Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Xoves, 25 de marzo de 2021 Páx. 16459

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda e Administración Pública

ANUNCIO do 9 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, polo que se dá publicidade da apertura do prazo de información pública do expediente sobre a sucesión intestada, en favor da Comunidade Autónoma de Galicia, de Abdelkader Tsouli Ben Abdesalan.

Por Resolución do 3 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, publicada no Boletín Oficial del Estado (Supl. N. nº 48, do 25 de febreiro) e no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 36, do 21 de febreiro), declarouse á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira legal ab intestato de Abdelkader Tsouli Ben Abdesalan, con DNI 36141702P, adxudicándoselle á Administración autonómica os bens e dereitos da herdanza alí identificados.

Dispón o artigo 269 da Lei 2/2006, de dereito civil de Galicia, que os bens herdados por este título pola Comunidade Autónoma de Galicia serán destinados a establecementos de asistencia social ou institucións culturais que se sitúen, preferentemente e por esta orde, no lugar da última residencia da persoa causante, no seu termo municipal, na súa comarca e en todo caso en territorio da Comunidade Autónoma galega.

Para os anteriores efectos, establécese no artigo 10 do Decreto 94/1999, do 25 de marzo, sobre réxime administrativo da sucesión intestada a favor da Comunidade Autónoma de Galicia, trámite de información pública polo que se publicará un anuncio no Diario Oficial de Galicia para que os posibles beneficiarios dos bens da herdanza formulen alegacións.

Segundo o anterior, en exercicio das competencias atribuídas á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio nos artigos 4 da Lei 5/2011, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, 4 e 7 do Decreto 11/2021, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública,

ANUNCIO

A apertura de trámite de información pública por prazo dun mes, para que os posibles beneficiarios dos bens procedentes da sucesión intestada de Abdelkader Tsouli Ben Abdesalan, falecido o 20 de outubro de 2000 con derradeira residencia habitual en Vigo, presenten as alegacións que consideren pertinentes perante a Consellería de Facenda e Administración Pública, dirixidas á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, Subdirección Xeral do Patrimonio, Código expediente ABA/2020/0003, Edificio Administrativo San Caetano, bloque nº 3, 15781 Santiago de Compostela.

Contra este acto non se poderá interpoñer recurso, conforme o establecido no artigo 112 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que as alegacións de oposición a este trámite sexan consideradas na resolución pola que se aprobe a conta xeral de liquidación e distribución do cadal hereditario da herdanza, contra a que se poderá presentar en tempo e forma o correspondente recurso.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021

Jorge Atán Castro
Secretario xeral técnico e do Patrimonio
da Consellería de Facenda e Administración Pública