Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Martes, 11 de maio de 2021 Páx. 23506

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (Diario Oficial de Galicia número 147, do 23 de xullo).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 9 de xullo de 2020, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021, Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 9 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 250, do 14 de decembro) e Resolución do 27 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 8 de agosto de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 7 de decembro).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións 09.40.324C.470.3 e 09.40.324C.481.3.

As axudas concedéronse con carácter bianual por un importe total de 18.351.821,59 € con cargo ao código de proxecto 201800099. No anexo pormenorízanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe para cada anualidade.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Programa I. Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional.

Procedemento TR341K.

TR341K: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Entidade beneficiaria

Concedido 2020 (€)

Concedido 2021(€)

Aplicación
orzamentaria

Panificadora Mencer, S.L.

16.451,16

32.000,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería S.L.

12.253,60

24.507,20

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

11.281,60

22.563,20

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

1.578,90

09.40.324C.470.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de La O

1.960,00

3.200,00

09.40.324C.481.3

Asociación Aixiña

15.200,00

30.400,00

09.40.324C.481.3

Fundación para a Discapacidade Juan XIII

26.400,00

40.533,34

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

13.947,37

27.055,25

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

3.275,92

6.551,86

09.40.324C.470.3

Blavice Services, S.L.

12.542,95

25.140,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Cee Limpieza y Medio Ambiente, S.A.

13.325,84

26.527,05

09.40.324C.470.3

Ilunion Servicios Industriales, S.L.U.

56.000,00

112.000,00

09.40.324C.470.3

C.E.E. Aspaber, S.L.

19.363,36

38.726,72

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

3.237,54

7.417,12

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

4.733,33

9.600,00

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

621,62

4.972,96

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galica, S.L.

8.184,98

15.993,92

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

7.721,23

15.442,46

09.40.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

24.000,00

44.960,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Lavanderias, S.A.U.

28.586,67

50.200,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados y Mantenimiento Integral, S.L.

8.680,23

17.360,44

09.40.324C.470.3

Asociacion para la Inclusion de Personas con Diversidad Funcional

204,40

1.635,20

09.40.324C.481.3

Integra MXSI Cee Galicia, S.L.

12.586,22

25.172,45

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

22.417,60

44.835,20

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

1.760,00

3.520,00

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.U.

8.445,60

16.891,20

09.40.324C.470.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

286,17

1.720,00

09.40.324C.470.3

333.467,39

650.504,47

Total concedido TR341K

983.971,86

Programa II. Axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE.

Procedementos TR341E e TR341N. Total concedido 888.331,03 €.

Procedemento TR341E: creación de postos de traballo de carácter indefinido en función do investimento en activo fixo

Entidade beneficiaria

Concedido 2020 (€)

Concedido 2021 (€)

Aplicación orzamentaria

Hornos de Lamastelle, S.A.

30.000,00

78.000,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

30.000,00

09.40.324C.470.3

Fundación para Discapacidade e Emprego Juan XXIII

0,00

66.000,00

09.40.324C.481.3

Andaina Pro Saúde Mental Emprego, S.L.U.

2.730,00

0,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

20.000,00

169.027,00

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

13.755,00

60.818,70

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

12.451,13

2.746,60

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

0,00

33.000,00

09.40.324C.481.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

30.694,22

12.148,76

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

12.000,00

09.40.324C.470.3

Agrícola Entrelampo, S.L.

0,00

36.000,00

09.40.324C.470.3

109.630,35

499.741,06

Total concedido TR341E

609.371,41

Procedemento TR341N: subvención para a adaptación de postos de traballo
e para asistencia técnica

Entidade beneficiaria

Concedido 2020 (€)

Concedido 2021 (€)

Aplicación orzamentaria

Mape Asesores, S.A.

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

0,00

1.619,20

09.40.324C.470.3

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

0,00

1.132,00

09.40.324C.470.3

Solucións de Economia Social, S.L.

0,00

700,00

09.40.324C.470.3

Cycle Servicios Galicia, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Talento y Experiencia Social, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

1.990,00

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

3.260,00

4.925,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos A Mariña, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Ambigal 360, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Outsourcing, S.A.U.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Retail y Comercialización, S.A.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Salud, S.A.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Gestilan Estación de Servicio, S.L.

0,00

1.280,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Servicios Industriales, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Lavanderías, S.A.U.

0,00

27.308,40

09.40.324C.470.3

Dislabora Coruña, S.L.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Asociación de Discapaitados Intelectuales Virgen de La O

0,00

2.000,00

09.40.324C.481.3

Fundación para Discapacidade e Emprego Juan XXIII

0,00

3.000,00

09.40.324C.481.3

Aspas Emprego, S.L.

0,00

1.239,67

09.40.324C.470.3

Blavice Service, S.L.

0,00

3.520,00

09.40.324C.470.3

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

0,00

600,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.U.

0,00

9.210,00

09.40.324C.470.3

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Servicios Lamastelle, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Mosyper Gestión, S.L.

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

Radio Servicio, S.A.

0,00

520,00

09.40.324C.470.3

Aspamadis, S.L.

0,00

1.200,00

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

C.E.E. Aspaber, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Guerreiro Vázquez, Juan José

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Erit-Itinera, S.L.

0,00

1.905,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

3.925,00

13.075,00

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

2.628,00

09.40.324C.470.3

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Utramic, S.L.

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

Viveiros Valadadares, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

0,00

1.700,00

09.40.324C.470.3

Asociación Inserta Empleo

0,00

3.000,00

09.40.324C.481.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Accede Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

13.394,66

4.000,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos Sar, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Activa Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Galega de Integra-Tex, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

ASMC Ferrolterra, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Andaina Pro Saúde Mental Emprego, S.L.U.

0,00

570,00

09.40.324C.470.3

Combina Social, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Galega de Economía Social, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Asociación Compostelana de Autotaxi

0,00

800,00

09.40.324C.481.3

Asociación Galega San Francisco

0,00

960,00

09.40.324C.481.3

Integra Mxsi Cee Galicia, S.L.

0,00

3.200,00

09.40.324C.470.3

Asociación Aspadex

0,00

1.700,00

09.40.324C.481.3

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

0,00

1.500,00

09.40.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

0,00

5.950,00

09.40.324C.470.3

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

0,00

4.340,00

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

0,00

300,00

09.40.324C.481.3

Contratación e Integración Laboral, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

0,00

700,00

09.40.324C.470.3

Asociación Profesional Radiotaxi del Municipio de Lugo

0,00

800,00

09.40.324C.481.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

0,00

6.080,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados y Mantenimiento Integral, S.L.

0,00

3.200,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

0,00

11.110,00

09.40.324C.470.3

Osga, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Nor´Integra, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Servinserta E.I.L., S.L.U.

0,00

1.500,00

09.40.324C.470.3

Artegalia Economía Social, S.L.

600,00

14.631,69

09.40.324C.470.3

Luis Miguel Largo

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

0,00

1.500,00

09.40.324C.481.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

4.092,84

12.507,16

09.40.324C.470.3

Inladi E.I.L., S.L.

0,00

600,00

09.40.324C.470.3

Globaltika Europrojects, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Ámbar Acción Social, S.L.U.

0,00

1.650,00

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Urvina Integración, S.L.

0,00

384,00

09.40.324C.470.3

Agricola Entrelampo, S.L.

0,00

1.992,00

09.40.324C.470.3

Freshcut, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

25.272,50

253.687,12

Total concedido TR341N

278.959,62

Programa III. Axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Procedemento TR341M.

TR341M: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Entidade beneficiaria

Concedido 2020(€)

Concedido 2020(€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

88.294,42

179.646,21

09.40.324C.470.4

Aceesca Emprego, S.L.

71.862,65

126.053,94

09.40.324C.470.4

Activa Social, S.L.

55.560,21

95.567,04

09.40.324C.470.4

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

4.634,24

9.268,47

09.40.324C.470.4

Ambar Acción Social, S.L.U.

12.635,70

24.119,37

09.40.324C.470.4

Ambiga,l 360, S.L.

62.064,63

122.400,00

09.40.324C.470.4

Amil Lago Servi

146.833,34

276.955,47

09.40.324C.470.4

Andaina Pro Saúde Mental Emprego, S.L.U.

1.343,50

2.687,00

09.40.324C.470.4

Aparcamientos A Mariña, S.L.

15.523,20

31.046,40

09.40.324C.470.4

Aparcamientos Sar, S.L.

11.530,80

23.061,60

09.40.324C.470.4

Area 7 Preimpresión Técnica, S.L.

9.312,30

22.615,20

09.40.324C.470.4

Artegalia Economía Social, S.L

2.217,60

4.435,20

09.40.324C.470.4

ASCM Ferrolterra, S.L.

3.049,02

10.200,60

09.40.324C.470.4

Asesoría informática Gallega, S.L.

102.048,67

187.569,19

09.40.324C.470.4

Asociación Compostelana de Autotaxi

15.966,00

31.932,00

09.40.324C.481.4

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

6.517,98

10.641,60

09.40.324C.481.4

Asociación Galega San Francisco

7.981,20

15.962,40

09.40.324C.481.4

Asociación Aixiña

211.730,16

425.973,60

09.40.324C.481.4

Asociación Aspadex

9.212,44

21.351,30

09.40.324C.481.4

Asociación Inserta Empleo

43.459,20

79.225,41

09.40.324C.481.4

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

4.936,53

9.873,06

09.40.324C.481.4

Asociación Profesional Radiotaxi Municipio de Lugo

11.973,60

23.947,20

09.40.324C.481.4

Aspamadis, S.L.

3.196,23

6.392,41

09.40.324C.470.4

Aspas Emprego, S.L.

31.861,58

53.967,16

09.40.324C.470.4

Atención de Porterías e Conserxerías Emprego Social, S.L.U.

12.343,02

19.186,68

09.40.324C.470.4

Autotaxi Narón, S.L.

13.748,40

27.496,80

09.40.324C.470.4

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

9.097,83

18.195,63

09.40.324C.470.4

Blavice Services, S.L.

138.453,99

269.649,18

09.40.324C.470.4

C.E.E. Aspaber, S.L.

93.978,71

184.152,92

09.40.324C.470.4

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

79.896,81

151.297,38

09.40.324C.470.4

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.

15.348,80

30.697,60

09.40.324C.470.4

CLN Incorpora, S.L.

123.551,85

189.973,56

09.40.324C.470.4

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

329.573,56

595.281,61

09.40.324C.470.4

Combina Social, S.L.

262.302,31

516.989,42

09.40.324C.470.4

Contratación e Integración Laboral, S.L.

23.338,80

46.677,60

09.40.324C.470.4

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

75.606,69

111.666,73

09.40.324C.470.4

Cycle Servicios Galicia, S.L.

39.243,57

81.139,40

09.40.324C.470.4

Dislabora Coruña, S.L.U.

15.962,02

31.811,62

09.40.324C.470.4

Distribuciones A Moenda, S.L.

28.462,32

54.100,80

09.40.324C.470.4

Emprego Social, S.L.

94.961,20

189.628,17

09.40.324C.470.4

Erit-Itinera, S.L.

6.318,45

13.035,96

09.40.324C.470.4

Eulen Centro Especial de Emprego, S.A.

50.417,89

99.766,61

09.40.324C.470.4

Exclusivas Muriedas, S.L.

5.100,48

11.088,00

09.40.324C.470.4

Extel Facilities, S.L.U.

31.884,17

63.860,02

09.40.324C.470.4

Freshcut, S.L.

62.169,78

106.869,60

09.40.324C.470.4

Fundación para Discapacidade e Emprego Juan XXII

100.112,49

153.739,14

09.40.324C.481.4

Galega de Economía Social S.L.

46.472,88

86.301,24

09.40.324C.470.4

Galega de Integra-Tex, S.L.

35.963,22

59.425,68

09.40.324C.470.4

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

2.660,40

5.320,80

09.40.324C.470.4

Galicia Almacén Logístico, S.L.

9.261,69

27.496,80

09.40.324C.470.4

Galprenova, S.L.

25.002,00

50.004,00

09.40.324C.470.4

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

18.626,40

37.252,80

09.40.324C.470.4

Globaltika Europrojects, S.L.

3.616,97

7.233,94

09.40.324C.470.4

Gráicas Integrales Cogami, S.L.

27.496,80

54.993,60

09.40.324C.470.4

Grupo Sifu Galicia, S.L.

74.106,61

123.646,15

09.40.324C.470.4

Guerreiro Vázquez Juan José

4.878,00

9.756,00

09.40.324C.470.4

Hornos de Lamastelle, S.A.

170.285,69

351.998,45

09.40.324C.470.4

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

5.554,94

6.537,95

09.40.324C.470.4

Ilunion Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

178.984,92

266.214,15

09.40.324C.470.4

Ilunion Cee Outsurcing, S.A.U.

19.617,31

115.319,36

09.40.324C.470.4

Ilunion Lavanderías, S.A.U.

256.221,93

441.350,91

09.40.324C.470.4

Ilunion Retail y Comercialización, S.A.U.

25.112,93

56.111,99

09.40.324C.470.4

Ilunion Salud, S.A.

16.074,90

31.082,22

09.40.324C.470.4

Ilunion Servicios Industriales, S.L.

960.061,68

1.856.537,37

09.40.324C.470.4

Iniciativa Social. Emprendedora de Reciclaxe Textil de Galicia

8.624,19

6.291,55

09.40.324C.470.4

Inladi E.I.L., S.L.

3.281,76

6.563,52

09.40.324C.470.4

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

2.217,60

4.435,20

09.40.324C.470.4

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

101.777,98

182.901,22

09.40.324C.470.4

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

4.435,20

5.580,96

09.40.324C.470.4

Integra Mxsi Cee Galicia, S.L.

170.437,82

308.588,95

09.40.324C.470.4

Juan Maria Empleo, S.L.

8.153,59

16.168,83

09.40.324C.470.4

Kioscos de Galicia, S.L.

30.418,53

42.508,29

09.40.324C.470.4

Lacera Integra, S.L.

48.707,76

87.718,62

09.40.324C.470.4

Largo García Luis Miguel

16.394,54

26.056,80

09.40.324C.470.4

Limpiadores Especialistas Integrados y Mantenimiento Integral, S.L.

90.899,14

171.477,64

09.40.324C.470.4

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

35.663,65

61.861,04

09.40.324C.470.4

Mape Asesores, S.L.

29.437,92

58.543,20

09.40.324C.470.4

Marote Martínez María de los Ángeles

6.732,45

13.464,91

09.40.324C.470.4

Mosyper Gestión, S.L.

5.432,45

8.870,40

09.40.324C.470.4

Nor’integra, S.L.

64.845,73

155.547,01

09.40.324C.470.4

Ocoón Noroeste de Transportes, S.L.

40.971,93

57.889,23

09.40.324C.470.4

Osga, S.L.

44.998,55

50.447,21

09.40.324C.470.4

Panificadora Mencer, S.L.

85.754,73

168.508,80

09.40.324C.470.4

Planway Noroeste, S.L.

45.554,07

76.848,56

09.40.324C.470.4

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

12.416,40

24.832,80

09.40.324C.470.4

Radio Servicio, S.A.

17.740,80

35.481,60

09.40.324C.470.4

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.U.

15.966,00

31.932,00

09.40.324C.470.4

Samsic Social, S.L.

7.775,62

15.250,79

09.40.324C.470.4

San Jerónimo Emiliano, S.L.U.

32.390,01

56.178,06

09.40.324C.470.4

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

8.781,42

13.305,60

09.40.324C.470.4

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

54.545,86

132.479,86

09.40.324C.470.4

Servicios Lamastelle, S.L.

2.660,40

5.320,80

09.40.324C.470.4

Servilar 2018, S.L.

2.800,34

5.600,68

09.40.324C.470.4

Servinserta, E.I.L., S.L.U.

13.302,92

21.290,80

09.40.324C.470.4

Solucións de Economia Social, S.L.

4.435,20

8.870,40

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

48.802,33

96.099,45

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore, S.L.

45.832,16

91.664,27

09.40.324C.470.4

Terrarecicla, S.L.

5.322,24

10.644,48

09.40.324C.470.4

Torres Vereda Miguel

7.538,40

19.160,88

09.40.324C.470.4

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

20.667,72

43.201,92

09.40.324C.470.4

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

23.690,64

39.287,04

09.40.324C.470.4

Urvina Integración Laboral, S.L.

16.408,80

32.817,60

09.40.324C.470.4

Utramic, S.L.

85.809,60

171.619,20

09.40.324C.470.4

Viveiros Amencer, S.L.

16.408,80

32.817,60

09.40.324C.470.4

Viveiros Valadares, S.L

6.652,80

13.305,60

09.40.324C.470.4

5.720.305,66

10.759.213,04

Total concedido TR341M

16.479.518,70