Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Luns, 3 de maio de 2021 Páx. 22220

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos nas probas do proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021.

No DOG núm. 65, do 8 de abril de 2021, publícase a Orde do 29 de marzo de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal de 104 postos de auxiliares de policía local. Finalizado o prazo de solicitudes e de acordo co expresado na devandita orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso unitario para a cobertura de 104 postos de auxiliares de policía local convocados pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65, do 8 de abril).

A listaxe provisional de aspirantes admitidos poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública, http://agasp.xunta.gal.

A listaxe provisional de aspirantes excluídos, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de cinco días, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo da súa exclusión serán excluídas definitivamente.

Así mesmo, as persoas aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

As listaxes publicadas na páxina web da Agasp serán as consideradas como válidas.

A Estrada, 27 de abril de 2021

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Listaxe provisional de persoas aspirantes excluídas

NIF

Apelidos e nome

Motivo da exclusión (cód.)

***2631**

Abella García, Jacobo

1

***5774**

Alarcón Vellozzo, Miguel Ángel

1

***5600**

Álvarez Feijoo, Esther

3

***1847**

Amado Álvarez, Adrián

1

***7876**

Andión Ferreiro, Jenifer

3

***1126**

Argibay Doval, David

3

***3312**

Blanco Alidina-Costa, Adrián

1

***0771**

Cajiao Gómez, Juan Antonio

3

***0458**

Cañellas Fernández, María Eva

3

***0927**

Carro Barros, Antonio

1

***2986**

Castiñeira Pastoriza, Alfonso

2

***4178**

Cora de Marcos, Jacobo

3

***9083**

Costa Monteiro, Nuno Duarte

1

***1701**

Díaz Castro, Bruno

1

***5680**

Domenech Escandell, Darío César

3

***9848**

Dopazo Collazo, María Isabel

1

***6065**

Dors, Vivian Thierry

3

***4723**

Doural Edreira, Francisco

1

***3591**

Eiroa Longarela, Daniel

1

***8837**

Escalera Hermo, Alejandro

2

***6497**

Fernández Celix, Nuria

1

***0061**

Fernández Garaban, Rodrigo

1

***7093**

Fernández Gil, Rafael

3

***6364**

Fernández Novo, Óscar

3

***0210**

Fernández Pardo, Adrián

1

***5800**

Fernández Rielo, Nabor

2

***8846**

Ferreño Galman, María Noelia

3

***4977**

Ferro Montes, Daniel

2

***1974**

Francisco Loureiro, Andrea

1

***7076**

Galiñanes Oubiña, Javier

3

***5716**

García Bregua, Ángel

3

***1219**

García Fernández, María Isabel

4

***2744**

García-Ripamonti Manteiga, Alejandro

3

***1846**

Gesteira Acuña, Carlos

2

***9970**

Gómez Teijeira, David

3

***6239**

Gómez Villamizar, Honorato

3

***9170**

Gonda Comesaña, Miguel Ángel

3

***7224**

González Barreiro, Vanessa

1

***5629**

González González, David

2,4

***0027**

Iglesias Casal, Gustavo

3

***1959**

Infante Santiago, Marta

4

***5764**

Jamladi Kharbouche, Jihane

3

***4989**

Jiménez Batista, Raydin

2,3

***0646**

Jiménez Borja, José

2

***9582**

Lages Brión, Alexandre

1

***0541**

Lamas García, Emanuel

5

***9161**

Longa Sayans, Álvaro

1

***0283**

López Cela, Marcos

2

***0870**

López Mera, Miguel Ángel

3

***2305**

López Ulloa, Paula

2

***7970**

Malle Larriba, Miguel

2

***9528**

Maneiro Tubío, Alberto

2

***0300**

Mariño Nieto, Rafael

2

***9269**

Martínez Caaveiro, María Carmen

2,3

***9010**

Méndez Díaz, María Eugenia

4

***5202**

Montagut Rosselló, Carles

3

***1870**

Moura Gonçalves, Elisete

2

***8809**

Naya Mallón, Rebeca

2

***7821**

Novo Arias, Rubén

3

***4194**

Oreiro Vilchez, Francisco Jesús

3

***6327**

Paredes Pastor, Raúl

2

***4986**

Paz Suárez, Francisco José

4

***5765**

Perejón García, Sara

3

***1058**

Piñeiro Ferro, Alejandro Manuel

3

***3457**

Porto Fernández, Raúl Arkaitz

3

***4445**

Prego López, Jonathan

2

***4434**

Prieto Bellón, Iván

1

***1315**

Prieto Fernández, Nerea

2

***6922**

Pumar García, Cristian

4

***5757**

Ramos da Silva, Luisa

4

***5757**

Ramos da Silva, María Teresa

4

***7848**

Rivas González, Paula

3

***6047**

Rivera Vilarelle, Xacobo

3

***0501**

Roca Deibe, Silvia

1

***5783**

Rodríguez González, Aitor

2

***1285**

Salgado Morado, Santiago

1

***2128**

Salgado Sánchez, Diego

4

***1046**

Sanjuan Gil, Ernesto

3

***7042**

Santamariña Prieto, Marcial

2

***9907**

Santomé Prieto, Laura

1

***8477**

Soto Carlin, Andrés

1

***0606**

Souto Villar, Jesús

2

***0160**

Sueiro Varela, Álvaro

2

***6594**

Troncoso Lorenzo, Francisco

1

***3312**

Vales Pires, Cristian

3

***5730**

Vidal Paredes, Javier María

4

***2846**

Vila Bourio, Diego Luis

1

***6075**

Vilas Durán, Santiago

3

***1412**

Vilasánchez Pita, Jorge

2,4

Causas de exclusión:

Cód.

Descrición

1

Non presenta xustificante do aboamento da taxa.

2

Xustificante de aboamento da taxa incorrecto ou incompleto.

3

Non ten ou non foi posible consultar a titulación académica requirida.
Debe presentar documentación acreditativa.

4

Non foi posible consultar a inexistencia de antecedentes penais.
Debe presentar documentación acreditativa.

5

Solicitude presentada fóra de prazo.