Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Xoves, 22 de abril de 2021 Páx. 20423

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Mediante a Orde do 13 de novembro de 2020 convocouse concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos (DOG núm. 242, do 1 de decembro).

Consideradas as reclamacións e renuncias producidas na resolución provisional e de conformidade co establecido na base décimo sétima da dita Orde do 13 de novembro de 2020, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo I desta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos obtidos por funcionarios/as do corpo de mestres/as e do corpo de profesores/as de ensino secundario no concurso de traslados específico convocado pola Orde do 13 de novembro de 2020.

Segundo. Publicar a relación definitiva de persoas excluídas que se relacionan no anexo II desta resolución, polas causas que se indican.

Terceiro. A toma de posesión dos destinos obtidos neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2021 e cesarán no seu destino de procedencia o 31 de agosto dese ano.

Cuarto. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Adxudicación definitiva adultos mestres 2020/21

597-Mestres

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***0901**

Babio Fariña, José

A

27020823-EPAPU de Monterroso

Monterroso

597032

0

0

62,5994

597038-Primaria

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***3047**

Abalo Buceta, José María

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

597038

0

0

294,3998

***7490**

Méndez Lázare, María José

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

597038

0

0

133,9996

Adxudicación definitiva adultos secundaria 2020/21

590-Profesores de ensino secundario

590004-Lingua Castelá e Literatura

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***6764**

González de Dios, Antonia

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590004

0

0

144,2832

590005-Xeografía e Historia

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***3306**

González Montañés, Julio Ignacio

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590005

0

0

194,7332

***2027**

Rial Rodríguez, Jorge

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

590005

0

0

185,3827

***3922**

Gutiérrez de Salvador, Ángel Antonio

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

590005

0

0

92,2539

***6969**

Oreiro López, María José

B

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590005

0

0

62,6989

590006-Matemáticas

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***4975**

Losada Rodríguez, Margarita

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590006

0

0

240,4832

***1016**

Rasilla Vázquez, Guillermo José

J

15032650-EPAPU de Teixeiro

Curtis

590006

0

0

40,8164

***0511**

Arroyo Cunha, Ignacio

J

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

590006

0

0

21,4494

590007-Física e Química

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***5024**

González Alonso, Victoria

J

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590007

0

0

32,3995

590008-Bioloxía e Xeoloxía

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***6595**

Rodríguez Calvo, Lois Anxo

A

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

Ferrol

590008

0

0

161,3497

590010-Francés

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***7853**

Pérez Conde, Juan Antonio

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590010

0

0

118,2248

590011-Inglés

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***1172**

Luaces Ensá, Cristina

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590011

0

0

106,0496

***7026**

Pérez González, Sabela

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590011

0

0

44,2407

***6262**

De la Torre Ramos, Ana

J

32020771-EPAPU de Pereiro de Aguiar

O Pereiro de Aguiar

590011

0

0

28,2656

***5266**

Barcala Calveiro, Marta

J

36024720-EPAPU Nelson Mandela

A Lama

590011

0

0

24,9912

590015-Portugués

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***6807**

Vázquez González, Susana Maria

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590015

0

0

85,1243

590018-Orientación Educativa

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***2318**

Estravis Fernández, Luisa Fernanda

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590018

0

0

130,1498

590053-Lingua e Literatura Galega

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

***5094**

Fernández López, María Dores

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590053

0

0

296,7331

***4160**

Feijoo Mirón, Juan Carlos

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590053

0

0

277,4332

***8104**

Sánchez Vidal, Pablo

A

32015581-EPAPU de Ourense

Ourense

590053

0

0

201,3332

***8346**

Díaz-Castroverde Gómez, Fernando

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

590053

0

0

118,3332

ANEXO II

Lista definitiva de persoas excluídas

DNI

Apelidos e nome

Corpo de participación

Causas de exclusión

***0829**

Rodríguez Garabatos, Blanca Paula

590-Profesores de ensino secundario

Solicitude presentada fóra de prazo