Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 16 de marzo de 2021 Páx. 15059

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2021 pola que se fai público o Acordo do Consello Reitor de nomeamento da directora da Área de Servizos, anunciado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 20 de xaneiro).

Tras ser convocada a provisión dun posto de persoal directivo vacante na Axencia Galega de Innovación mediante a Resolución do 8 de xaneiro de 2021 (DOG número 12, do 20 de xaneiro), de conformidade co establecido no artigo sete das bases da convocatoria e no artigo 79 da Lei 16/2010, do 17 de decembro,

DISPOÑO:

Primeiro. Dar publicidade do acordo do Consello Reitor da Axencia Galega de Innovación, que tivo lugar o 4 de marzo de 2021, sobre o nomeamento dun posto de persoal directivo vacante na Axencia Galega de Innovación, anunciado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 12, do 20 de xaneiro).

Segundo. A persoa nomeada para o desempeño do posto de traballo de referencia exprésase no anexo desta resolución.

Terceiro. Contra o acordo do Consello Reitor os/as interesados/as poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán interpor recurso contencioso-administrativo ante o órgano competente da orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, según o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

Apelidos e nome: Fernández Liz, Patricia.

Denominación do posto: director/a da Área de Servizos.

Código: EI.A11.00.003.15770.001.

Directivo grupo III, nivel 2.

Localidade: Santiago de Compostela.