Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Martes, 11 de maio de 2021 Páx. 23524

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 16, do 24 de xaneiro).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións indicadas no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, da Orde do 12 de xuño de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria e se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019 (DOG núm.122, do 22 de xuño) e da Orde do 27 de outubro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 30 de decembro de 2019 (DOG núm. 228, do 11 de novembro).

Os programas de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións 09.40.324C 470.5 e 09.40.324C 481.5 (código de proxecto 2015 00561).

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo
e Economía Social

ANEXO

Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social.

Procedemento: TR356A

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Arroupa EIL, S.L.U.

192.293,08

09.40.324C.470.5

Ahortas, EIL, S.L.

41.371,94

09.40.324C.470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

51.992,09

09.40.324C.470.5

Coroceiro EIL, S.L.U.

59.017,78

09.40.324C.470.5

Feito Pontevedra EIL, S.L.

12.302,50

09.40.324C.470.5

Compostela Inserta EIL, S.L.

14.270,28

09.40.324C.470.5

Conservas Anaco EIL, S.L.

5.785,50

09.40.324C.470.5

EIL Cormo Integral, S.L.U

108.333,35

09.40.324C.470.5

Vivir do Traballo EIL, S.L.

6.613,05

09.40.324C.470.5

Properdis EIL, S.L.U.

81.008,38

09.40.324C.470.5

EIL Grupo Dill, S.L.

46.000,82

09.40.324C.470.5

Total concedido TR356A

           618.988,77 €

Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

Procedemento: TR356C

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Ahortas, EIL, S.L.

32.500,00

09.40.324C 470.5

Arroupa EIL, S.L.U.

16.500,00

09.40.324C 470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

10.000,00

09.40.324C 470.5

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

11.557,97

09.40.324C 481.5

Vivir do Traballo EIL, S.L.

16.827,95

09.40.324C 470.5

Compostela Inserta E.I.L, S.L.

522,51

09.40.324C 470.5

EIL Cormo Integral, S.L.U

2.101,96

09.40.324C 470.5

Asociación Fisa Boa Vida

1.816,44

09.40.324C 481.5

Total concedido TR356C

             91.826,83 €