Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Xoves, 22 de abril de 2021 Páx. 20416

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2020.

En aplicación do disposto na base décimo sexta da Orde do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (DOG núm. 242, do 1 de decembro), a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Publicar como anexo I a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados específico convocado pola citada orde.

Segundo. O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado no anexo I desta resolución, está obrigado a desprazarse aos centros compartidos e aos centros adscritos que, se é o caso, consten incluídos nos anexos II e III da antedita orde de convocatoria.

Ademais, de conformidade coa base décimo oitava da Orde do 13 de decembro de 2020, deberá desprazarse aos centros que se poidan adscribir, segundo o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Terceiro. A toma de posesión dos destinos acadados neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2021 e o cesamento no seu destino de procedencia o 31 de agosto deste ano.

Cuarto. Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa o persoal interesado poderá formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2021

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Adxudicación definitiva de Orientación 2020/21

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Titulación preferente

Baremo

***0056**

Aguión Sandá, Marta

A

15008805-CEIP de Melide nº 1

Melide

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

56,1826

***3540**

Alberte Miguélez, Leila

J

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

22,3489

***5588**

Albores Cabaniña, Pablo

A

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597939

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

54,7994

***9623**

Alonso Alonso, María Begoña

A

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

A Guarda

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

101,0996

***9745**

Alonso Gil, María del Pilar

A

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597939

0

0

Universidade Pontificia de Salamanca-Grao en Pedagoxía

35,0663

***1968**

Bangueses Pereiras, María Lourdes

A

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

128,9074

***9522**

Bellas López, María José

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

120,8990

***4904**

Blanco Rodríguez, Miriam

A

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

597939

0

0

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

57,8744

***8150**

Chousa Cortés, Cristina

A

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

33,9164

***1384**

Cid Salgado, Belén

J

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

53,5490

***0910**

Cordero Fandiño, Paula

J

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

38,6991

***0011**

Cortizo Garrido, Soraya

A

36000181-CEIP Amor Ruibal

Barro

597939

0

0

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

133,9487

***6258**

Coya García, Melania

A

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

32,2995

***8017**

Cruces Estévez, Lucía

A

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

50,5817

***7063**

Dafonte Tizón, María del Pilar

A

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597939

0

0

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597939

0

1

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

61,3156

***5537**

Díaz Pérez, Gonzalo José

A

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

167,1666

***4964**

Falcón Chaves, María Dolores

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

43,3658

***6592**

Fernández Alfonso, Iván

A

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597939

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597939

0

1

77,3994

***6705**

Fernández Conde, Sergio

A

36003832-CEIP

Valle-Inclán

O Grove

597939

0

0

36015135-CEIP

A Sangriña

A Guarda

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

35,8659

***7663**

Fernández García, Santiago

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

16,8150

***5079**

Fernández Rodríguez, Lorena

J

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

25,3656

***1473**

Figueiras Martínez, Baltasar

A

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

40,3497

***5129**

García Ares, Cecilia María

A

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

39,1657

***9828**

Gómez Pérez, María Carmen

A

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

209,0575

***8285**

González Cid, María Ánxela

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

161,1660

***5952**

González Novoa, Ana Belén

A

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

87,8163

***7652**

Gromaz Campos, Manuel

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

54,3538

***4649**

Iglesias Lombao, María

J

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

41,1330

***4568**

Lage Cobas, Manuel

A

15033149-CEIP Vila de Rutis

Culleredo

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

59,8995

***0457**

Lamela Pérez, Susana

A

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

110,9998

***6962**

León Graña, Rebeca

A

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

90,9828

***6144**

López González, Beatriz

J

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

23,5994

***3349**

López Lago, Alicia

A

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

25,3995

***9156**

Maquieira García, Roberto

A

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597939

0

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

99,2160

***1819**

Martínez Gómez, María Montserrat

A

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597939

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

96,4164

***2182**

Mejuto Fernández, María Victoria

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597939

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

70,5162

***0586**

Monelos Muñiz, María Estrella

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

95,5665

***3513**

Navarret Rodríguez, Leticia

J

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

21,2495

***8040**

Novás Salgado, Susana

A

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597939

0

0

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

35,5159

***2307**

Pereira Arizaga, Mónica

J

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

17,6493

***9337**

Pérez Estévez, María Luján

A

36010711-CEP

Dr. Fleming

Vigo

597939

0

0

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

104,8495

***5872**

Pérez López, Celsa

A

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

148,0998

***5185**

Pico Areosa, Cristina

A

15033228-CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

597939

0

0

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

74,3825

***6675**

Piñeiro Rey, María José

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

125,8160

***4182**

Reguera López, Pamela

J

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

29,5163

***4780**

Rey Viaño, Cristina

J

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

24,6994

***5113**

Rielo Tellado, Ana

J

15022310-CEIP

A Gándara

Narón

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

25,8993

***6547**

Rodríguez Prado, Esther

J

32011032-CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

21,9156

***2709**

Rumbao Domínguez, Juan Carlos

A

36014878-CEIP Plurilingüe de Conmeniño

O Grove

597939

0

0

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

149,2496

***8733**

Salgado González, María José

A

36014672-CEIP

Serra-Vincios

Gondomar

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

65,6322

***0215**

Sambade Martínez, Nuria

J

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

27,2321

***3487**

Seisdedos Rivas, María Pilar

A

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

213,0329

***7490**

Silva Álvarez, Mar

A

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

Vigo

597939

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

101,7488

***6465**

Soutullo Couto, Manuel

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597939

0

0

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

597939

0

1

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

142,4996

***1586**

Suárez Villar, María Isaura

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

113,2990

***4697**

Vázquez López, José Manuel

A

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597939

0

0

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

70,6655

***8265**

Villamiel Gallo, Patricia

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597939

0

0

38,8494