Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Martes, 30 de marzo de 2021 Páx. 17163

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2021 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para conceder axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia para o ano 2020.

No Diario Oficial de Galicia nº 17, do 27 de xaneiro de 2020, publicouse a Orde da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para conceder axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

Unha vez rematada a tramitación de todas as solicitudes que se presentaron, e en cumprimento do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, debe dárselles publicidade ás subvencións concedidas.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas no ano 2020 para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2021

Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (Artigo 10 da Orde do 22.12.2019, DOG núm. 17, do 27.1.2020)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas ás asociacións profesionais de transportistas ou de empresarios de actividades auxiliares ou complementarias do transporte, ou ás federacións destas para a formación en relación co transporte por estrada en Galicia para o 2020 (aplicación orzamentaria: 08.02.512A.481.1).

Os importes totais foron outorgados para o financiamento dos plans formativos presentados polos beneficiarios.

NIF

Entidade

Importe

G15248859

Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionais e Especiais (Acotrades)

31.031,65 €

G15624281

Asociación Empresarios Transportistas do Servizo Discrecional de Viaxeiros de la Comunidade de Galicia (Anetra-Galicia)

17.104,03 €

G36627719

Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionais de Mercadorías de Pontevedra (Asetranspo)

60.076,41 €

G15086341

Federación Galega de Servizos de Transporte en Autobús (Fegabus)

12.745,00 €

G15086358

Federación Galega de Transportes de Mercadorías (Fegatramer)

79.259,78 €

G32400293

Federación Galega de Asociacións Empresariais e Profesionais de Transporte (Fegatrans)

62.459,46 €

G70209234

Federación Galega de Transporte de Viaxeiros (Fegatravi)

31.678,95 €

G32345670

Federación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Fetram)

47.284,75 €

G70037544

Asociación Empresarial de Aluguer de Vehículos con e sen Condutor de Galicia (Galeval)

2.300,00 €

G15640808

Federación Galega de Asociacións de Transportes de Viaxeiros en Autocar (Transgacar)

27.015,22 €

Total

370.955,25 €