Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Xoves, 25 de marzo de 2021 Páx. 16487

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

ANUNCIO do 10 de marzo de 2021 polo que se notifican a incoación e o prego de cargos do expediente sancionador e de restitución e reposición da legalidade POL/15/2021.

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística acordou, o 11 de febreiro de 2021, incoar expediente sancionador e de restitución e reposición da legalidade por actuacións abusivas dentro da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre no lugar de praia de Seixeliño, San Vicente do Mar, termo municipal do Grove (Pontevedra).

Ao non poder realizar a notificación persoal da incoación e prego de cargos a Ana María Pérez Oubiña, Marina Pérez Oubiña, Jorge Pérez Rivas e aos herdeiros de María Teresa Argibay García, mediante este anuncio, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselles aos interesados a dita incoación e o prego de cargos mediante un anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o acto non se publica na súa integridade, fáiselles saber aos interesados que o texto íntegro da incoación e prego de cargos que se notifican está ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no Edificio Witland, 1º andar, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o dito prazo, a notificación entenderase producida.

Os interesados disporán dun prazo de quince (15) días hábiles para alegaren e presentaren os documentos e informacións que xulguen pertinentes e, se é o caso, proporen proba concretando os medios de que pretendan valerse.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido e asino este anuncio.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2021

Jacobo Hortas García
Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística