Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Martes, 30 de marzo de 2021 Páx. 17275

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2021 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio do ano 2021.

O Consello Social da Universidade da Coruña, na reunión que tivo lugar o día 16 de marzo de 2021, e de conformidade con disposto no artigo 20.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (modificada por la Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril), e o artigo 4.c) de la Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do Sistema universitario de Galicia, acordou a aprobación do orzamento desta universidade para o exercicio do ano 2021.

Esta reitoría consonte o disposto no artigo 81.2 de la Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (modificada por la Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril), resolve publicar o devandito orzamento que acada a contía inicial no estado de ingresos e gastos de 136.988.907,10 euros segundo o detalle anexo.

A Coruña, 17 de marzo de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Resolución do 17 de marzo de 2021

1. Clasificación económica

Resumo por capítulos

Ingresos

2021

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos

17.008.515,99

Capítulo IV: Transferencias correntes

96.710.200,03

Capítulo V: Ingresos patrimoniais

340.000,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

22.240.592,05

Capítulo VIII: Activos financeiros

689.715,02

Total orzamento de ingresos 2021

136.988.907,10

Gastos

2021

Capítulo I: Gastos de persoal

102.127.105,00

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos

16.118.732,48

Gastos

2021

Capítulo III: Gastos financeiros

28.000,00

Capítulo IV: Transferencias correntes

4.750.645,20

Capítulo V: Fondo de continxencia

350.000,00

Capítulo VI: Investimentos reais

13.148.259,25

Capítulo IX: Variación de pasivos financeiros

465.165,17

Total orzamento de gastos 2021

136.988.907,10