

2

Álvarez Carrasco

Gonzalo

3

Artabe Santiago

Duarte Fernando

1 e 2

Blanco Recarey

Rosalino

1 e 2

Bueñanos Rios

Anlly Vanesa

1 e 2

Campos Martínez

Domingo

1 e 2

Castro Núñez

Manuel

1 e 2

Coca Dueñas

María Jesús

3

Costas Rincón

María Elena

2

Cubelo Menéndez

Daniel

1, 2 e 3

Da Silva Otero

Eduardo

1

De la Iglesia Lorenzo

Jeniffer

2

Docampo del Río

María del Rocío

1 e 2

Dos Santos Gómez

Diego

1 e 2

Espinal Minalla

José Ramón

3

Fandiño Puglesi

Ricardo

1 e 2

Fernandes de Sa

María de Lurdes

1 e 2

Fernández Rodríguez

Estela

2

Fernández Suárez

Nieves

1 e 2

Fornos Frechoso

José Ignacio

1 e 2

Giménez

Marcelo Fabián

3

Giralda San José

Shaila María

1 e 2

González Moure

Santiago Manuel

1

González Vila

José Carlos

1 e 3

Lopéz Garabato

José Antonio

1 e 2

Lorenzo González

Juan José

1, 2 e 3

Luaces Camba

Francisco

1 e 2

Mariño Fernández

Juan José

1 e 2

Minotta Vallecilla

Carol

1 e 2

Miraz Ares

Francisco Javier

1 e 2

Mondelo Arnaiz

Manuel

2

Monterrosos Sar

Rodrigo

1 e 2

Mora Coronel

Cynthia Carolina

3

Muíña Abelenda

Sergio

1 e 2

Muíño Ordóñez

Marcelo

1 e 2

Noya Sánchez

Lorena

2

Parcero García

Francisco

1

Peliquin Benítez

Brais

1

Pereira Fernández

Sara

1, 2 e 3

Prieto Sarria

Javier

1 e 2

Ramos Sánchez

Manuel

1 e 2

Roca Rodríguez

Adrian

2

Rodríguez Alvedro

Yago

1, 2 e 3

Rodríguez González

Fernando

3

Rodríguez Lorenzo

Alfredo

3

Romar Maroño

Javier

1 e 2

Rosende Pais

Jose Eligio

1 e 2

Sampedro González

Juan Manuel

1 e 2

Santiago Camino

Andrea

1 e 2

Silva dos Santos

Ana Rita

2 e 3

Soares dos Santos

Susane

3

Solleiro Bermúdez

Francisco

3

Taibo Vázquez

Borja

1 e 2

Timiraos Díaz

Luis Miguel

1 e 2

Touriñán Rivadulla

Víctor

1 e 2

Varela Quintáns

Antonio

1 e 2

Vázquez Prado

Tania

1 e 2

Vila Barreiros

Abel

2

Código

Descrición

1

Debe presentar documentación acreditativa da exención do pagamento

2

Non achega fotografías tamaño carné

3

Debe solicitar o seu certificado de penais de maneira presencial