Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 31 de marzo de 2021 Páx. 17567

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (1177/20MRA).

Tipo e nº de recurso: RSU. Recurso de suplicación 1177/2020 MRA

Xulgado de orixe/autos: OAL p. oficio autoridad laboral 598/2018 Xulgado do Social número 3 de Pontevedra

Recorrente/s: Tesouraría Xeral da Seguridade Social, María Pilar Somoza Diéguez, CC.OO. Industria, Pablo López Fernández, María del Mar Suárez Moreira, María Isabel Castro Mouriño, Aida Rey López, Laura López Fernández, Jaime Calvo Soengas, María Romay Fernández, Ana María García Bardelas, Ana Novoa Novoa, Begoña López Fernández, Mónica Pérez Novo, Flor Amorín Gómez, Mayte Janeiro Meijovil, Susana Decabo Ledo, María Elena Porral García, Isabel Ulloa Buján, Juan Afonso Malvar, Sandra Sampayo Leal, Miguel Gallego Blanco, Benito González Villanueva, José Mario Arias Panadeiros, Melodi Conde Vales, Mayra Cacheda Areán

Avogado/a: letrado/a da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, María Elisa Otero Domínguez, Enrique Lillo Pérez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez, María Elisa Otero Domínguez

Recorrido/s: Servicarne, S. Coop., Conejos Gallegos Cogal, S. Coop. Ltda., Milagros Gómez Gómez, Nonito García Fernández, Dolores Vázquez Valladares, José Luis Llamazares García, María José García Goyanes, María Elena Mourelle Fernández, María Teresa Prado Mourelle, Cristina Penas Espiño, José Ramón Prado Mourelle, Nicolás Fernández Vázquez, José Ramón Louzao García, José Francisco Val Costoya, Eder Vázquez Rodríguez, Modesto Diéguez Payo, Maikel de Cabo Ledo, Victorino Nogueira Neira, Lourdes López Novoa, Ramón Rodríguez González, María Isabel Fernández Carballo, Susana Margarita Sucasas Costoya, Mónica González Adan, María Luisa Fragueiro Pérez, Rosa Holanda Patao Fernández, Jesús Failde Failde, Susana García Limia, Raquel Rodríguez Rozas, María José Maduro Julio, Juan Fernández Meijomil, María José Janeiro García, Josefa Olga Cambeiro Valladares, Eva Sampayo Leal, Jorge Fernández González, Alejandro González Portela, Antonio Rodríguez Gomes, María Belén Areán Fernández, María Ángeles Casares Goldar, José Antonio Saborida Lois, Luisa María Gomes Gouveia, Verónica Sobrado Blanco, José Manuel Carral Doval, Micaela Pérez Mela, Carlos Daniel da Luz Paiva, Aurora Granja Fondevila, María Mora Pardo, Ana Belén Méndez Carril, María Pardo Meijome, Valerica Severini, Diego Gil Lorenzo, Jesús García Ferro

Avogado/a: Paula Aretio Antón, Rubén Doctor Sánchez-Migallón

Eu, Carmen Iglesias Fungueiro, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento recurso de suplicación 1177/2020 desta sala, seguido por instancia de Tesouraría Xeral da Seguridad Social, María Pilar Somoza Diéguez e outros, CC.OO. Industria contra Servicarne, S. Coop., Conejos Gallegos Cogal, S. Cooperativa Limitada, Milagros Gómez Gómez e otros, sobre outros dereitos laborais, se ditou a seguinte resolución:

«Decidimos:

Que estimando o recurso de suplicación interposto pola representación procesual da Federación de Industria de Comisións Obreiras, contra a Sentenza con data do 29 de xullo de 2019, ditada polo Xulgado do Social número 3 de Pontevedra, en autos 598/2018, anulamos a sentenza recorrida, e acordamos repoñer as actuacións ao momento do ditado da sentenza de instancia, para que o xulgado, con absoluta liberdade de criterio, dite outra nos termos expresados nos fundamentos desta resolución.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida do catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así, por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a María Isabel Fernández Carballo, en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no DOG.

Advírtese á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da ouficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 5 de marzo de 2021

A letrada da Administración de xustiza