Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Martes, 20 de abril de 2021 Páx. 20205

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Pontevedra

ANUNCIO de convocatoria de procesos selectivos para a cobertura de prazas de persoal funcionario e de postos de traballo de persoal laboral fixo (CE2021F).

No Boletín Oficial da provincia nº 63, do 6 de abril de 2021, con corrección de erros no BOP nº 67, do 12 de abril de 2021, publicáronse as bases xerais e específicas de varios procesos selectivos convocados para cubrir as seguintes prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e de persoal laboral fixo da Deputación Provincial de Pontevedra, incluídos na oferta de emprego público do ano 2018:

– Unha praza de técnico/a superior en Administración especial, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, integrada no grupo A1, polo sistema de concurso oposición libre.

– Unha praza de técnico/a medio/a en organización, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a medio/a, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso oposición libre. Reservada a persoas con discapacidade.

– Unha praza de traballador/a social, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase media, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso oposición libre.

– Unha praza de técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integrada no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre.

– Unha praza de informático/a programador/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integrada no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre.

– Unha praza de auxiliar técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de cometidos especiais, integrada no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

– Tres prazas de oficial/a de cociña, encadradas na escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

– Catro prazas de oficial/a de comedor, encadradas na escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

– Tres prazas de oficial/a telefonista, encadradas na escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

– Unha praza de operario/a agrícola, encadrada na escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, integrada no grupo E, polo sistema de concurso oposición libre.

– Dúas prazas de administrativo de administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala administrativa, integradas no grupo C1 polo sistema de concurso oposición libre.

– Sete postos de traballo de subalterno/a de oficios varios, clasificados no grupo E, polo sistema de concurso oposición.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no Boletín Oficial da provincia.

Pontevedra, 13 de abril de 2021

A presidenta da Deputación
Provincial de Pontevedra
P.D. (R.P. nº 2019012988, do 15.7.2019)

Carlos López Font

Deputado delegado de Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL

Carlos Cuadrado Romay

Secretario da Deputación Provincial
de Pontevedra