Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Martes, 13 de abril de 2021 Páx. 19044

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 25 de marzo de 2021, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-01732-O-2020 e catro máis).

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución dos expedientes sancionadores número LU-01732-O-2020 e catro máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recibo no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditados ás persoas interesadas.

Infórmanse que os expedientes sancionadores se atopan a súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5 A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

As sancións impostas foron aboadas anticipadamente cunha redución do seu importe conforme ao previsto no artigo 146.3 da Lei 16/1987,do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2021

Marta Vázquez Sanjurjo
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

anexo

Expediente

Matrícula

DNI/CIF

Persoa sancionada

Infracción cometida

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-01732-O-2020

3459-HKG

47370868E

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

18.11.2020; 12.30; LU-530; 1,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 198. 21 ROTT

Art. 143.1.d) LOTT

Art. 201.d) ROTT

401 euros

PO-04738-O-2019

9088-FXT

36111140J

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro sen o título habilitante.

5.7.2019; 11.20; EP-2603; 2,567

Art. 141.25 en relación co 140.1 LOTT

Art. 143.1.k)

en relación letra f) LOTT

801 euros

XC-01824-O-2020

9016-DWR

32918513Q

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro sen o título habilitante.

6.2.2020; 7.27; AP-9F; 34,2

Art. 141.25 en relación co 140.1 LOTT

Art. 143.1.k)

en relación letra f) LOTT

801 euros

XC-02158-O-2020

0480-BRJ

33441647D

Exceso de peso igual ou superior ao 15 %.

4.3.2020; 13.30; AP-9; 79,489

Art. 141.2 LOTT

Art. 198.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT

Art. 201.f) ROTT

801 euros

XC-02537-O-2020

9354-FZH

52472303B

A realización de transporte privado sen autorización.

19.5.2020; 10.41; A-6; 549,5

Art. 141.14 LOTT

Art. 198.18 ROTT

Art. 201.1.e) ROTT

Art. 143.1 LOTT

601 euros