Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Martes, 11 de maio de 2021 Páx. 23515

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020 (Diario Oficial de Galicia número 164, do 30 de agosto).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 164, do 30 de agosto) e da Resolución do 19 de decembro de 2020 pola que se procede á reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 8 de agosto de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), e mais a Resolución do 30 de decembro de 2020 pola que se procede á reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 8 de agosto de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 15, do 25 de xaneiro de 2021).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

As axudas concedéronse con carácter bianual por un importe total de 16.169.129,18 € con cargo ao código de proxecto 201800099. No anexo pormenorízanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe para cada anualidade.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I. Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional.

Procedemento TR341K. Total concedido: 888.635,93 €.

TR341K: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Entidade beneficiaria

Concedido 2019 (€)

Concedido 2020 (€)

Aplicación
orzamentaria

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

2.400,00

4.800,00

09.40.324C.481.3

Extel Facilities, S.L.U.

3.126,86

6.253,73

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

842,08

1.684,16

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

8.000,00

13.420,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

21.704,00

43.828,80

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

2.346,39

5.401,60

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

14.000,00

28.000,00

09.40.324C.481.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

23.300,00

37.260,00

09.40.324C.470.3

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

7.741,33

14.100,00

09.40.324C.470.3

C.E.E. Aspaber, S.L.

22.563,36

45.126,72

09.40.324C.470.3

Fundación para Discapacidade Juan XXIII

23.820,07

39.998,20

09.40.324C.481.3

CLN Incorpora, S.L.

1.760,00

3.520,00

09.40.324C.470.3

Blavice Services, S.L.

3.913,41

7.826,82

09.40.324C.470.3

Caxizo, S.L.

11.456,59

22.916,80

09.40.324C.470.3

Ilunion Lavanderias, S.A.

26.881,07

50.906,67

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

9.813,36

19.841,60

09.40.324C.470.3

Ilunion Servicios Industriales, S.L.

39.040,00

100.800,00

09.40.324C.470.3

Aspamadis, S.L.

2.558,84

5.117,68

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

15.991,49

31.982,98

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

9.980,32

19.640,64

09.40.324C.470.3

Ilunion Cee Limpieza y Medio Ambiente, S.A.

1.692,15

12.941,25

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados de Servicios y Mantenimiento Integral, S.L.

1.490,79

16.363,89

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

10.746,34

16.384,07

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

10.221,07

21.748,80

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

10.447,20

22.774,40

09.40.324C.470.3

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

204,40

1.635,20

09.40.324C.481.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

2.773,60

5.547,20

09.40.324C.470.3

288.814,72

599.821,21

Total TR341K

888.365,93

Programa II. Programa de axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE.

Procedementos TR341E e TR341N. Total concedido 791.577,44 €.

TR341E: creación de postos de traballo de carácter indefinido en función
do investimento en activo fixo

Entidade beneficiaria

Concedido 2019 (€)

Concedido 2020 (€)

Aplicación
orzamentaria

ASCM Ferrolterra, S.L.

0,00 

21.666,91

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

69.000,00

102.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Servicios Industriales, S. L.

19.128,36

80.616,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

0,00

17.405,35

09.40.324C.470.3

Fundación para Discapacidade Juan XXIII

0,00

15.000,00

09.40.324C.481.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

0,00

26.653,41

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

21.000,00

44.196,18

09.40.324C.481.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

31.347,90

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

15.000,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

38.083,29

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

11.289,30

21.702,00

09.40.324C.470.3

120.417,66

413.671,04

Total TR341E

534.088,70

TR341N: subvención para a adaptación de postos de traballo
e para asistencia técnica

Entidade beneficiaria

Concedido 2019 (€)

Concedido 2020 (€)

Aplicación
orzamentaria

Accede Social, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

585,00

5.525,00

09.40.324C.470.3

Activa Social Empresa de Trabajo Temporal, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

0,00

160,00

09.40.324C.470.3

Ambar Acción Social, S.L.

0,00

1.650,00

09.40.324C.470.3

Ambigal 360, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Andaina Prosaude Mental, S.L.

0,00

570,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos A Mariña, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos Sar, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Artegalia Economía Social, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

ASCM Ferrolterra, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

0,00

2.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación Aixiña

6.838,52

9.661,48

09.40.324C.481.3

Asociación Aspadex

0,00

1.650,00

09.40.324C.481.3

Asociación Compostelana Autotaxi

0,00

1.837,99

09.40.324C.481.3

Asociación Galega San Francisco

0,00

960,00

09.40.324C.481.3

Asociación Inserta Empleo

0,00

3.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

0,00

300,00

09.40.324C.481.3

Asociación Profesional Radio Taxi del Municipio de Lugo

0,00

400,00

09.40.324C.481.3

Aspamadis, S.L.

1.200,00

09.40.324C.470.3

Aspas Emprego, S.L.

0,00

1.239,67

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

0,00

11.684,88

09.40.324C.470.3

Blavice Services, S.L.

0,00

3.880,00

09.40.324C.470.3

C.E.E. Aspaber, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Caxizo, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

10.384,44

8.615,56

09.40.324C.470.3

Combina Social, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Contratación e Integración Laboral, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

1.075,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Dislabora Coruña, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

2.900,00

13.455,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

0,00

3.400,00

09.40.324C.470.3

Erit-Itinera, S.L.

0,00

1.905,00

09.40.324C.470.3

Exclusivas Muriendas, S.L.

0,00

1.200,00

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Freshcut, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Fundación para Discapacidade Juan XXIII

0,00

2.900,00

09.40.324C.470.3

Galega de Economía Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Galega de Integra-Tex, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Globaltika Europroyects, S.L.

0,00

560,00

09.40.324C.470.3

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

0,00

4.730,00

09.40.324C.470.3

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Lavanderias, S.A.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Salud, S.A.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Inladi E.I.L., S.L.

0,00

600,00

09.40.324C.470.3

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

0,00

560,00

09.40.324C.470.3

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L.

0,00

720,00

09.40.324C.470.3

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

0,00

520,00

09.40.324C.470.3

Juan José Guerreiro Vázquez

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

0,00

1.650,00

09.40.324C.470.3

Kioscos de Galicia, S.L.

0,00

1.760,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados de Servicios y Mantenimiento Integral, S.L.

0,00

3.200,00

09.40.324C.470.3

Luis Miguel Largo García

0,00

720,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

7.007,77

9.492,23

09.40.324C.470.3

Mape Asesores, S.A.

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

María de los Ángeles Marote Martínez

0,00

380,00

09.40.324C.470.3

Mosyper Gestión, S.L.

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

Nor’integra, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Osga, S.L.

0,00

760,00

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

2.372,00

09.40.324C.470.3

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

0,00

1.300,00

09.40.324C.470.3

Radio Servicio, S.A.

0,00

488,00

09.40.324C.470.3

Rías de Bergondo, S.A.

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

3.048,21

13.951,79

09.40.324C.470.3

San Mateo Estación de Servicios, S.L.

0,00

1.619,20

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Servicios Lamastelle, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

1.990,00

09.40.324C.470.3

Servinserta, E.I.L., S.L.

0,00

1.500,00

09.40.324C.470.3

Solucións de Economía Social, S.L.

0,00

412,00

09.40.324C.470.3

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

Terrarecicla, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

0,00

2.730,00

09.40.324C.470.3

Unipack Impresión y Packraging, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Utramic, S.L.

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

Viveiros Valadares, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

31.838,94

225.649,80

Total TR341N

257.488,74

Programa III. Axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE.

Procedemento TR341M. Total concedido: 14.488.915,81 €.

TR341M: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Entidade beneficiaria

Concedido 2019 (€)

Concedido 2020 (€)

Aplicación
orzamentaria

Accede Social, S.L.

109.966,94

197.414,28

09.40.322C.470.4

Aceesca Emprego, S.L.

47.823,98

56.881,50

09.40.322C.470.4

Activa Social, S.L.

70.954,97

115.817,10

09.40.322C.470.4

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

442,05

884,10

09.40.322C.470.4

Ámbar Acción Social, S.L.

11.865,00

22.680,00

09.40.322C.470.4

Ambigal 360, S.L.

52.412,50

104.160,00

09.40.322C.470.4

Amil Lago Servicios Generales, S.L

130.939,04

257.028,49

09.40.322C.470.4

Andaina Prosaude Mental, S.L.

1.260,00

2.520,00

09.40.322C.470.4

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

7.560,00

15.120,00

09.40.322C.481.4

Aparcamientos A Mariña, S.L.

12.600,00

25.200,00

09.40.322C.470.4

Aparcamientos Sar, S.L.

10.920,00

21.840,00

09.40.322C.470.4

Área 7 Preimpresión Técnica, S.L.

10.710,00

21.420,00

09.40.322C.470.4

Artegalia Economía Social, S.L.

2.170,00

4.200,00

09.40.322C.470.4

ASCM Ferrolterra, S.L.

3.150,00

5.726,00

09.40.322C.470.4

Asesoría Informática Gallega, S.L.

91.779,24

160.438,52

09.40.322C.470.4

Asociación Aixiña, S.L.

184.310,00

363.825,00

09.40.322C.481.4

Asociación Aspadex, S.L.

10.080,00

20.160,00

09.40.322C.481.4

Asociación Compostelana Autotaxi

11.970,00

21.840,00

09.40.322C.481.4

Asociación Galega San Francisco

7.560,00

15.120,00

09.40.322C.481.4

Asociacion Inserta Empleo

45.185,00 €

84.532,00

09.40.322C.481.4

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

4.675,44

9.350,88

09.40.322C.470.4

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

11.235,00

22.680,00

09.40.322C.470.4

Aspamadis, S.L.

7.280,28

14.560,56

09.40.322C.470.4

Aspas Emprego, S.L.

30.148,86

55.509,72

09.40.322C.470.4

Atención de Porterías e Conserxerías Emprego Social, S.L.U.

322,18

2.209,20

09.40.322C.470.4

Autotaxi Narón, S.L.

13.020,00

26.040,00

09.40.322C.470.4

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

9.307,20

18.614,38

09.40.322C.470.4

Blavice Services, S.L.

166.212,81

319.578,00

09.40.322C.470.4

Caxizo, S.L.

56.633,44

96.267,26

09.40.322C.470.4

C.E.E. Aspaber, S.L.

97.615,15

184.037,29

09.40.322C.470.4

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

33.140,07

64.252,06

09.40.322C.470.4

CLN Incorpora, S.L.

72.038,12

109.646,29

09.40.322C.470.4

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

322.711,90

530.557,65

09.40.322C.470.4

Combina Social, S.L.

251.801,12

469.323,78

09.40.322C.470.4

Contratación e Integración Laboral, S.L.

21.010,50

42.000,00

09.40.322C.470.4

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

64.394,59

95.403,00

09.40.322C.470.4

Cycle Servicios Galicia, S.L.

1.627,50

4.200,00

09.40.322C.470.4

Dislabora Coruña, S.L.

20.993,70

34.310,01

09.40.322C.470.4

Distribuciones A Moenda, S.L.

9.922,50

12.600,00

09.40.322C.470.4

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.

6.342,00

12.684,00

09.40.322C.470.4

Emprego Social, S.L.

90.024,90

179.618,88

09.40.322C.470.4

Erit Itinera, S.L.

3.454,50

7.056,00

09.40.322C.470.4

Eulen Centro Especial de Empleo, S.A.

49.794,78

89.825,57

09.40.322C.470.4

Exclusivas Muriedas, S.L.

6.300,00

10.290,00

09.40.322C.470.4

Extel Facilities, S.L.U.

22.575,00

45.150,00

09.40.322C.470.4

Freshcut, S.L.

59.887,10

111.409,20

09.40.322C.470.4

Fundación para Discapacidade Juan XXIII

86.563,34

144.608,69

09.40.322C.481.4

Galega de Economía Social, S.L.

41.156,33

79.127,66

09.40.322C.470.4

Galega de Integra-Tex, S.L.

41.184,50

67.563,30

09.40.322C.470.4

Galprenova, S.L.

34.702,50

64.995,00

09.40.322C.470.4

Garaje Cervantes 27, S.L.

15.312,50

24.570,00

09.40.322C.470.4

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

15.120,00

30.240,00

09.40.322C.470.4

Globaltika Europrojects, S.L.

3.425,52

6.851,04

09.40.322C.470.4

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

23.940,00

47.880,00

09.40.322C.470.4

Grupo Sifu Galicia, S.L.

108.224,09

148.850,05

09.40.322C.470.4

Hornos Lamastelle, S.A.

185.914,36

290.189,07

09.40.322C.470.4

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

4.998,32

5.108,78

09.40.322C.470.4

Ilunion Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

154.214,57

195.899,44

09.40.322C.470.4

Ilunion Cee Outsourcing, S.A.

44.503,55

70.738,50

09.40.322C.470.4

Ilunion Lavanderias, S.A.

248.083,50

410.105,50

09.40.322C.470.4

Ilunion Retail y Comercialización, S.A.

38.251,50

60.186,00

09.40.322C.470.4

Ilunion Salud, S.A.

12.232,50

22.194,38

09.40.322C.470.4

Ilunion Servicios Industriales, S L.

655.649,40

1.260.909,30

09.40.322C.470.4

Inladi E.I.L., S.L.

3.108,00

6.216,00

09.40.322C.470.4

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

2.100,00

4.200,00

09.40.322C.470.4

Insertega, S.L.

5.292,44

9.961,35

09.40.322C.470.4

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

76.662,23

123.697,41

09.40.322C.470.4

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

0,00

3.972,50

09.40.322C.470.4

Integra Mxsi Cee Galicia, S.L.

161.523,65

276.990,25

09.40.322C.470.4

Juan José Guerrero Vázquez

4.620,00

9.240,00

09.40.322C.470.4

Juan María Empleo

6.251,11

10.853,64

09.40.322C.470.4

Kioskos de Galicia, S.L.

27.860,00

47.880,00

09.40.322C.470.4

Lacera Integra, S.L.

45.976,96

74.416,55

09.40.322C.470.4

Limpiadores Especialistas Integrados de Servicios y Mantenimiento Integral, S.L.

83.988,71

142.051,55

09.40.322C.470.4

Luis Miguel Largo García

14.275,63

18.592,88

09.40.322C.470.4

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

25.668,02

48.683,46

09.40.322C.470.4

Mape Asesores, S.A.

28.378,00

54.600,00

09.40.322C.470.4

María de los Ángeles Marote Martínez

7.721,28

15.442,56

09.40.322C.470.4

María del Carmen Piñeiro Guerra

10.500,00

21.000,00

09.40.322C.470.4

Mosyper Gestión, S.L.

4.200,00

8.400,00

09.40.322C.470.4

Norintegra, S.L.

88.069,27

160.347,60

09.40.322C.470.4

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

32.394,25

49.486,50

09.40.322C.470.4

Osga, S.L.

33.706,66

66.313,56

09.40.322C.470.4

Panificadora Mencer, S.L.

85.856,75

160.020,00

09.40.322C.470.4

Planway Noroeste, S.L.

57.891,70

94.546,66

09.40.322C.470.4

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

12.075,00

24.150,00

09.40.322C.470.4

Radio Servicio, S.A.

16.800,00

33.600,00

09.40.322C.470.4

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.

13.160,00

26.040,00

09.40.322C.470.4

Rías de Bergondo, S.A.

6.720,00

13.440,00

09.40.322C.470.4

Samsic Social, S.L.

13.456,38

26.912,76

09.40.322C.470.4

San Jerónimo Emiliani, S.L.

31.449,78

63.193,53

09.40.322C.470.4

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

10.416,00

17.640,00

09.40.322C.470.4

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

62.017,20

124.034,40

09.40.322C.470.4

Servicios Lamastelle, S.L.

2.520,00

5.040,00

09.40.322C.470.4

Servilar 2018, S.L.

3.081,38

5.305,10

09.40.322C.470.4

Servinserta E.I.L., S.L.

8.382,82

9.571,52

09.40.322C.470.4

Solucións de Economía Social, S.L.

2.100,00

4.200,00

09.40.322C.470.4

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

798,00

5.040,00

09.40.322C.470.4

Talleres Trébore Jardíneria, S.L.

39.363,31

78.726,62

09.40.322C.470.4

Talleres Trébore, S.L.

39.492,14

73.160,47

09.40.322C.470.4

Terrarecicla, S.L.

5.040,00

10.080,00

09.40.322C.470.4

Tratamiento Medioambiental de Vehículos, S.L.

25.634,00

45.360,00

09.40.322C.470.4

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

22.400,00

36.540,00

09.40.322C.470.4

Urvina Integración, S.L.

18.060,00

36.120,00

09.40.322C.470.4

Utramic, S.L.

85.260,00

170.457,00

09.40.322C.470.4

Viveiros Amencer, S.L.

15.540,00

31.080,00

09.40.322C.470.4

Viveiros Valadares, S.L.

6.300,00

12.600,00

09.40.322C.470.4

5.215.714,51

9.273.201,30

Total TR341M

14.488.915,81