Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 10 de maio de 2021 Páx. 23354

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Visión por Computador.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 1.9.2020 (publicado no BOE do 17.9.2020, por Resolución do secretario xeral de Universidades do 3.9.2020).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Visión por Computador pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade de Porto.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2021

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Visión por Computador pola Universidade da Coruña,
a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo
e a Universidade do Porto (Portugal)

Código RUCT: 4316989.

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Universidades participantes: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e Universidade do Porto (Portugal).

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

48

Optativas

9

Prácticas externas OB

3

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

90

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Fundamentos de Procesado e Análise de Imaxe

6

OB

Procesado e Análise de Imaxe

Procesado e Análise de Imaxe Avanzados

6

OB

Modelado e Recoñecemento Tridimensional

3

OP

Descrición e Modelado de Imaxe

6

OB

Modelado e Recoñecemento Visual

Recoñecemento Visual

6

OB

Recoñecemento de Accións Humanas

3

OP

Fundamentos de Aprendizaxe Automática para Visión por Computador

6

OB

Aprendizaxe Automática Aplicada a Visión por Computador

Aprendizaxe Automática Avanzada para Visión por Computador

6

OB

Instrumentación e Procesamento para Visión Artificial

6

OB

Visión Artificial para a Industria e a Enxeñaría

Fotogrametría e Visión Robótica

6

OP

Visión Artificial en Tempo Real

3

OP

Instrumentación e Procesamento para Aplicacións Biomédicas

6

OB

Aplicacións de Análise de Imaxe Biomédica

Análise de Imaxes Biomédicas

6

OP

Biometría

3

OP

Prácticas en empresas

3

OB

Prácticas en empresas

Traballo fin de máster

30

OB

Traballo fin de máster