Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 31 de marzo de 2021 Páx. 17565

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 22 de marzo de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria de persoal estatutario fixo de determinadas categorías de persoal diplomado e titulado sanitario e persoal de xestión e servizos do Hospital Público da Mariña.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 145, do 29 de xullo), e con base nos criterios reitores para a mobilidade interna no ámbito de atención especializada aprobados pola mesa sectorial o 23 de decembro de 2009, modificados con data do 31 de xaneiro de 2014, a Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación coa Xunta de Persoal do Distrito Sanitario da Mariña e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, así como na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril) de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, o xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria para persoal fixo, diplomado e titulado sanitario e persoal de xestión e servizos do Hospital Público da Mariña.

Segundo. As bases íntegras desta convocatoria, as resolucións e demais actos derivados dela serán publicados, en todo caso e sen prexuízo do emprego doutros medios de publicidade, no taboleiro de anuncios do Hospital Público da Mariña e estarán tamén expostas na intranet da propia Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

Terceiro. As solicitudes para participar neste proceso axustaranse necesariamente ao formulario electrónico existente para o efecto na Oficina Virtual do Profesional (Fides/Procesos/Mobilidade voluntaria interna) e, tras a súa formalización electrónica, unha vez impreso, deberase tramitar o seu rexistro administrativo dentro do correspondente prazo e presentar preferentemente no Rexistro do Hospital Público da Mariña.

Poderanse presentar tamén a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberanse dirixir ao Hospital Público da Mariña. O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do seguinte ao desta publicación.

Lugo, 22 de marzo de 2021

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos